marcusjohnssonannakinbergbatra

Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare.

| Foto: Marcus Johnsson
Lärarassistenter

Vill satsa 200 miljoner på lärarassistenter

Moderaterna vill satsa 200 miljoner kronor om året på att införa lärarassistenter i den svenska skolan för att avlasta lärarna och ge dem mer tid för undervisning.

I januari förde Lärarnas Riksförbund fram förslaget att en ny yrkesgrupp, lärarassistenter, anställs i skolor för att fler kringsysslor läggs på annan personal än lärare.

– Arbetsuppgifterna måste renodlas om det ska bli någon förbättring. Lärare ska vara just lärare. Då tror jag både attraktiviteten i yrket skulle öka och elevernas kunskapsresultat bli bättre, sa Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson, och framhöll att lärarna behöver mer tid för att koncentrera sig på sitt huvuduppdrag – undervisningen.

På Dagens Nyheters debattsida presenterar Moderatledaren Anna Kinberg Batra tre förslag för att stärka läraryrket.

Moderaterna vill bland annat lägga 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter, som ”ska assistera och avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär”. Det handlar, enligt M-förslaget, bland annat om att ställa i ordning lokaler, hantera ledighetsansökningar, vara rastvakt och kontrollera närvaro.

”Internationella undersökningar visar att svenska lärare använder mindre andel av sin tid till undervisning jämfört med andra länder. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. Det handlar exempelvis om att iordningställa lokaler, behandla ledighetsansökningar, agera rastvakt och övervaka omklädningsrum. Detta är tid som skulle kunna användas till lärande och till att ge stöd åt dem som behöver det mest” skriver Anna Kinberg Batra på DN Debatt.

De två andra förslagen som Moderaterna för fram handlar om höjda lärarlöner – partiet vill att de tre miljarder kronor som regeringen på årsbasis vikt för att höja lärarlönerna ska ligga kvar – och om att central rättning av nationella prov införs.

”Det skulle minska den administrativa bördan för Sveriges lärare. För att bedömningen av eleverna ska vara jämlik och rättvis är det även viktigt att proven bedöms på ett liknande sätt, oavsett vilken skola eleven tillhör eller vilken lärare eleven har”, skriver Anna Kinberg Batra.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm