Annons
Foto: Shutterstock

”Skickliga lärare ska ha rätt lön”

Publicerad 9 januari 2020

Relaterat

”Skickliga lärare som inte längre får samma utdelning i lönekuvertet efter löneöversynen är en av systemets stora utmaningar. Därför handlar det om ökad tydlighet och fokusering. Det primära syftet med den lokala lönebildningen måste vara rätt lön och inte rätt löneutveckling”, skriver Daniel Edenholm och Ulf Gustavsson på Syrsab.

Det har under ett antal år varit mycket dialog om resultaten i den svenska skolan och vad som behöver göras för att åstadkomma en förbättring. Staten tog hjälp av OECD för att få en oberoende syn på vilka problem som kunde ha lett till att Sverige halkade från att vara ledande till att hamna på den undre halvan i olika mätningar av skolresultaten. Rapporten överlämnades 2015 och ett av tre områden i rapporten fokuserade på en långsiktig strategi för att stödja hög kvalitet i undervisning och lärande. 

Regeringens svar på rapporten blev bland annat en långsiktig strategi för att stärka läraryrkets attraktivitet genom att investera i höjda lärarlöner. Det har skett genom satsningarna på karriärtjänster, förstelärare, för att utveckla skolan, och på lärarlönelyftet, för att premiera de lärare som presterar bäst.

I en rapport bedömer Lärarnas Riksförbund att de aktuella statliga satsningarna varit nödvändiga för att stimulera lönenivåerna, men att de lett till oönskade lönestrukturer där erfarenhet minskar i betydelse och äldre lärare många gånger halkar efter. 

LR:s rapport består av fyra delstudier. Vi ger vårt perspektiv på lönebildningen genom att utgå ifrån dessa fyra områden.

LR konstaterar att det senaste decenniets ökade fokus på lärares skicklighet och sambandet mellan resultat, skolutveckling och lön har förstärkt lönespridningen. De statliga reformerna har varit en starkt bidragande orsak till detta, men har samtidigt gjort att sambandet mellan lön och erfarenhet minskat. LR ser detta som ett problem och efterlyser en ny modell för lönebildning, ett lönesystem byggt på meriter.

Vi på Sysarb delar LR:s beskrivning av effekterna av de olika lönesystemen, men konstaterar att  de stämmer väl överens med avtalen mellan parterna. Sambandet mellan resultat och lön är närmast övertydligt i första paragrafen i HÖK: 

”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten… Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat… Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman…”

Vi menar med eftertryck att om denna princip ska kunna få önskat och utlovat resultat krävs mer av den tydlighet i lönesättningen som lärarna så starkt efterlyser. Aktuella lönekriterier och bedömningsmatriser, som är kopplade till målen i de lokala styrdokumenten och framtagna i process med parterna, är därför första steget för att komma åt de orättvisor i lönesättningen som lärare idag upplever. Med sådant underlag blir det också mer transparent vilka prestationer som premieras. 

LR beskriver i den andra delstudien hur individuella löner tolkas och används. Man talar om ett paradigmskifte där begreppen ”skickliga lärare” och ”rätt lön” blir allt tydligare. Detta har lett till en markant spridning och differentiering av lönerna. 

Den oro LR ger uttryck för är bland annat vad som händer när man fått och nått ”rätt lön”, dvs att lärarens lön är ett uttryck för ansvar och skicklighet. Rapporten talar om ett ”lock” som läggs över många lärares löneutveckling.

Vi delar LR:s beskrivning av processen kring individuell lönesättning, men vi betonar att detta är helt i enlighet med de övergripande principerna för lönesättningen i HÖK. 

Vi instämmer också i att skickliga lärare som inte längre får samma utdelning i lönekuvertet efter löneöversynen är en av systemets stora utmaningar. Därför handlar det om ökad tydlighet och fokusering. Det primära syftet med den lokala lönebildningen måste vara rätt lön och inte rätt löneutveckling. 

LR rapporterar att en enkät visar att medlemmarna är nöjda med löne-processen när det finns tydliga lönekriterier och när chefen med hjälp av dessa kan motivera den nya lönen. Och medlemmar som tycker att deras lön återspeglar deras skicklighet, prestation och yrkeserfarenhet är mer nöjda än övriga. Men tyvärr saknar en tredjedel av LR:s medlemmar lönekriterier. 

Vi menar att en stärkt satsning på den lokala lönebildningen är en förutsättning för att också dessa medlemmar ska få stöd med tydlighet och transparens i lönebildningen.  

Vi delar också i övrigt LR:s beskrivning inom detta område. Efter möte med chefer och medarbetare runt om i landet kan vi säga att allt fler chefer strävar efter att förbättra kvaliteten i dialogen med sina medarbetare genom att i process ta fram lönekriterier och bedömningsmatriser. 

En stor utmaning är hur man i detta arbete ska få med LR:s medlemmars krav på att lönesystemet ska vara meritokratiskt. Rapporten beskriver att medlemmarna anser att det är skickligheten och prestationerna som ska avgöra. Om detta är vi helt överens.  Frågan är hur detta ska kombineras med rapportens förslag om fasta lägstanivåer. Det finns en risk för en oklar blandning av två olika lönesystem, där tariffer blandas med prestationslönesättning.

Den avslutande delstudien handlar om utfallen under de olika lönesystemen. Vi ser fördjupad kvalitetsdialog mellan chef och medarbetare som det alldeles naturliga och självklara lönesystemet utifrån det nuvarande huvudavtalet.

Processen kring arbetstagarens resultat och löneutveckling förutsätter en ”dialog mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön”. Det är arbetsgivares och parternas ansvar att säkerställa att alla lärare får de bästa förutsättningarna för en sådan dialog.

Vi menar att det är på lokal nivå som utvecklingen av lönebildningen ska ske. 

I förtroendefull dialog, med tydlighet och transparens, ska lönekriterier och bedömningsmatriser tas fram, prövas och återkommande utvärderas. Den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare, medarbetarsamtalen och lönesamtalen ska alltid föras utifrån denna gemensamma och väl kommunicerade plattform.

Vi vill samtidigt pröva om och hur det kan vara möjligt att komplettera detta prestationslönesystem med respekt för formell kompetens och erfarenhet. Därför bedriver vi ett intensivt arbete för att se hur en sådan modell skulle kunna utformas och kvalitetssäkras utan att frångå att det är den utövade skickligheten som ska ge högre lön. Vi möter gärna marknadens parter i en dialog om detta!

Daniel Edenholm, vd, och Ulf Gustavsson, senior rådgivare, på Sysarb

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskare: Unga skriver inte sämre

Svenska

Elevers bristande skrivförmåga har väckt het debatt. Men Karin Forsling tror inte att unga skriver mindre, eller sämre. 

Annons
Annons

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Corona

Statsvetaren: "Läraren förtjänar att veta det mest troliga". 

Annons
Studie- och yrkesvägledning

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

SYV

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke.

Debatt: ”Kunskap och bildning – nej tyvärr!”

Debatt

”Fokus på kunskap och bildning” är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år”, skriver professorn Hans Albin Larsson.

Kommentera
Annons
Annons
Arbetsmiljö

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Forskning

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. 

Annons

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Arbetsmiljö

Kommunombudet: ”Det blir nödlösning på nödlösning”.

Debatt

”Ingen vinner på att lärare arbetar för mycket”

Debatt

"Vi måste lita på vår förmåga att värdera elevernas kunskaper utan att vi samlar in så mycket material att vi går under", skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Lön

Skolorna nobbar lärarpengar – för att undvika orättvisa

Stadsbidrag

Ulricehamn tackar nej till lönetillägg på 10 000 kronor i månaden åt fyra lärare.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Debatt

"Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt", skriver läraren Elsa Jensen.

Kommentera

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Budget

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021.

Skolinspektionen

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar hårdare tag mot oseriösa aktörer, men menar att grundproblemet är ett annat.

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Nya regeländringar ska stoppa oseriösa skolaktörer, menar utbildningsminister Anna Ekström. 

Debatt

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Debatt

”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid som har adhd och går andra året på gymnasiet.

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Sekretess

Nytt förslag ska öppna Skolverkets register.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Sekretess

Skolverkets hemligstämplade register kan enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.

Idéburna friskolor: ”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincip

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR).
 

Skyddsombudens larm: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Arbetsmiljö

Den dåliga luften på en skola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Debatt

”Tidsbudgetera för bättre arbetsmiljö”

Debatt

”Ett första steg för att hjälpa våra medlemmar vore att driva frågan om tydliga, tidsbudgeterade tjänstefördelningar”, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och biträdande kommunombud och lokalombud för LR i Göteborg.

Kommentera
Fackligt

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarfacken

Men att samverkan skulle ske istället för den omtalade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande.

Debatt

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

Replik

I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat.

Kommentera

”Det finns igen logik i att ställa in proven”

Debatt

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna.

Kommentera
Läromedel

Lärare kan inte köpa läromedel: ”Dramatiskt olikvärdigt”

Rapport

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

Lärarfacken

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

LR-kongressen 2020

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbund tillsätter en alternativ utredning av lärarnas organisering – Eva Dekany-Ström: "Jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt."

Beslut: LR utreder lärarnas organisering

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbunds kongress röstade på måndagen ja till att utreda en ny organisering av lärarkåren.

Per Kornhall: ”Rätt hanterat kan det bli en nystart för lärarkollektivet”

Kongress

Per Kornhall om LR:s beslut att utreda en eventuell ny organisering av Sveriges lärare.

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Kongress

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.

Så ska LR bli mer demokratiskt

Kongress

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Här är LR:s nya styrelse

Kongress

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Årets språkliga eldsjäl

Prisade modersmålsläraren: ”Inget jag förväntat mig”

Utmärkelse

Dina Geraki har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl.

NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

NPF

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen.

Skyttes fem råd: Så ska lärare bättre förstå elever med NPF

NPF

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå NPF-elever bättre. 

Debatt

"Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop"

Debatt

Elever undviker att ställa frågor i klassrummet på grund av rädslan att bli bedömd, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Behörighet

Sebüktay Kaan har kämpat för legitimationskrav på modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Sex och samlevnad

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Sexualundervisningen

Beslutet om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap kan leda till en mer jämlik skola, menar Annika Sjödahl. 

Utsatta områden

Läraren om gängkriminaliteten: Saknas resurser att hjälpa elever

Brott

"Det börjar redan i lågstadiet."

Nedskärningar i skolan

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

Nedskärningar

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Corona

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona.

Så ser svensklärarna på bristande skrivkunskaper

Svenska

Unga vuxna skriver för dåligt. Konsekvenserna är att de väljs bort i arbetslivet eller får svårt att klara högre studier, enligt en ny dokumentär från UR.

Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Tvålärarsystem

I tider av nedskärningar kan ett tvålärarsystem kännas som en utopi. Men Lotta Elmbro menar att metoden inte behöver kosta mer.
 

corona i undervisningen

Han låter eleverna skriva nya kapitel i corona-historien

Corona i undervisningen

Läraren Karl Liljas valde att ägna sista tiden av vårterminen till att samla in elevernas upplevelser av pandemin.

”Det är berättelser om corona som måste samlas in”

Corona

Eleverna Verina Attalla och Julia Isaksson är två av alla som har skrivit berättelser till Stadsmuseets insamling.

Debatt

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Debatt

”Lärarna är idag i en situation där målen är otydliga och vägen dit kantad av ’hjälpmedel’ som snarare stjälper än hjälper”, skriver Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet.

Kommentera
Arbetsmiljö

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara”

Skolstart

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Skolstart 

SPSM:s Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en lyckad terminsstart.

lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Lärarexamen

”Tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt”

Ledarskap

Expertens kroppsknep: Så rör du dig som en ledare

Ledarskap

John Steinberg ger sina bästa tips på hur du som lärare kan bli en bättre ledare genom kroppsspråket.

Coronaviruset

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Arbetsmiljö

”Jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör”

Lönegranskning

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Friskolor

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Friskolor

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.

Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt

Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

Kommentera
Terminsstart

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Corona

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Det känns som ett hån”

Vuxenutbildning

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige

Beslut

Registret över vilka skolor som finns i Sverige – kommunala såväl som privata – hemligstämplas av Skolverket.

Skolverket om sekretessen: ”Hade inget alternativ”

Beslut

Skolverket uppger att man inte hade något annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor.

Åsa Fahlén: ”Lagen behöver ändras”

Beslut

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Enkät

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons