anna_e_press_corona

Utbildningsminister Anna Ekström vid onsdagens presskonferens. Foto: Katarina Sandberg

Corona

Utbildningsministern: Det gäller inför hösten

Den här veckan börjar skolorna åter runt om i landet. Men varför kommer beslut om corona-åtgärder så sent? Kan munskydd införas i skolan? Och hur ska dubbelarbete undvikas?
För Skolvärlden berättar Anna Ekström om vad som gäller i höst.

Under en pressträff under onsdagen betonade ministern att läget fortfarande är allvarligt och lyfte att en återgång till distansundervisning – eller till och med stängningar av skolor – kan behöva ske om det skulle förvärras.

– Regeringen kan besluta att skolor ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller lokal nivå och huvudmän kan i samråd med smittskyddsläkare stänga enskilda skolor som en åtgärd för att motverka spridning.

Samtidigt lyfte hon fram att Folkhälsomyndigheten inte har kunnat att se att förskollärare och grundskollärare har drabbats av covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper, trots att dessa skolformer var öppna under våren. Istället lyftes riskerna med att ha skolor stängda.

– Vi vill inte stänga skolor. Vi vet att det är stora risker förknippade med att stänga skolor, för hela samhället. Men allra mest för de barn som behöver skolan mest.

Jag är medveten om att det här är ett jätteproblem.

För att säkerställa att smittan inte sprids när gymnasieskolan nu öppnar lyfte Anna Ekström de förslag på anpassningar som återfinns på Skolverkets och Folkhälsomyndighetens hemsidor. Däribland luftigare möbleringar i klassrum och matsal, schemaläggning så att färre elever börjar eller slutar vid samma tidpunkt eller att förlägga undervisning utomhus.

Lärare vi talat med menar att riktlinjerna om avstånd i praktiken är omöjligt att genomföra i deras skollokaler eller skolmiljö. Vad tänker du om det?

– För det första vet jag att alla skolbyggnader ser olika ut. För det andra vet jag att skolorna inte är byggda för en pandemi. Min slutsats blir då att vi får alla göra vårt bästa för att anpassa oss, vi får laga efter det läge vi har. Därför är de handfasta råd som finns en hjälp i den lokala planeringen. Men jag är medveten om att det här är ett jätteproblem för många lärare och skolor.

Det pågår en diskussion om munskydd i skolan. Är det något som kan komma att införas?

– Det är en fråga som är mer medicinsk än politisk. Jag är medveten om att Folkhälsomyndigheten just nu tittar på den frågan, så jag får hänvisa till den översynen som de gör.

Under pressträffen lyfte ministern den nya förordning som innebär att undervisning delvis kan införas på distans. Hon betonade dock att det inte är något som skolor behöver göra.

– Det är inte en skyldighet att använda fjärr- och distansundervisningen, men det är en möjlighet.

Jag vill att det ökade handlingsutrymmet som skolorna har fått ska användas på ett schyst sätt.

Som Skolvärlden tidigare berättat om har kommuner som exempelvis Stockholm nyligen beslutat att fortsätta ha distansundervisning på deltid.

Många kommuner tar beslut om åtgärder som att undervisa deltid på distans först nu, vilket försvårar lärarnas planeringsarbete. Varför kommer besluten så sent?

– Jag är medveten om att många skolor gör olika typer av justeringar ganska sent och jag kan inte svara för vilka beslut som tagits på huvudmannanivå. Regeringen har agerat så fort vi har kunnat för att ge goda förutsättningar till planering, men goda förutsättningar till planering när det gäller den här pandemin är inte de förutsättningar som vi är vana vid. Vi måste vara beredda på att fatta snabba beslut och göra stora anpassningar, just eftersom det inte går att förhandla med det här viruset.

Hur säkerställer ni att möjligheterna att jobba på distans inte skapar dubbelarbete för lärarna?

– Det är en jättesvår fråga. Ansvaret för lärarnas arbetsmiljö ligger på skolans huvudman och skolans rektor. I det ansvaret ligger att man ska se till att man följer arbetsmiljöreglementet.

Utbildningsministern betonade dock att tanken med det större handlingsutrymme som huvudmän har fått är att elever och lärare ska kunna vara hemma vid symptom, inget annat.

– Jag vill att det ökade handlingsutrymmet som skolorna har fått ska användas på ett schyst sätt, inte på ett oschyst sätt mot lärarna.

Kommentera