Marknadsskolan

Åsa Fahlén: ”Debatten borde handla om en likvärdig skola”

Åsa Fahlén

”Debatten har en felaktig utgångspunkt”, menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

| Foto: Fredrik Karlsson och Peter Cederling

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är starkt kritisk till friskoledebatten.
– Den handlar mer om rättigheten att bedriva företag än om utbildning.

Hon anser inte att det behöver vara något konstigt eller suspekt att före detta politiker arbetar som experter åt olika typer av organisationer på bland annat skol- och utbildningsområdet.

– Problemet uppstår när det kommer in ekonomiska och kommersiella intressen i skolan. I dag handlar debatten mer om rättigheten att få bedriva skolföretag, om näringsfrihet, än om utbildningen som sådan, vilken är en felaktig utgångspunkt. Den borde handla om hur vi får en likvärdig skola och om hur systemet ska vara till för alla elever.

”Hur ser de på skolans uppdrag?”

Vad tycker du om att före detta politiker arbetar som lobbyister för stora skolföretag? 

– Det är klart att skolföretag ska kunna ta in den expertis som de anser sig behöva för att kunna bedriva sin verksamhet.

– Men det problematiska är att det har kommit in andra intressen i skolan än dem som hör hemma där. Samtidigt kan jag undra hur de politiker som arbetar med detta egentligen ser på skolans uppdrag.

Åsa Fahlén säger att en del friskoleföreträdare har försökt få diskussionen att handla om för eller emot friskolor som sådana.

– Att de då tar hjälp av politiker som delar den uppfattningen kan jag förstå, men det finns ingen opinion för att förbjuda friskolor. Diskussionen handlar om systemet, finasieringen och styrningen. Det diskuteras även vilka typer av driftsformer som lämpar sig för skolan.

”Det är ingen slump”

Har det någon betydelse för dagens skolsystem att det finns politiker och före detta politiker med tydliga ekonomiska intressen i skolmarknaden?

– Det är ingen slump att vi har hamnat där vi är i dag. Det är många olika politiker som har påverkat skolmarknadens utveckling, men jag vet inte om alla är nöjda med resultatet.

– Det började med att en socialdemokratisk regering kommunaliserade – och avreglerade – skolan. Därefter genomförde en borgerlig regering friskolereformen. Jag tror att en hel del av kockarna i den här soppan inte såg framför sig hur skolan skulle utvecklas, medan andra kan ha sett en möjlighet att tjäna pengar.

Valeffekt på aktiernas kurser

Hur tror du att friskoleföretagen och dess ägare reagerade på valresultatet?

– De som vill ha kvar dagens system drog nog en lättnadens suck. Det märktes inte minst på skolföretagens aktiekurser. Jag tror inte att de är så oroliga i dag.

– Men samtidigt finns det även många på friskolesidan som ser behov av förändring.

Kommentera