lararehjalperelev_0

Specialpedagogerna ska bli fler.

Specialpedagogik

Utökad satsning på specialpedagoger

Nu införs statsbidrag för att kommunerna ska kunna anställa fler specialpedagoger. Det är en del i den utökade satsningen på specialpedagogiken.

Startskottet går för nytt lärarlyft

2015 fick Skolverket i uppdrag att genomföra en kompetenshöjning i specialpedagogik inom grundskolan.

Den utökas nu med statsbidrag till kommuner och fler platser på den specialpedagogiska fortbildningen inom lärarlyftet. Dessutom sjösätts ett specialpedagogiklyft så snart som möjligt, Specialpedagogik för alla, som ska ge lärare möjlighet att utveckla sin specialpedagogiska kompetens.

Fler speciallärare och specialpedagoger på skolorna, det är förhoppningen när regeringen avsätter 258 miljoner kronor per år i ett nytt statsbidrag. Meningen är att kommunerna ska kunna anställa och vidareutbilda motsvarande 800 specialpedagoger.

Utöver detta avsätts ytterligare 65 miljoner kronor med att alla behöriga sökande ska få plats på speciallärarutbildningen inom lärarlyftet.

Dessutom startar en specialpedagogisk motsvarighet till mattelyftet, som ska ge lärare kompetensutveckling inom grundläggande specialpedagogik.

Camilla Waltersson Grönvall, (m).
Camilla Waltersson Grönvall, (m).

– Vi ser positivt för besluten, men saknar en viktig punkt och det är lärarutbildningen. I stället för att kompetensutveckla när lärarstudenterna är färdigutbildade borde vi se till att hela lärarutbildningen genomsyras av det specialpedagogiska tankesättet, om vi vill ha en inkluderande skola. Då räcker det inte med enstaka små kurser, säger Camilla Waltersson Grönvall, utbildningsansvarig för Moderaterna.

Satsningarna är en utvidgning av förra årets beslut om fortbildning inom specialpedagogik för grundskolan.
Sedan antalet platser på utbildningen i specialpedagogik inom lärarlyftet utökades, har antalet sökande gått från 107 inför höstterminen 2015 till 913 ett år senare.

Kommentera