Gymnasieläraren Karin Kers och tomt klassrum.

Karin Kers är lärare i samhällskunskap och gymnasiearbete på Härjedalens gymnasium och ombud för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Shutterstock och privat
Betyg

Bedömning i pandemin: ”Svårt att få in ordentligt med underlag”

Distansundervisningen har inneburit svåra utmaningar. Gymnasieläraren Karin Kers vittnar om hur den stundade betygssättningen kräver nya lösningar.
– Många lärare upplever att det är svårt att få in ordentligt med underlag, säger hon.

Ökad arbetsbelastning, svårt med stöd och rättsosäker bedömning. Det är några slutsatser i Skolverkets rapport om effekterna av corona.

Karin Kers är lärare i samhällskunskap och gymnasiearbete på Härjedalens gymnasium och ombud för Lärarnas Riksförbund. Hon bekräftar att den stundande betygssättningen i skolväsendet har påverkats av pandemin, framför allt inom de skolformer där undervisningen gått över till distans.

– Många lärare upplever att det är svårt att få tid att få in ordentligt med underlag. Framför allt under distansperioden. Nu när vi har gått tillbaka till att ha två tredjedelar av eleverna på plats i skolan så hoppas man kunna ta igen det och få in tillräckligt med underlag.

Hur har elevernas kunskapsnivå påverkats av pandemin upplever du?

– Där tror jag att det skiljer sig åt i olika ämnen. I vissa ämnen som upplevs som lite svårare kan det vara lättare för eleverna att hålla motivationen uppe om de befinner sig i skolan än om de jobbar på distans. Som lärare i samhällskunskap upplever jag att undervisningen inte har varit så svår att genomföra på distans.

– En del elever har till och med blivit mer fokuserade och fått mer gjort, och de elever som redan är motiverade har verkligen kunnat koncentrera sig. Sedan är det vissa elever som har haft en del frånvaro som nu kan delta i lektionerna även om de stannar hemma. Tack vare att vi redan innan hade en välutvecklad digital klassrumsmiljö (Google) så har det ändå fungerat väldigt bra.

Är detta den svåraste betygssättningsperioden någonsin för dig som lärare?

– För mig har det fungerat bra att kommunicera och undervisa digitalt. Mycket tack vare att betygsunderlaget i mina ämnen inte bara baseras på skriftliga prov, utan också på diskussioner, uppgifter och presentationer. Jag räknar med att få in tillräckligt med underlag till betygsättningen, men vet att kollegor som undervisar i ämnen som bygger mer på skriftliga prov, som till exempel matematik, har det tuffare.

LÄS MER– SARA BRUUN OM BETYGSSÄTTNING UNDER PANDEMIN: VI PRATAR OM ”COVID-F”

Ser du och dina kollegor på skolan en ökning av påtryckningar utifrån att sätta högre betyg?  

– Jag upplever att vår skola är väldigt förskonad överlag när det kommer till påtryckningar. Varken jag eller någon kollega som jag känner till upplever att det finns ett tryck från föräldrar eller elever att på något sätt motsätta sig eller argumentera mot betygsättningen. Vi försöker, och har jobbat mycket med, att kommunicera betygskriterier och kunskapskrav så tydlig som möjligt.

Vad tycker du att man ska akta sig för när det kommer till att bedöma elevernas kunskaper i pandemikrisen

– Som lärare behöver man se till att man inte sätter ett betyg som blir för lågt för att man inte har haft möjlighet att få in tillräckligt med underlag. Det innebär att man måste vara mån om att försöka ge eleverna alla möjligheter och tillfällen som det går för att visa sina kunskaper och förmågor.

I nästan alla ämnen finns det några delar av kunskapskraven som är svåra att examinera på distans. Hur har man löst detta på din skola?

– Under de perioder då det har varit fokus på distansundervisning har ämnen som inte haft samma kritiska behov av att eleven är på plats fått stå tillbaka, samtidigt som vi till exempel har ställt i ordning bänkar i sporthallen för att kunna genomföra de mer kritiska momenten i skolan på ett säkert sätt.

– Vi har försökt att ordna tillfällen då vi tagit in de undervisningsgrupper som haft behov av det, för att lösa de praktiska momenten som behövs genomföras på plats. Alltid med säkerheten i första hand. Det kan handla om laborationer, övningskörning i yrkesämnen eller prov i naturvetenskapliga ämnen.

LÄS MER: ”LÄRARKÅREN VET ATT DET FINNS ETT HÅRT TRYCK FRÅN LEDNINGSHÅLL”

Om du fick dela med dig av ett tips till dina lärarkollegor runt om i landet – vad skulle du tipsa om?

– Ett tips är att verkligen utnyttja de digitala möjligheterna som distansundervisningen erbjuder. Man kan få till både diskussioner och gruppsamtal med hjälp av digitala mötesverktyg. Man kan även få en väldigt bra dialog med eleverna genom att kommentera i deras uppgifter. Den formativa bedömningen där blir också en kommunikation och ett sätt att utveckla eleverna inför betygsättningen.

– Ett annat tips är att nu verkligen försöka titta igenom vad man behöver få in för underlag för att kunna se hur eleverna klarar sig på de olika kunskapskravnivåerna och checkar av allt centralt innehåll för att på så sätt ge eleverna en rättvis möjlighet att visa vilka kunskaper och förmågor de besitter.

Kommentera