fridolin

Gustav Fridolin vill fortfarande begränsa vinster på skattemedel för friskolorna.

Utbildningspolitik

Uppdaterad förstelärarreform och lönelyft: Fridolin i halvtid vid makten

Det är halvtid för regeringens skolpolitik – och flera av målen i regeringsförklaringen är uppfyllda. Men i frågan om att begränsa vinsterna för friskolorna är det dödläge.

EM-matchen i fotboll mellan Sverige och Italien sänds som bäst, men utbildningsministern hastar från ett möte på Skolverket till sitt arbetsrum på utbildningsdepartementet.

Halva regeringsperioden har gått, och utbildningsdepartementet kan bland annat pricka av sjösättningen av ett nytt specialpedagogiskt lärarlyft, fler anställda i skolan och en läsa-skriva-räkna-garanti.

– Det är roligt att få uppmärksamhet, men det här är ju vad vi lovat och alltså som det ska vara, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp).

Lärarlönelyftet är permanentat, och kommer att innebära mellan 2 500 och 3 000 kronor i månaden i högre lön för 60 000 lärare.

Genom Nationell samling för läraryrket, med bland andra Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges kommuner och landsting, har regeringen också satt igång en utredning av förstelärarreformen.

– Vi säkerställer att den som blir förstelärare får förutsättningar för att sköta sitt uppdrag. I de skolor som har haft en tydlig och fungerande process har försteläraren hög legitimitet bland andra lärare. Men det behöver bli tydligt vem som ska utses och vad som ska ingå, säger Gustav Fridolin.

Men i en fråga står utbildningsdepartementet och stampar. Medan Moderaterna numera kan tänka sig hårdare reglering av friskolor, vill Socialdemokraterna kraftigt begränsa möjligheterna att ta ut vinst på skattepengar. Och med Moderater och Sverigedemokrater som motståndare får de inte majoritet.

– Politiskt och principiellt är det inte knivigt, man ska vara trygg med att skattepengar ska gå till eleverna. Vi jobbar på ett regelverk, men den typen av begränsningar vill inte de borgerliga ha, som det ser ut idag, säger han.

Det känns som om din attityd till friskolor är mer förlåtande än gymnasie- och kunskapslyftsministerns, Aida Hadzialic?
– Det tror jag egentligen inte, haha, vi är nog bara olika som personer, säger Gustav Fridolin. 

Regeringens löften för grund- och gymnasieskola:

 • Fler anställda i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet.” Genomfört
 • ”En läsa-skriva-räknagaranti tas fram så att insatser kan sättas in snabbt.” På gång
 • ”En nationell samling för läraryrket genomförs.” Genomfört
 • ”Lärarnas kompetens ska höjas, deras administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.” På gång
 • ”Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna.” På gång
 • ”Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas.” Genomfört
 • ”Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga.” På gång
 • ”Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden.” Genomfört
 • ”Antalet högskoleplatser ökas i hela landet.” Uppfyllt
 • ”Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred, gemensam kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till högre utbildning.” På gång
 • ”Yrkesprogrammen ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetsmarknadens parter och deras attraktivitet ska höjas. På gång
 • ”Överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Men syftet med skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation.” Stopp
 • ”En nationell strategi för kultur- och musikskolan tas fram.” På gång
 • ”Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism.” På gång
 • ”Kulturen och skapandet ska stärkas i skolan”. Genomfört

Källa: Altinget.se

Kommentera