kommuner_lll
Lärarlönelyftet

Trend: Fler kommuner satsar på lärarlöner

Fler kommuner gör lokala satsningar på lönelyft för lärare som inte fått ta del av det statliga.
Nu storsatsar även Södertälje på lärarlönerna och ger lyft till ytterligare 140 lärare.
– För att höja våra elever ytterligare är det viktigt att vi är en attraktiv lärarkommun, säger Elof Hansjons, (S) ordförande i utbildningsnämnden.

I Jönköpings kommun har man planerat det, i Nybro kommun likaså och i Botkyrka står det redan klart att lärarna kommer bli storvinnare nästa år.

Nu planerar fler kommuner att kompensera de lärare som inte fått ta del av lönelyftet.

Nästa kommun som storsatsar på lärarnas löner är Södertälje. Kommunen presenterade under tisdagen fyra åtgärder för att ytterligare stärka sin attraktivitet som lärarkommun.

De åtgärder som presenteras är ett kompletterande lärarlönelyft till 140 lärare, stipendier på 10 000 kronor till 20 lärare och förskollärare, lokalt FoU-bidrag samt ämnesbaserad kompetensutveckling. Satsningarna implementeras under kalenderåret 2017 samt under läsåret 2017/2018. Lönesatsningen omfattar 1 500 kronor extra i månaden.

– Södertälje har under flera år förbättrat sina skolresultat, men vi ser fortfarande att för många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. För att lyfta våra elever ytterligare är det viktigt att vi är en attraktiv lärarkommun, därför presenterar vi dessa fyra åtgärder, säger Elof Hansjons, ordförande i utbildningsnämnden (S), i ett pressmeddelande.

Staten gjorde en satsning på lärarlönelyftet under förra året som Södertälje tog del av. Den extra satsning som nu görs omfattar lärare som inte fått del av förstelärarreformen eller lärarlönelyftet.

Lärarnas Riksförbund har tidigare uttryckt att den här typen av satsningar ger en positiv signal.

– Jag hoppas att det är ett uppvaknande. Får man inte upp lönerna, får man inte behålla sin personal. Det här har de lokala ombuden efterfrågat länge, att kommunen ska skjuta till pengar, sa Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en tidigare intervju förra året med Skolvärlden.

Stipendierna omfattar 20 personer varav fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan. De kommer att utdelas varje år till de som gjort viktiga insatser för att utveckla skolan, och som förbättrat elevernas möjligheter att nå målen. Stipendierna kommer att vara på 10 000 kronor.

Lokalt FoU-bidrag handlar om att stimulera lärare och förskollärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför kommunen en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvalitén i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare kan ansöka om FOU-bidrag.

Den sista satsningen är den på ämnesbaserad kompetensutveckling.

”Ämnesbaserad kompetensutveckling är ett område som vi bedömer att har varit eftersatt i svensk skola. Det är viktigt att lärare har djup och aktuell ämneskompetens och Södertälje ska stärka sina möjligheter att erbjuda det”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Tre dagar om året avsätts för en kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet som är ämnesbaserad.

Kommentera