Viveca Vidberg

Viveca Vidberg undervisar i matematik, NO-ämnena och teknik 7–9 på Påarps skola i Helsingborg. Hon leder även utvecklingen av matematiken F–9 på skolan.

 

| Foto: Andreas Hillergren
Jag är lärare

Viveca: ”Därför är jag lärare”

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Viveca Vidberg undervisar i matematik, NO-ämnena och teknik 7–9 på Påarps skola i Helsingborg.
Här berättar Viveca om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag är lärare för att jag gillar att bygga relationer med andra, vuxna som barn. Det är spännande att följa elevernas kunskapsutveckling både på grupp- och individnivå. Lärarjobbet har flera dimensioner som jag gillar. Att förbereda och planera lektioner, genomföra lektioner och efterarbete med bedömning ger variation i yrket. Man träffar och bygger relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer i skolan, vilket ger en spännande dynamik.

  • Bästa stunden i veckan

– När jag upplever elevers lärande och utveckling. När elever tycker att nya arbetsområden och begrepp är svåra och jag får vara med på deras resa till förståelse och att de slutligen klarar bedömningsuppgifter. Eller när jag ser hur det glimtar till i en elevs ögon när hen har kämpat med en matematikuppgift och utbrister ”Nu fattar jag”.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Ge oss lärare möjlighet att utveckla det vi är bra på, planera och utveckla vår undervisning för att öka möjligheten för elever-nas lärande och kunskapsutveckling.

– Minska på administrativa uppgifter som inte är relaterat till undervisning. Det skulle ge oss lärare möjlighet att utveckla innehåll i undervisningen tillsammans med kollegor.

– Jag vill också se fler vuxna i skolan med olika roller. Det finns många elever som är i behov av förebilder och vuxenstöd ur ett socialt perspektiv.

Kommentera