skolinspektionen_angmo

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo under onsdagens presskonferens.

Corona

Skolinspektionen: Så påverkas särskilt stöd av corona

På många skolor har det särskilda stödet påverkats negativt av corona-viruset. Det visar en ny kartläggning av Skolinspektionen.
– Situationen för elever i behov av särskilt stöd har på vissa skolor varit bekymmersam, säger generaldirektör Helén Ängmo.

Om kartläggningen

Kartläggningen bygger på distansintervjuer med 106 enskilda och offentliga huvudmän. Här kan du läsa den i sin helhet.

Under onsdagen presenterade Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo resultaten av en ny kartläggning av grundskolan. Rapporten ”Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin” bygger på intervjuer med 106 huvudmän runt om i Sverige.

– Vi har inte gjort besök på plats som vi annars brukar göra, utan vi har intervjuat rektorer och huvudmän genom vad vi kallar digitala inspektionssamtal, förklarade generaldirektören.

Den övergripande bilden är att omställningen, givet omständigheterna, har fungerat.

– Mycket har gått bra i den extraordinärara situation som skolan har befunnit sig i.

Flera huvudmän är dock oroade över hur den ökade arbetsbelastningen på lärare kommer att påverka på lång sikt. När det gäller frånvaro bland elever såg många en ökad frånvaro till en början, något som dock planade ut över tid. Bland elever som redan hade en stor frånvaro innan pandemin har frånvaron dock ökat.

– Oro finns för vad dessa elever kan ha tappat kunskapsmässigt. Här finns planer hos huvudmännen för att jobba med kompensatoriska åtgärder när skolorna sätter igång igen.

Det särskilda stödet har också påverkats negativt i grundskolan, vilket till stor del beror på att många lärare och elevhälsopersonal har varit borta. Det har under våren varit svårare att identifiera elevers behov av stöd och erbjuda elever extra anpassningar.

– Situationen för elever i behov av särskilt stöd har på vissa skolor varit bekymmersam, konstaterar Helén Ängmo.

Kommentera