blyg
Betyg

Tyst i klassen – hinder för höga betyg?

”Du måste räcka upp handen mer för att få bra betyg” – en inte ovanlig lärarkommentar om man ska tro sociala medier. Men kan man fälla en elev på grundval av att vara tyst och blyg? 
– Förenklat förhållningsätt, menar Karin Hector-Stahre på Skolverket. Man måste anpassa undervisningen till elevens förutsättningar.

På bloggar och forum diskuterar föräldrar och andra med erfarenheter från skolan att det är ett hinder för höga betyg att vara tyst och tillbakadragen i skolan. Det finns de som menar att skolan är en plats där ett utåtriktat ideal lyfts fram och där begåvade men mer tillbakadragna elever riskerar att inte kommer till sin rätt.

Björn Hillström är legitimerad psykolog och har länge arbetat med personlighetstester.

– Personligheten är något vi föds med och den är i princip lika omöjlig att påverka som ögonfärg. En högerhänt person som bryter armen kan förstås lära sig att skriva med vänstern med det känns aldrig bekvämt. När gipset åker av skriver man med högern igen. Det är samma sak med personlighet.

Som lärare måste man förstå att skillnaderna när det gäller personlighet är grundläggande, menar han. Det som exempelvis passar en extrovert elev kan vara mycket obekvämt för den introverte. 

– Alla har inte handen uppe i luften på sekunden. Du riskerar att ha mycket ”förlorad kraft” i de här eleverna som inte tar för sig i ett klassrum. 

Björn Hillström menar att det under många år funnits en uppfattning om att det extroverta är det normala och att man därför borde lära introverta att bli mer extroverta. Men det fungerar inte, säger han.

Tror du att en mer tillbakadragen, eller introvert elev, har svårare att klara sig bra i skolan? 
– Det beror på hur sensitiv och uppmärksam läraren är skulle jag säga. En bra lärare förstår att eleverna är olika och ser varje elev. Vilket förstås måste vara jättesvårt när du har en klass på 25, 30 elever.

Att kräva av en elev att räcka upp handen mer och prata mer i klassen anser Björn Hillström vara orimligt. 

– Om en elev inte pratar så mycket tycker jag att det är lärarens plikt att sätta sig ner och prata med denne, på rasten eller efter skolan eller när som helst. För den eleven kan ha så många svar, bara man tar sig tid att lyssna. 

Karin Hector-Stahre är sakkunnig på Skolverket i frågor som rör betyg och kunskapsbedömning. Hon menar att kommunikation en viktig del i många ämnen och något som betonas tydligare i Lgr 11 än det gjort tidigare. Begrepp som ”samtala om”, diskutera och argumentera förkommer inte bara i kunskapskraven i ämnen som svenska och engelska utan också i naturorienterande ämnen och matematik. 

Men det finns, enligt Karin Hector-Stahre, inga krav på att eleven måste göra detta i en helklassituation. Som att räcka upp handen och tala inför de andra om det är jobbigt.

– Nej det finns inga krav på det. Man måste anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar, särskilt om eleven är väldigt blyg eller tillbakadragen på ett sätt som hindrar eleven, säger Karin Hector-Stahre. 

Hon påpekar att det är viktigt att läraren också jobbar med de muntliga bitarna i undervisningen och ger eleverna alla chanser att utveckla den kommunikativa förmågan och inte går direkt till en bedömningssituation.

Kan det inte vara svårt för lärare att hinna med olika speciallösningar för eleverna?
– Det är säkert en utmaning, både att hinna se och att hinna genomföra, särskilt om man har flera elever som tycker att det är svårt att prata i en större grupp. Men man har ju de elever man har. Då måste skolan på något sätt skapa resurser så att de här eleverna också får utveckla sitt lärande.

Om en lärare då uppmanar eleven att räcka upp handen mer för att denne ska få högre betyg. Är det alltså inte korrekt? 
– Det är svårt att säga att det inte är korrekt men det låter lite förenklat. Om vi tar matematik som exempel så utvecklar kanske inte eleven sin muntliga förmåga eller sin möjlighet att samtala kring matematik på det sättet. Frågan är vad eleven har fått för möjlighet att samtala kring matematik eller argumentera. Att visa att man kan det är något mer än att bara räcka upp handen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm