Annons

Så förbereder kommunerna för ny grundskoletermin med corona

Publicerad 10 augusti 2020

Relaterat

Skolvärlden har frågat fem kommuner hur de tänker minimera smittorisken och arbetsbelastningen i grundskolan när höstterminen börjar.

I våras utsattes lärare i grundskolan för såväl smittorisk som en extrem arbetsbelastning när de tvingades undervisa elever både i klassrummet och hemma, samtidigt om de täckte upp för frånvarande kollegor.

Så här svarar fem kommuner runt om i landet på hur de planerar att lyckas bättre i höst.

Maria Källström, skoldirektör i Karlstad

Hur ser er plan ut inför skolstarten, med tanke på corona?

Maria Källström– Vi anpassar skolskjutsen för att minska smittspridning. Vi tittar just nu på hur simundervisningen ska kunna genomföras med transport, ombyte och så vidare. PRAO är också en sådan som vi ansvarar för gemensamt, och matsituationen. Sedan finns sådant som är specifikt för varje enhet och det måste rektor besluta om.

Gjorde ni några lärdomar under våren som gör att ni tänker annorlunda i höst?

– Det som lärarna uppskattade allra mest under våren var att ha en tillgänglig rektor som ser hur lärarna har det, som frågar hur det är, prioriterar arbetsuppgifter och plockar bort onödiga möten. Det kommer att vara samma sak den här hösten.

Hur hanterar ni en eventuell situation där en stor del av eleverna och/eller personalen är frånvarande?

– Det som hände i Karlstad i våras var att ca 30 procent av eleverna var borta samtidigt som 20 procent av lärarna var borta. Rektorer kunde ibland slå ihop två elevgrupper som krympt till en grupp och på så vis avlasta lärarna något. Vi har också en central vikariepool, som tillsammans med resurser från modersmålslärarna och kulturskolan lyckades täcka upp nästan varje hål. Lärarbristen är ju här, så vi kan inte alltid ersätta en behörig sjuk lärare med en annan behörig frisk lärare.

Hur ser ni till att lärarnas arbetsbörda inte blir för stor?

– Den centrala vikariepoolen är en nyckel. Jag tror också att vi har bättre förutsättningar att gå över till distansundervisning nu, även på grundskolan. Vi har skaffat mer utrustning för det, utbildat lärarna och även eleverna har fått träna under våren på hur det skulle vara.

Hur säkerställer ni att lärare som tillhör riskgrupp eller har en nära anhörig som tillhör riskgrupp inte utsätts för smittorisk?

– Nu finns det äntligen ett försäkringsskydd. Det var ju huvudvärken under våren där vi arbetsgivare hade en känsla av otillräcklighet – vi kunde inte tillräckligt anpassa för den som tillhör riskgrupp. Det passar inte i alla lägen att lärare undervisar på distans, men du finns ju möjligheten att vara hemma och få ersättning från försäkringskassan

 

Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö

Hur ser er plan ut inför skolstarten, med tanke på corona?

Anders Malmquist– Det handlar om att säkerställa att skolan fortsätter att hålla samma restriktioner och försiktighetsåtgärder som vi gjorde innan sommaren.

Vilka lärdomar gjorde ni under våren? Vad kommer ni att göra annorlunda i höst?

– Vikten av att vara väl förberedd på det oväntade. Vi har utvecklat de lokala planer som behövs och eftersom vi har haft gott om tid på oss att göra det tycker jag att vi har förfinat dem. Vi har dessutom sett att vi klarar av att göra väldigt mycket mer med digitala hjälpmedel. Även för de som inte tidigare prioriterade det digitala lärandet har det blivit tydligt att det kan ha betydelse i situationer som denna. Sedan har vi varit väldigt noga med att vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, vi tar inga egna initiativ eller beslut i de här frågorna.

Hur hanterar ni en eventuell situation där en stor del av eleverna och/eller personalen är frånvarande?

­– Då är vi ganska väl förberedda på att växla över till digital undervisning. Så det är inget som vi är så oroliga för nu som vi var i ett tidigare skede i mars eller april. Vi är väl förberedda och har tagit fram planer på alla skolor. Malmö Stad fick Guldtrappan förra året, så vi är långt komna i det digitala arbetet.

Hur ser ni till att lärarnas arbetsbörda inte blir för stor?

– Vi har varit väldigt noga med att inte både ha digital undervisning och dessutom ordinarie undervisning. Vi har sagt att vi gör antingen eller för att annars är risken att man får en väldigt stor arbetsbörda. Skulle vi växla över till digital undervisning kommer vi att göra det generellt, då blir det inte både och. I dagsläget har vi dock inte behövt gå över till digital undervisning i grundskolan. 

Hur säkerställer ni att lärare som tillhör riskgrupp eller har en nära anhörig som tillhör riskgrupp inte utsätts för smittorisk?

– Rektorerna får stöd från vår HR-avdelning kring de här frågorna eftersom vi är beroende av nationella beslut i de här frågorna, vi kan inte göra egna lokala beslut utan måste följa de riktlinjer som finns. Nu har vi fått besked om att man kan få smittbärarpenning, vilket har underlättat för oss.

 

Christel Horsak, grundskolechef i Linköping

Hur ser er plan ut inför skolstarten, med tanke på corona?

Christel Horsak. Foto: Lennart Lundvall, Linköpings kommun– Det fungerade väl i våras. Så jag känner mig lugn inför skolstarten. Vi har beredskap för att klara ställa om till det vi behöver. Vi har arbetssätt och metoder som vi kan gå in i om det behövs. Vi får se nu hur det ser ut när eleverna kommer tillbaka nästa vecka och när personal kommer in den här veckan. Vi har inte fått några signaler på hur det ser ut kring personal- och elevstatus. 

Vilka lärdomar gjorde ni under våren och vad kommer ni att göra annorlunda i höst?

Jag känner mig lugn inför skolstarten

– Vi kommer att titta på vad vi har lärt oss i analysen som vi ska göra nu när vi träffar våra olika rektorsgrupper. Grupperna har fått analysera på skolorna först och sedan tar vi deras lärdomar med oss och sedan gör vi det på huvudmannanivå. 

– Det vi ser redan nu är att vi blev mer digitala under våren, många kunde mer än vad de trodde. Vi har lärt oss att ha möten på andra sätt och vi har även lärt oss att hantera situationer och samarbeta på nya sätt. Nu har vi hittat mer långsiktiga lösningar som vi måste jobba vidare med så att det blir en lång hållbarhet.  

Hur hanterar ni en eventuell situation där en stor del av eleverna och/eller personalen är frånvarande?

– Vi har olika planer för olika scenarier. Bland annat för hur vi ska hantera situationer beroende på hur många det blir, vilka åldrar det rör sig om och vilka skolor det berör. Så det handlar om var och hur stort det eventuella utbrottet blir. 

Hur ser ni till att lärarnas arbetsbörda inte blir för stor?

– Det gäller att få lärare att orka och därför är det viktigt att ha de här planerna utifall någonting händer. Man måste försöka hålla i det ordinära och se till att man arbetar långsiktigt – och inte hamna i att jobba dag för dag, som det är lätt att man gör i en krissituation.   

– Ett konkret exempel är att vi håller bland annat på att föra in ett nytt datasystem till föräldrakontakten och då försöker vi avsätta tid för det. Vi har inte någon gemensam uppstart i år som tar tid, utan lärarna får ha den tiden på skolan. 

Hur säkerställer ni att lärare som tillhör riskgrupp eller har en nära anhörig som tillhör riskgrupp inte utsätts för smittorisk?

– Tillhör man en riskgrupp ska man ha kontakt via sin läkare och vi hanterar det utifrån de föreskrifter som gäller där. Men även om man inte tillhör en riskgrupp kan man vara orolig – då måste vi vara lyhörda och då är det viktigt att ha en ständig dialog. Vi måste försöka säkerställa att alla känner att de är trygga och mår väl. 

 

Kenth Olsson, utbildningschef i Kristianstad

Hur ser er plan ut inför skolstarten, med tanke på corona?

Kenth Olsson– I grundskolan pågick ju undervisningen generellt på plats under våren, så det kommer vi rulla vidare med. Naturligtvis jobbar vi med att hålla avstånd i lunchmatsalen och alla andra rekommendationer, känner man minsta symptom ska man ju vara hemma. Men det viktigaste är ju att arbetsmiljölagen fortfarande gäller för både elever och personal och det är den vi får förhålla oss till.

Vilka lärdomar gjorde ni under våren? Vad kommer ni att göra annorlunda i höst?

– Vi lärde oss mycket under våren, det måste man säga. Hur vi hanterar elever som blir sjuka och hur vi jobbar med stödundervisning med mera. Sedan såg situationen väldigt olika ut på olika skolor, vi hade förskolor där det var 85 procent barn borta och vi hade förskolor där 5 procent av barnen var borta. I grundskolan var antalet elever som var borta hela tiden fler än de lärare som var borta, så det uppstod aldrig någon lärarbrist hos oss. Vi tvingades inte stänga varken någon förskola eller grundskola under våren.

Hur hanterar ni en eventuell situation där en stor del av eleverna och/eller personalen är frånvarande?

– Vi har givetvis planer som vi har jobbat fram, inklusive planer för hur man gör om en skola behöver stängas för att det blossar upp ett utbrott. Vi har också en bemanningsenhet som är stand by och där vi har personal som kan gå in vid behov. Så att vi så långt som möjligt kan hålla skolor öppna.

Hur ser ni till att lärarnas arbetsbörda inte blir för stor?

– Jag har gått ut och varit väldigt tydlig med att det här inte får innebära något dubbelarbete. Arbetsmängden ska vara som under ordinarie förhållanden. Det är väldigt viktigt att man inte gör dubbelarbete genom att först undervisa i klassrummet och sedan göra samma igen men som distansundervisning för vissa som är hemma. Det fungerar inte i längden.

Hur säkerställer ni att lärare som tillhör riskgrupp eller har en nära anhörig som tillhör riskgrupp inte utsätts för smittorisk?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de har svarat på den frågan. Sedan är det rektorn som hanterar arbetsmiljöfrågorna med stöd och resurser från ansvarig huvudman. Jag hade senast idag en lång diskussion med vårdnadshavare till en elev som tyckte att Folkhälsomyndighetens rekommendationer var felaktiga. Men jag är tjänsteman, jag går inte in och recenserar andra myndigheter. Mitt uppdrag är att följa de rekommendationer  som ges av de som är experter inom området. Det innebär att arbetsmiljölagen och alla andra lagar gäller. Vi har ett ansvar som inte förändras på grund av corona, det har däremot lite mer komplicerat.

 

Maarit Enbuske, skolchef för grundskolan i Luleå

Hur ser er plan ut inför skolstarten, med tanke på corona?

– Vi gjorde ganska stora förberedelser i våras ifall skolan skulle stängas, så de planerna har vi redan färdiga. Vi följer egentligen samma rutiner som vi gjorde i våras. Vi har bland annat tänkt på matsalssituationen så att det inte ska finnas så många där samtidigt. Vi kan även övergå till distansundervisning till viss del om det skulle behövas. 

Vilka lärdomar gjorde ni under våren och vad kommer ni att göra annorlunda i höst?

– Vi har haft väldigt lite smittspridning över huvud taget så vi har inte känt att vi behöver göra så stora förändringar hittills. Vi ändrade bland annat städrutinerna tidigt i våras så att vi städar mer på ytorna där man rör med händerna. Vi vistas även mycket utomhus så mycket som det går, även på lektioner. Vi fick till dessa bitar bra redan i våras. 

Hur hanterar ni en eventuell situation där en stor del av eleverna och/eller personalen är frånvarande?

– Vi följer alltid smittskyddsläkarens rekommendationer och när det har varit misstanke om fall har vi varit i kontakt med smittskyddsläkare hela tiden. Då avgör de, tillsammans med oss, om vi ska stänga eller inte. Den rutinen kommer vi att fortsätta följa om det skulle bli aktuellt. 

Hur ser ni till att lärarnas arbetsbörda inte blir för stor?

– Vi har dels en egen vikarieanskaffning som vi använder. Vi som kommun slöt också ett avtal med en leverantör av vikarier i våras. Det är en extra som vi kan använda oss av om det skulle behövas och våra egna lärare inte räcker till.  

Hur säkerställer ni att lärare som tillhör riskgrupp eller har en nära anhörig som tillhör riskgrupp inte utsätts för smittorisk?

– Det finns möjlighet, om man som lärare själv tillhör en riskgrupp, att undervisa hemifrån via distans. Vi kommer säkerligen att ha elever som inte kan komma till skolan heller – precis som i våras. Vi gör då individuella lösningar om det skulle behövas, även på lärarfronten.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskare: Unga skriver inte sämre

Svenska

Elevers bristande skrivförmåga har väckt het debatt. Men Karin Forsling tror inte att unga skriver mindre, eller sämre. 

Annons
Annons

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Corona

Statsvetaren: "Läraren förtjänar att veta det mest troliga". 

Annons
Studie- och yrkesvägledning

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

SYV

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke.

Debatt: ”Kunskap och bildning – nej tyvärr!”

Debatt

”Fokus på kunskap och bildning” är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år”, skriver professorn Hans Albin Larsson.

Kommentera
Annons
Annons
Arbetsmiljö

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Forskning

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. 

Annons

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Arbetsmiljö

Kommunombudet: ”Det blir nödlösning på nödlösning”.

Debatt

”Ingen vinner på att lärare arbetar för mycket”

Debatt

"Vi måste lita på vår förmåga att värdera elevernas kunskaper utan att vi samlar in så mycket material att vi går under", skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Lön

Skolorna nobbar lärarpengar – för att undvika orättvisa

Stadsbidrag

Ulricehamn tackar nej till lönetillägg på 10 000 kronor i månaden åt fyra lärare.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Debatt

"Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt", skriver läraren Elsa Jensen.

Kommentera

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Budget

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021.

Skolinspektionen

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar hårdare tag mot oseriösa aktörer, men menar att grundproblemet är ett annat.

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Nya regeländringar ska stoppa oseriösa skolaktörer, menar utbildningsminister Anna Ekström. 

Debatt

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Debatt

”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid som har adhd och går andra året på gymnasiet.

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Sekretess

Nytt förslag ska öppna Skolverkets register.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Sekretess

Skolverkets hemligstämplade register kan enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.

Idéburna friskolor: ”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincip

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR).
 

Skyddsombudens larm: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Arbetsmiljö

Den dåliga luften på en skola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Debatt

”Tidsbudgetera för bättre arbetsmiljö”

Debatt

”Ett första steg för att hjälpa våra medlemmar vore att driva frågan om tydliga, tidsbudgeterade tjänstefördelningar”, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och biträdande kommunombud och lokalombud för LR i Göteborg.

Kommentera
Fackligt

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarfacken

Men att samverkan skulle ske istället för den omtalade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande.

Debatt

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

Replik

I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat.

Kommentera

”Det finns igen logik i att ställa in proven”

Debatt

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna.

Kommentera
Läromedel

Lärare kan inte köpa läromedel: ”Dramatiskt olikvärdigt”

Rapport

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

Lärarfacken

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

LR-kongressen 2020

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbund tillsätter en alternativ utredning av lärarnas organisering – Eva Dekany-Ström: "Jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt."

Beslut: LR utreder lärarnas organisering

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbunds kongress röstade på måndagen ja till att utreda en ny organisering av lärarkåren.

Per Kornhall: ”Rätt hanterat kan det bli en nystart för lärarkollektivet”

Kongress

Per Kornhall om LR:s beslut att utreda en eventuell ny organisering av Sveriges lärare.

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Kongress

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.

Så ska LR bli mer demokratiskt

Kongress

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Här är LR:s nya styrelse

Kongress

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Årets språkliga eldsjäl

Prisade modersmålsläraren: ”Inget jag förväntat mig”

Utmärkelse

Dina Geraki har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl.

NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

NPF

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen.

Skyttes fem råd: Så ska lärare bättre förstå elever med NPF

NPF

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå NPF-elever bättre. 

Debatt

"Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop"

Debatt

Elever undviker att ställa frågor i klassrummet på grund av rädslan att bli bedömd, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Behörighet

Sebüktay Kaan har kämpat för legitimationskrav på modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Sex och samlevnad

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Sexualundervisningen

Beslutet om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap kan leda till en mer jämlik skola, menar Annika Sjödahl. 

Utsatta områden

Läraren om gängkriminaliteten: Saknas resurser att hjälpa elever

Brott

"Det börjar redan i lågstadiet."

Nedskärningar i skolan

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

Nedskärningar

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Corona

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona.

Så ser svensklärarna på bristande skrivkunskaper

Svenska

Unga vuxna skriver för dåligt. Konsekvenserna är att de väljs bort i arbetslivet eller får svårt att klara högre studier, enligt en ny dokumentär från UR.

Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Tvålärarsystem

I tider av nedskärningar kan ett tvålärarsystem kännas som en utopi. Men Lotta Elmbro menar att metoden inte behöver kosta mer.
 

corona i undervisningen

Han låter eleverna skriva nya kapitel i corona-historien

Corona i undervisningen

Läraren Karl Liljas valde att ägna sista tiden av vårterminen till att samla in elevernas upplevelser av pandemin.

”Det är berättelser om corona som måste samlas in”

Corona

Eleverna Verina Attalla och Julia Isaksson är två av alla som har skrivit berättelser till Stadsmuseets insamling.

Debatt

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Debatt

”Lärarna är idag i en situation där målen är otydliga och vägen dit kantad av ’hjälpmedel’ som snarare stjälper än hjälper”, skriver Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet.

Kommentera
Arbetsmiljö

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara”

Skolstart

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Skolstart 

SPSM:s Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en lyckad terminsstart.

lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Lärarexamen

”Tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt”

Ledarskap

Expertens kroppsknep: Så rör du dig som en ledare

Ledarskap

John Steinberg ger sina bästa tips på hur du som lärare kan bli en bättre ledare genom kroppsspråket.

Coronaviruset

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Arbetsmiljö

”Jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör”

Lönegranskning

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Friskolor

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Friskolor

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.

Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt

Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

Kommentera
Terminsstart

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Corona

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Det känns som ett hån”

Vuxenutbildning

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige

Beslut

Registret över vilka skolor som finns i Sverige – kommunala såväl som privata – hemligstämplas av Skolverket.

Skolverket om sekretessen: ”Hade inget alternativ”

Beslut

Skolverket uppger att man inte hade något annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor.

Åsa Fahlén: ”Lagen behöver ändras”

Beslut

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Enkät

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons