Arbetsmiljö

Vikarieschema blev lösningen på lärarnas stress

Amanda Ragnarsson Tanja Johansson

”Vi var tydliga med att något behövde göras”, säger Tanja Johansson på Lyrfågelskolan i Trollhättan. Till vänster kollegan Amanda Ragnarsson.

| Foto: Mathias Bergeld
Så svarar du på vikariefrågan
  • Händer det att din rektor kommer och säger att du behöver ta en lektion för en kollega som blivit sjuk, när du har din planeringstid?
  • Med ett tydligt arbetstidsschema blir det lättare att bolla tillbaka till rektorn och tydliggöra att det kommer att påverka din lektionsplanering. Rektorn får då hjälpa dig att prioritera bort någon annan arbetsuppgift – gärna något du själv föreslår – så att du kan göra planering vid ett annat tillfälle, eller be någon annan ta klassen i stället.
  • En annan lösning kan vara att rektorn säger att du får göra planeringen efter din ordinarie arbetstid och då får övertidsersättning för den tiden.
  • Kom ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att lärare och andra anställda inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning.

Hög sjukfrånvaro och mycket vabb ledde till att lärarna på Lyrfågelskolan ofta behövde hoppa in och vikariera för varandra. Till sist kändes situationen ohållbar.
LR-ombudet Tanja Johansson föreslog att skolan skulle införa ett vikarieschema – en lösning som minskat lärarnas stress.

Många lärare vittnar om hur de gång på gång blir ombedda att hoppa in och vikariera för sjuka kollegor under sin planeringstid. På Lyrfågelskolan i Trollhättan blev det här ett stort problem under en period när många var borta på grund av sjukskrivningar och vård av barn. Läraren och lokalombudet Tanja Johansson berättar om följderna:

– Vi täckte upp otroligt mycket för varandra när någon var borta. Arbetsdagarna blev väldigt oförutsägbara och det ledde till stor stress bland oss lärare. Stressen blev ett problem i sig, eftersom kollegor blev sjuka av den också. Någonstans där kände vi att det blev för mycket och att något måste förändras.

På en träff med andra LR-ombud hade Tanja Johansson hört talas om en skola som hade infört ett vikarieschema. Detta schema hade gjort att stressen bland lärarna minskat.

Vikarieschemat fungerade så att alla lärare hade schemalagd vikariejour något eller några pass i veckan, då de kunde bli ombedda att gå in och vikariera. Utöver dessa pass riskerade lärarna inte att behöva täcka upp för varandra.

Tanja Johansson tog med sig idén om vikarieschemat och fick snabbt med sig det andra fackliga ombudet på skolan. Detta var något de ville testa.

– Vi tog upp förslaget på ett samverkansmöte och sedan på en arbetsplatsträff. Vår arbetsgivare var först lite tveksam, men vi förklarade fördelarna – att detta kunde minska stressen och den höga sjukfrånvaron. Vi var tydliga med att något behövde göras och arbetsgivaren gick med på att införa vikarieschemat på prov.

Tanja Johansson är lokalombud och skyddsombud på Lyrfågelskolan. Foto: Mathias Bergeld

Det visade sig fungera riktigt bra, och Lyrfågelskolans mellan- och högstadium är nu inne på sitt tredje år med systemet.

Hur fungerar det hos er rent praktiskt?

– Vikarieschemat läggs i början av läsåret. Vi får då fasta pass under vår reglerade arbetstid där vi förväntas gå in och vikariera om någon lärarkollega är sjuk. Passen finns med i våra tjänstefördelningar. Jag som har full undervisningstid har ett pass i veckan. Kollegor med mindre undervisningstid kan ha två eller tre pass per vecka. De veckor det inte blir att vi behöver vikariera använder vi tiden som vår egen planeringstid. En viktig tanke med systemet är att arbetsgivaren inte ska be oss täcka upp för varandra på andra tider än på våra vikariepass.

På Tanja Johanssons skola har man sett till att man inte har samma vikariejourpass två år i rad. Om man har haft sitt pass på måndagar ett läsår ligger det kanske på onsdagar läsåret därpå. Ofta är det flera personer borta vissa veckodagar, och genom att växla dagar försöker man göra systemet så rättvist som möjligt.

– Om det faller sig så att man behöver gå in och vikariera på sina pass flera veckor i rad och man tycker att det blir för mycket kan man gå och tala med rektorn, eller med oss ombud. Blir det för tungt finns möjligheten att ta in vikarier utifrån och vi har även elevassistenter som kan rycka in.

Vad har blivit bättre med vikarieschemat, tycker du?

– Vi slipper den ovisshet som uppstår när man inte vet om man kommer att få behålla sin planeringstid eller inte. Det är svårt att slappna av när man aldrig vet vad ens nästa arbetsuppgift är. Nu kanske jag behöver täcka upp och vikariera för en kollega ett pass i veckan, men resten av min planeringstid är fredad från det. Jag tycker det är väldigt positivt.

”Jag upplever verkligen att stressen har minskat”

Finns det något som inte fungerar lika bra?

– Under perioder när många är borta och man kanske ”drabbas” mycket försvinner den planeringstid som man kunde ha haft under vikariepassen. Därför är det viktigt att varje person inte har för många pass. Det är också viktigt att passen planeras in i tjänsten från början, så att detta inte läggs på i en redan full tjänst. Tiden ska räknas in i tjänstefördelningen.

– I den bästa av världar hade vi inte behövt täcka upp för varandra alls, men jag kommer ihåg hur det var innan vi införde vikarieschemat. Då kunde vi behöva vikariera ett pass varje dag, eller flera pass på rad. Det var dessutom svårt att få ut tiden senare, så den planeringstiden försvann ofta. Jag upplever verkligen att stressen har minskat, så fördelarna överväger helt klart, tycker jag.

Kommentera