sara_svanlund_klassrum
Elevhälsa

Var femte skolkurator hinner inte med sina arbetsuppgifter

Situationen för landets skolkuratorer är desperat. Sju av tio har så hög arbetsbelastning att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter.
– Jag blir extra bekymrad över att höra att det förebyggande arbetet blir lidande, säger Sara Svanlund.  

Mer om undersökningen

Undersökningen har Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Den omfattar 922 intervjuer och har en svarsfrekvens på 50 procent.
Här kan du läsa resultaten i sin helhet.

En ny undersökning visar att landets skolkuratorer är hårt pressade och har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Sex av tio upplever dessutom att arbetsbelastningen har ökat det senaste året. Den främsta anledningen uppges vara att fler barn behöver stöd idag.

– Att arbetsbelastningen ökar ser vi på alla håll i skolan idag – det är tuffare förhållanden nu, Sara Svanlund som är andra vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund.

I skollagen fastslås att elevhälsan främst ska vara förebyggande. Men nio av tio uppger att deras arbete är akutstyrt och 67 procent säger att de inte hinner med det förebyggande arbetet i den utsträckning de skulle vilja.

– Det gör mig extra bekymrad att höra. Ju fler elever vi missar desto fler åtgärder krävs när det har gått för långt. Om vi kan ha ett skyddsnät som kan fånga upp i förebyggande syfte kan vi spara mycket kraft och energi hos skolpersonal och minska lidande hos eleverna, säger Sara Svanlund.

Hon menar att arbetssituationen hos elevhälsopersonalen hög grad även påverkar lärarnas arbetssituation.

– När vi saknar kringpersonal i undervisningen resulterar det i att lärarna får lägga tid på annat än undervisningen.

Undersökningen har tidigare genomförts 2012, 2015 och 2017 med snarlika resultat. Vad tror du skulle behövas för att ändra situationen?

– Idag ser vi att förutsättningarna varierar stort beroende på huvudman. Jag tror att vi behöver satsa resurser och öronmärka pengar specifikt för elevhälsan.

Kommentera