liane

Liane Blom är ordförande i Liberalerna Norberg och lokalombud för LR på Bergslagens folkhögskola i Norberg.

Debatt

”Sverige behöver inte färre friskolor”

Debatt ”Sverige behöver inte färre friskolor. Sverige behöver bättre skolor över lag”, skriver Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg.

Nu får det vara nog tycker jag. Vi LR-medlemmar har, under en längre tid, fått riktad information emot friskolor här i Skolvärlden. Eftersom jag själv är politiskt aktiv och undervisar mina elever i källkritik så har jag ett och annat att säga om de vinklade artiklarna vi har fått läsa här i tidningen, framförallt under det senaste året.

Jag blev färdig som legitimerad lärare år 2008, och har tidigare arbetat inom två olika yrken. Åren fram till idag har jag fyllt med arbete på olika skolor, fackligt arbete och numera även politiskt engagemang. Jag har jobbat på två friskolor, en med idrottsprofil och en driven av Svenska kyrkan. Debatten kring friskolor har hamnat helt fel, anser jag, och det är helt klart att LR nu rör sig i allt mer röd riktning politiskt.

För egen del har jag inget problem med att skolor går med vinst, så länge det kommer eleverna till gagn. Kännetecknande för båda mina arbetsplatser under friskoleflagg är att jag har haft nära kontakt med min chef. Mina överordnade har haft så pass stor insyn i mitt arbete att de har uppmärksammat om jag har jobbat för mycket. Jag har fått bättre lön än om jag skulle ha arbetat inom kommunen. Beslut har kunnat tas vid sittande bord. Utöver det har skolorna ofta en modernare design som passar många av de NPF elever som vi alla hanterar idag. Allt detta ser jag som positivt.

Det talas en hel del om att friskolor är segregerande. Problemet ligger inte i att friskolor finns, utan att vi måste bli bättre på att tala om för folk med olika bakgrund att du har ett aktivt val som du kan göra. På min senaste friskola går det inte att säga att det var en segregerad skola. Trots att Svenska Kyrkan finansierade skolan så gick det elever där med varierande religiös bakgrund, olika språkbakgrund och de kom från olika socioekonomiska grupper. Eftersom skolorna är avgiftsfria så handlar det inte om att välja de bästa eleverna ur en population till en friskola utan det handlar om att både elever och föräldrar måste veta att de har ett val som de kan göra.

Jag anser att friskolor som inte håller måttet ska stängas. Jag skulle önska att det även gjordes med kommunala skolor som är undermåliga, men så sker ju inte. Kontrollen på skolors kvalitet är oftast usel och räknas mest i betyg på högstadiet. Så länge många av Sveriges kommuner inte har någon konkurrens från friskolor så kommer inte arbetsmiljön och löneläget bli bättre för personalen. I de kommunala skolor, där arbetsmiljön är dålig, är det märkligt att ansvaret får ligga kvar hos arbetsgivaren utan att vare sig elever, föräldrar eller lärare har något alternativ. Man är helt enkelt utlämnad till det som erbjuds. Det finns inget förhandlingsläge, vare sig för elev, förälder eller personal.

Sverige behöver inte färre friskolor. Sverige behöver bättre skolor över lag. Jag tycker LR ska ändra sin retorik i den här frågan. Vi har många medlemmar därute som arbetar på väl fungerande friskolor. Jag tycker att LR ska representera alla våra medlemmar.

Liane Blom (L), lokalombud för LR på Bergslagens Folkhögskola, Norberg

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm