asa_fahlen

Åsa Fahlén valdes på lördagen till ny ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Mikael Bergling
Ny ordförande

Åsa Fahlén ny ordförande för LR

Efter en dramatisk omröstning valdes Åsa Fahlén till ny ordförande för Lärarnas Riksförbund på lördagen.
– Jätteroligt. Jag är stolt och ödmjuk över förtroendet, sa hon efter omröstningen på LR:s kongress i Stockholm.

Det här är Åsa Fahlén

Ålder: 46.

Jobb: Lärare i samhällskunskap, historia, hållbarhet och politik.

Viktigaste fråga: Höja läraryrkets status.

Bor: Göteborg.

Familj: Make och två döttrar, 12 och 14 år.

Vanligaste fördom om lärare: Att vi är mesiga. 

Det fanns tre kandidater till posten som ny ordförande för Lärarnas Riksförbund inför lördagens omröstning. Vid sidan av valberedningens kandidat, Åsa Fahlén, var också förbundets 1:e vice förbundsordförande Anders Almgren och utredaren på förbundskansliet, Anna Jändel-Holst, nominerade.

I en första omröstning slogs Anna Jändel-Holst ut och i den andra och avgörande omröstningen vann Åsa Fahlén med siffrorna 76–68 över Anders Almgren.

– Det känns jätteroligt, det har varit nervöst. Jag är stolt och ödmjuk över det förtroende som har visats för mig. Det ska bli roligt att tillsammans med alla kloka och engagerade lärare och studie- och yrkesvägledare runt om i landet leda förbundet in i framtiden.

Åsa Fahlén säger att en av LR:s viktigaste frågor är att höja statusen på läraryrket.

– Det viktigaste för svensk skola just nu är att fullfölja uppvärderingen av läraryrket. Det är det enda sättet att möta den akuta lärarbristen. Staten har – genom regeringens lärarlönesatsning – tagit sin del av ansvaret. Jag kommer nu att ligga på kommuner och friskolor i hela landet, så att de tar det ansvar för att uppgradera läraryrket som har försummats i så många år.

Men lärarlönerna har väl ökat ganska bra?

– Ja, generellt. Men det finns fortfarande områden där de inte har utvecklats bra. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla upp det generella trycket samtidigt som vi ligger på extra mycket i områden där man inte har satsat på att höja lärarlönerna. Arbetet med lönepatrullerna är jätteviktigt.

Åsa Fahlén kommer från Göteborg och har arbetat som lärare i samhällskunskap på gymnasiet sedan 1997. Parallellt med lärarjobbet har hon de senaste åren suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

– Förutom att öka lärares och studievägledares status, behöver vi också få en annan syn på vad skolan ska göra. Det är alldeles för många kommuner som tycker att det viktigaste är att skolan tar hand om barnen. Men det är inte det som skolan är till för, utan utbildning. Vi måste stå upp för utbildning och bildning för att vi ska det öppna och demokratiska samhälle som vi vill ha.

Hennes eget favoritämne är samhälle och demokrati.

– Det är hela syftet med skolan och ämnet jag undervisar i, att vi ska skapa aktiva samhällsmedborgare, som gör egna val och står för sina åsikter, säger Åsa Fahlén.

Vilken blir blir skillnaden mellan ditt och Bo Jansson sätt att leda LR?

– Det är svårt att säga. Jag hoppas att jag kan fortsätta med det som Bosse har varit väldigt bra på, det vill säga att knyta kontakter, skaffa förståelse för våra frågor hos andra fackförbund och ha bra kommunikation med regeringen och riksdagspartierna. Jag vill fortsätta det arbetet.

Några förändringar blir det väl?

– En stor och svår utmaning att ta tag i är karriärsystemet, som på många håll gjort det jobbigt för lärarna. Samtidigt går det inte att säga nej till de här pengarna, även om de ibland sår split i kollegiet.

Är det dags för återgång till trappsystemet?

– Jag tror inte att man kan lämna individuell lönesättning som det ser ut i Sverige i dag. Men jag tycker att man inte värderar erfarenhet tillräckligt mycket. Kollegor som ser till att allt fungerar och håller ihop, som jobbar i det tysta, blir sällan premierade i löneförhandlingar trots att de besitter en oerhörd oerhörd erfarenhet och kompetens. Här har facket en viktig roll att spela.

För Åsa Fahlén är det nu slut med undervisningen.

– Jag är stolt över att jag hela tiden fortsatt att arbeta som lärare. Det finns en styrka i att man faktiskt vet vad man pratar om när man jobbar fackligt, man vill vara konstruktiv och hitta lösningar, sa hon tidigare till Skolvärlden, efter att ha blivit nominerad av valberedningen.

Som vice ordförande för Lärarnas Riksförbund valdes under lördagen Svante Tideman, lärare i svenska och engelska i Örebro. Han har varit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och kommunombud i Örebro.

Som andre vice ordförande valdes Sara Svanlund, lärare i MaNO 4-9 i Malmö. Även hon har varit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. I Malmö var hon biträdande kommunombud och vice ordförande i Lärarnas Riksförbund Malmö.

Här är hela förbundsstyrelsen

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Svante Tideman, förste vice förbundsordförande

Sara Svanlund, andre vice förbundsordförande

 

Övriga ledamöter:

Miia Austa, Norrköping

Anna Carlsson, Härryda

Sten Hagberg, Varberg

Duska Jansson Dobrota, Ludvika

Karin Johansson, Huddinge

Catharina Niwhede, Malmö

Ingrid Pihl, Piteå

Katarina Reineck, Uppsala

Ragnar Sjölander, Stockholm,

Robin Smith, Stockholm

Mats Sternbring, Göteborg

Lars Windisch, Alingsås

 

Suppleanter till förbundsstyrelsen

1. Johan Runesson, Växjö

2. Jessica Olsson, Eskilstuna

3. Anne Pihlo, Borås

4. Andrés Jerez, Göteborg

5. Theres Innergård, Kalix

6. Jan Kontinen, Huddinge

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm