klassrum_tomt_4
Debatt

”Vill LR bidra till privatisering av den allmänna sjukvården?”

Debatt ”Eftersom LR är delägare till Lärarförsäkringar innebär det i praktiken att LR bidrar till privatiseringen av sjukvården, där den med mest pengar ges företräde”, skriver yrkesläraren Finn Ternrud.

Lärarförsäkringar ägs gemensamt av Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet (LF). De har i uppdrag att förmedla försäkringar åt de två lärarförbundens medlemmar. På Lärarförsäkringars hemsida erbjuds en sjukvårdsförsäkring som skulle kosta mig 150 kronor i månaden. Det finns förbehåll, till exempel får du inte vara sjuk eller ha en diagnos. 

Det har pågått en debatt i Aftonbladet, med John Lapidus, om hur privata försäkringar urholkar den offentligt finansierade vården, hur privata vårdgivare mjölkar det offentliga på pengar, samtidigt som de med en privat sjukförsäkring kan gå förbi köerna. Utan statliga pengar hade en privat sjukvårdsförsäkring inte kostat 150 kronor utan betydligt mer. Det är en sådan privat sjukvårdsförsäkring som lärarförsäkringar säljer till friska medlemmar utan diagnoser.

Eftersom LR är delägare till Lärarförsäkringar innebär det i praktiken att LR bidrar till privatiseringen av sjukvården, där den med mest pengar ges företräde. Vi är väl för en allmän och välfinansierad sjukvård där man bedöms efter vårdbehov och inte efter vilken försäkring man godkänts för och har råd med? Det är iallafall inte ett uttalat krav från medlemmarna att LR skall verka för privat sjukvård.

Att ta ställning för en sjukvård för alla innebär idag att stå upp mot mäktiga privata intressen, samma intressen som ligger bakom de privata skolkoncernerna. Själv tycker jag att vi inom skolan borde varna alla andra för hur illa det kan gå om man släpper in vinstintresset i en verksamhet som har till uppgift att ge alla lika bra behandling. Efter att Persson och Bildt, avreglerade och privatiserade skolan (beskrivet i SVT-dokumentären “Staten & kapitalet”), handlar allt mer om budget och pengar. Sverige är som dom flesta känner till ensamt i hela världen om att tillåta vinstuttag ur skolan.

På grund av detta, tror jag, vill många lärare inklusive mig och LR, förstatliga skolan. Det blir svårt att framstå som trovärdiga i den frågan om vi samtidigt bidrar till en privatisering av sjukvården. I USA som har en privatiserad sjukvård där stora försäkrings- och läkemedelsföretag styr, rasar en politisk strid om sjukvården, där bland annat Bernie Sanders vinner många anhängare för sitt krav på “medicare for all”. Detta bland annat för att allvarlig sjukdom är den vanligaste orsaken till personlig konkurs. Här i Sverige är vi på väg åt det som många amerikaner vill bort ifrån. Men vill vi dit?

LO har sagt att de vill stoppa denna utveckling och istället rusta upp den offentliga vården, jag tycker vi solidariskt skall sluta upp med dem i denna fråga, kanske kan vi då också få gehör för att skolan behöver en upprustning. 

Som sagt vill jag med denna debattartikel väcka frågan bland medlemmarna och ge förbundsledningen möjlighet att delge sin uppfattning.

Finn Ternrud, yrkeslärare i Lerum

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Här kan du läsa mer: ”Det är en av grunduppgifterna för en facklig organisation att verka för sina medlemmars trygghet”, skriver LR:s kanslichef Andreas Mörck i en replik.

Kommentera