martin_ahlstedt

Martin Ahlstedt är lärare i svenska och engelska på Lindholmens tekniska gymnasium.

| Foto: Lisa Jabar
Läsning

”Tunga, lite svåra ämnen, kan vara bra”

Martin Ahlstedt arbetar som lärare i svenska och engelska på Lindholmens tekniska gymnasium.
– När man väljer rätt bok, läser tillsammans och har boksamtal så blir oftast även den elev som tycker det är svårt intresserad, säger han.

Martin Ahlstedt

Gör: Lärare i svenska och engelska på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg. 

Boktips:

  • ”När hundarna kommer” av Augustprisade Jessica Schiefauer.
  • ”Doktor Glas” av Hjalmar Söderberg, utgiven första gången 1905.
  • ”Främlingen” av Albert Camus från 1942.

Martin Ahlstedt brukar börja med att ge eleverna en uppsatsuppgift som går ut på att reflektera över sitt förhållande till läsning och berätta om sina tidigaste läsminnen.

– Jag har yrkeselever och nästan bara killar som kommer till gymnasiet med inställningen att de inte fattar vad som är grejen med att läsa, berättar han. Ofta framkommer det att de har gillat att läsa på låg- och mellanstadiet, men tappat bort det under högstadiet.

Många av hans elever verkar ha fått välja bok själva, lämnats ensamma med sin läsning och helt enkelt bara valt bort det.

– Så vi gör detta tillsammans helt enkelt, förklarar Martin.

Han väljer en bok som de läser tillsammans. De första sidorna läser Martin högt, för att sedan fortsätta med en gemensam diskussion kring det han läst.

– Sen har eleverna en ingång att fortsätta själva och jag ger mycket lektionstid till att de ska göra det, säger han.

Martin Ahlstedt tycker det är viktigt att inte välja för enkla böcker, men samtidigt böcker som eleverna kan känna igen sig i. 

– Att hitta de här bra böckerna är en ständig utmaning, säger han och fortsätter:

– Tunga, lite svåra ämnen, kan vara bra för då ser eleverna att det betyder något, så jag brukar välja ganska svåra, men tunna böcker så att de tar sig igenom dem. Ungdomsromaner funkar bra i ettan, men i tvåan och trean blir det oftast klassiker, förklarar han.

Men det kräver att han ger eleverna en ingång med ett sammanhang till böckerna och ibland också hoppar in och läser något nyckelkapitel högt. 

Under läsningens gång lägger Martin Ahlstedt även in boksamtal, med cirka fem till sex elever i varje grupp.

– Det har visat sig vara jätteviktigt att det inte är en för stor grupp, utan att alla ska ha talutrymme och de måste ha läst så att vi alla är på samma sida i boken, säger han och förklarar att han alltid frågar om det är någon som inte kommit ända fram.

– Då sätter jag lite press.

På frågan hur Martin väljer böcker svarar han enkelt:

– Jag försöker läsa mycket själv och ha i bakhuvudet vad som kan gå hem hos eleverna. Det är enda sättet.

Kommentera