Guldäpplet

Vinnaren av Guldäpplet: ”Använd digital teknik för att alla ska lyckas”

anders_enstron_FOTO_carina_naslundh

”Kunde jag spå in i framtiden hade jag sagt att AR är utbildningsväsendets nästa stora grej”, säger Anders Enström som tilldelas Guldäpplet 2022.

| Foto: Carina Näslundh
Årets pristagare av Guldäpplet

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge.

  • För att han sätter NO-ämnena i en verklig kontext och strävar efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg skapas ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Han vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.

Pernilla Andersson, lärare och verksam på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium.

  • För ett engagerande arbetssätt som involverar eleverna i allt från planering till utvärdering av nya arbetsområden och deras arbete i projekt med andra elever, lärare och omvärld. Elevernas delaktighet i hela lärprocessen bidrar till att undervisningen blir angelägen och meningsfull. De utforskar och lär tillsammans med Pernilla och delar framgångar och misslyckanden och elevernas nyfikenhet och deras mod att våga pröva nytt stimuleras, de blir entreprenörer.

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor.

  • För att han med en vilja och ett driv utvecklar och anpassar digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Martin bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt och har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.

Juryns Särskilda Pris

  • Vid prisutdelningen mottog IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”. För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. Den gemensamma grunden för förskolan i Södertälje med bland annat en kunskapsbank med filmer och goda exempel ger stöd till all personal i kommunens förskolor. Den visar hur de digitala verktygen gör nytta i förskolans lärmiljöer med målet att skapa en likvärdig lärmiljö, digital som analog, för att rusta barnen för framtiden.

Anders Enström, innovativ NO-lärare i Huddinge, är årets vinnare av Guldäpplet.
– Ett mål jag har är att eleverna ska längta tillbaka till skolan när de går hem, säger han.

Anders Enström hyllas för att han sätter ämnena i en verklig kontext och för sin strävan att göra ämnena konkreta och kreativa.

– Det känns hedrande och så klart jätteroligt att inte bara eleverna utan även andra uppskattar det arbete man har gjort, att det synts. Ett mål jag har är att eleverna ska längta tillbaka till skolan när de går hem.

I undervisningen använder han lektionsmetoden ”aktivera, utforska och tillämpa”.

– När du startar ett nytt arbetsområde kan du lägga fram en mattebok och säga ”läs”. Men jag väljer hellre något som aktiverar eleverna. Vi håller på med ett avsnitt om vinklar i geometrin då eleverna får ett flygfoto över området där Big Ben finns. Sedan får eleverna på bilden rita alla geometriska figurer de kan hitta på byggnaderna, för att därefter gå ut och fotografera geometriska figurer och vinklar.

– Till sist pratar vi om allt. Att i ett första steg aktivera i stället för att överösa med fakta tror jag stenhårt på.

Jobbade i Minecraft

Anders Enström är högst medveten om vilka appar och spel som ungdomar uppskattar, vilket han också tar fasta på. Omåttligt populära Minecraft stod i fokus i ett projekt där eleverna fick skapa en egen stadsmiljö.

– När Sätra centrum skulle byggas om fick mina elever bygga hur de ville att centrumet skulle se ut – i Minecraft. Jag skrev ut alla förslagen i en 3d-skrivare som sedan ställdes ut på dåvarande Folkets hus. Folk som kom förbi fick rösta på sina favoritalternativ. Eleverna löste uppgiften jättefint.

Finnes det fler spel/appar som elever stimuleras av?

– Tiktok, haha. Efter en tids fundering kom jag på idén ”vi gör en Tiktok Challenge”. Med hjälp av Tiktok skulle eleverna, som inte behövde lägga ut filmerna, på 30 sekunder förklara surt och basiskt och varför det är viktigt att känna till det och PH-värden.

Exempel på ett elevarbete under Anders Enströms ledning: ”Framtidens papperskorg”.

Inspireras av eleverna

I upp emot 15 år har IT haft en framträdande roll i Anders Enströms klassrum. Han säger att han hämtar mycket inspiration från andra, inte minst eleverna.

– Jag ser vad eleverna har för möjligheter med sina digitala verktyg. Dessutom är jag med i en grupp om tio-tolv personer @adeinsweden som inspirerar och lär varandra om vad man faktiskt kan utföra med digitala verktyg.

För Anders Enström är alla elevers rätt att lyckas oavsett förutsättningar viktigt. Han förklarar att han tror på att lyfta styrkor.

– I svensk skola fokuserar vi oftare på att träna på svagheter. Lyfter vi styrkorna får eleverna självförtroende. Förutom det anser jag att vi ska låta digitala hjälpmedel hjälpa eleverna att komma framåt. Om du har svårt att skriva finns dikteringsfunktioner där du kan tala in texten som enheten skriver ut. Det är unikt och du måste ändå lära dig var du ska sätta punkt och ha stor bokstav. Använd den digitala tekniken för att alla ska lyckas.

”Utbildningsväsendets nästa stora grej”

I Skolvärlden tipsade Anders Enström tidigare i år andra lärare om appen Jigspace som bygger på AR (förstärkt verklighet). Han nämnde då att han bland annat byggt periodiska systemet och hjärtat.

– Kunde jag spå in i framtiden hade jag sagt att AR är utbildningsväsendets nästa stora grej. Den kommer bli gigantisk, för nu kan du plötsligt gå från abstrakt till väldigt konkret. Jag tror att den digitala världen i skolan om 5–10 år kommer innehålla både AI (artificiell intelligens), AR och VR (virtuell verklighet). Ingenting kan stå emot den utvecklingen, säger han.

Kommentera