engelska_skolan_pengar

Jämfört med sina kollegor inom Kunskapsskolan tjänar förstelärarna på Engelska skolan i genomsnitt drygt 70 000 kronor mindre per år.

Friskolelöner

Friskolan betalar sämst löner – trots storvinster

Förstelärare anställda inom Internationella engelska skolan är lägst avlönade bland de största friskolekoncernerna.
Jämfört med sina kollegor inom Kunskapsskolan tjänar de i genomsnitt drygt 70 000 kronor mindre per år.

Skolvärldens granskning visar att förstelärare som är anställda i privata aktiebolag har lägre genomsnittslön än exempelvis sina kommunalt anställda kolleger. Längst ner i artikeln hittar du statistiken.

Men även bland förstelärare som är privat anställda finns det löneskillnader.

  • Förstelärarna inom Kunskapsskolan till exempel, toppar de fyra största privata friskolekoncernernas (se grafik längre ner) egen löneliga med en genomsnittslön på drygt 44 109 kronor i månaden.
  • I botten finns förstelärarna inom Internationella engelska skolan (IES) som i genomsnitt tjänar drygt 38 264 kronor i månaden.
  • Det innebär än skillnad på 5 845 kronor i månaden eller 70 140 kronor per år jämfört med kollegorna i Kunskapsskolan.

Jessica Fryksten.
Jessica Fryksten.

– Jag är inte överraskad. Lärare inom IES ligger lågt. Bland LR:s medlemmar inom IES pratas det just nu mycket om lönerna. De måste höjas om företaget även i fortsättning vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Jessica Fryksten som är ordförande för LR:s förening inom Internationella engelska skolan.

Vad säger företaget när ni påtalar det?

– De säger att IES inte kan vara löneledande. Inför höstens lönerevision har vi dock fått igenom att 0,5 procentenheter – av den samlade lönepotten som är på tre procent – enbart ska gå till erfarna och legitimerade lärare. Det räcker så klart inte, men det är en början. Vi hoppas dessutom att det är något man kommer att fortsätta att göra under flera år framöver.

– I dag är det framför allt de erfarna lärarna som halkar efter lönemässigt, och så är det över hela Sverige. Ibland tjänar de till och med mindre än nya lärare, vilket är helt orimligt, säger Jessica Fryksten.

I den senaste delårsrapporten konstaterade Internationella engelska skolans tf vd Cecilia Marlow att företaget går bra.

”Tredje kvartalet (januari–mars, reds anm) innebar en fortsatt stark tillväxt, +17,5 % jämfört med samma period föregående år, till följd av förvärv i Spanien och fler elever i Sverige. Marginalen förbättrades också tack vare en bättre balans mellan skolpengens och lärarlönernas respektive ökningstakter. Samtidigt kan vi se att det arbete vi lagt ner på att överklaga felaktiga skolpengsbeslut ger resultat. I Spanien fortsätter vi växa genom förvärv och verksamheten utvecklas som planerat väl”, skrev hon och konstaterade ”att lärarlöneökningarna har planat ut”.

Under det nuvarande verksamhetsårets första nio månader (juli–mars) ökade rörelseresultatet med 10,3 procent och uppgick till 137,6 miljoner kronor.

En del av det samlade överskottet har IES använt till att köpa skolor i Spanien. Idag äger koncernen fem skolor på den iberiska halvön med sammanlagt cirka 2 550 elever.

– Våra löner behöver öka. Eftersom företaget går med vinst så finns det dessutom utrymme att höja lönerna, säger Jessica Fryksten.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, reagerar på lönerna inom IES:

– Från Lärarnas Riksförbunds sida anser vi att det överskott som skolföretagen generar i Sverige ska återinvesteras i verksamheten och komma svenska skattebetalare till del. Att, som Internationella engelska skolan, betala låga löner samtidigt som man går med vinst, och dessutom skickar pengar utomlands, sticker ut extra mycket. Det är inte så att de inte kan höja lönerna om de vill.

– För den som vill vara en seriös aktör på den svenska skolmarknaden ingår det att bidra till att göra läraryrket attraktivt. En del är betala bra löner. Att inte göra det är att verkligen undandra sig sitt nationella ansvar, säger Åsa Fahlén.

I en kommentar skriver Jonathan Howell, pressansvarig på IES, till Skolvärlden:

– Vår ersättningspolitik är tydlig – vi tillhandahåller attraktiv ersättning som är i linje med arbetsmarknaden för lärare. Vi beslutade att förstelärartillägget skulle gå till lärarna som tillbringar stora mängder tid på att interagera direkt med studenter, snarare än rektorer eller biträdande rektorer. Det betyder att vi inte ger denna extrafinansiering till de bäst betalda bland våra lärare. Andra skolor kan fördela finansieringen på andra sätt.

– Det är inte heller möjligt att göra en rättvis jämförelse av löner baserat på dessa uppgifter. Vår rapportering visar endast baslärarlöner, medan andra skolor inkluderar tillägg för annat ansvar som lärare kan ha, till exempel som ämnesansvarig eller liknande, eller andra finansieringskällor såsom lärarlönelyftet.

Kommentera