klassrum_europa

EU-rapporten undersöker lärares och skolledares löner i 46 medlemsländer

| Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock
Lönestatistik

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, och löneglappet upp till rektorerna är stort. Det visar en ny EU-rapport.

EU:s lärarlönetopp

De högsta lärarlönerna i undersökningen angivet i euro per år.

  • Lichtenstein: 145 316
  • Schweiz: 139 069
  • Luxemburg: 133 579
  • Tyskland: 82 027
  • Danmark: 81 489
  • Österrike: 79 958
  • Nederländerna: 77 507
  • Island: 73 368
  • Belgien: 72 230
  • Norge: 64 054

 

För jämförelse, Sverige: 49 801

Fotnot: Vissa av dessa siffror är ett snitt av faktiskt utbetalade löner medan andra är en lagstadgade lönen, beroende på hur respektive land rapporterat till EU. Alla löner i listan gäller för de mest meriterade och erfarna lärarna.

En färsk rapport från EU:s utbildningsnätverk Eurydice jämför lärares löner i 46 medlemsländer, och Sverige utmärker sig på flera sätt.

Med en medelingångslön för lärare på mellan 35 130 och 37 856 euro per år beroende på stadium (rapporten bygger på statistik från läsåret 2018/19) ligger Sverige marginellt högre än grannlandet Finland. Dock är ingångslönerna i övriga nordiska länder högre. På Island och i Norge ligger de på mellan cirka 40 000 till 50 000 euro per år, och i Danmark mellan cirka 45 000 och 55 000.

Allra högst ingångslöner har lärarna i Schweiz och Lichtenstein, där en nyanställd kan tjäna upp till 90 000 euro per år. Flertalet länder i rapporten har lägre ingångslöner än Sverige.

Samtidigt tillhör Sverige det fåtal länder där den genomsnittliga lärarlönen ligger under BNP per capita, tillsammans med Tjeckien, Slovakien, Ungern, Island, Norge, Irland och baltstaterna. I flertalet länder ligger den genomsnittliga lärarlönen över BNP per capita.

Med en genomsnittlig löneökning på 10 procent efter 10 år och 32 procent under hela karriären är Sverige bäst i Norden på löneutveckling över tid. Samtidigt ligger de nordiska länderna lågt i jämförelse med merparten av staterna i undersökningen.

Bäst på löneutveckling är Portugal där lärare mer än fördubblar sin lön under karriärens gång, med en total ökning på närmare 120 procent. De följs av Nederländerna och Grekland ligger strax över respektive strax under 100 procent.

Löneskillnaden mellan lärare och skolledare är relativt hög i Sverige, tillsammans med länder som bland andra Finland, Frankrike och Storbritannien. Enligt EU-kommissionens rapport ligger medianlönen för en svensk lärare med 15 års erfarenhet på strax över 40 000 kronor i månaden, medan medianlönen för en rektor med upp till två års erfarenhet ligger strax under 60 000 kronor i månaden.

Rapporten ”Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2018/19” släpptes den 5 oktober 2020.

Läs hela rapporten

Ta del av hela rapporten ”Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2018/19” som pdf på EU-kommissionens webbplats.

Kommentera