Debatt

”Bristen på kontroll sänker vuxenutbildningen”

Vuxutbildning debatt

Vuxlärarna i Ljusnarsberg, Ronnie Edvardsson (stora bilden), Ann Torstensson och Anette Samuelsson oroas över kvaliteten på vuxenutbildningen när den läggs ut på privata företag.

En sak inom vuxenutbildningen som tyvärr börjar bli en sanning är att det är billigare kortsiktigt att köpa in kurser av privata företag i stället för att bedriva undervisning på plats. Billigare är väl självklart bättre? Så var ligger problemen?

Att kommuner ofta ekonomiskt känner sig tvingade att köpa in dessa utbildningar, som enligt oss har så stora brister i uppföljningar av elevarbeten och elevresultat kan inte vara rätt väg att gå. Gräver man bara lite på ytan så kommer tyvärr en annan sanning fram, än den fina som dessa företag gärna visar utåt.

Att ersätta den personliga kontakten och den faktiska pedagogiken som bedrivs i klassrummet med uppgifter via datorn, är för många väldigt svårt, men för några fungerar det bra. Tänk att få läsa när du vill på dygnets timmar, vilken lyx.

Men att ersätta platsundervisningen med en utbildning på distans, där eleverna inte integreras tillsammans, byter kunskaper och erfarenheter med varandra är undertecknade väldigt skeptiska till. Som pedagog ser du inte heller hur progressionen går till, vilket är en fantastisk möjlighet när det gäller elevers kunskapsutveckling.

En annat tungt argument mot dessa former av privata lösningar är kvalitetsproblematiken. Att bedöma något på inskickat material, där läraren inte ser utvecklingen och framför allt inte har någon som helst aning om vem som gör uppgifterna måste vara en omöjlighet. Ett flertal av våra elever berättar tydligt hur detta knappt kontrolleras alls. När vi dessutom stöter på elever som klarar sina kurser över nätet på några veckor och i närundervisning på plats inte klarar ett enda moment, då blir man både rädd och fundersam. Listan på exempel både från vår skola och andra kan göras lång.

När kontrollen är så slapp, och chansen till betyg är så mycket större, så är det inte konstigt att eleverna vädjar om att läsa på distans.

”Kvalitetsskillnaden är alldeles för stor”

Man börjar allvarligt undra vad som händer. Ska det verkligen vara så att du (platsundervisande lärare) som följer riktlinjer och regelverk blir straffad (genom att bli bortvald) för det när platsundervisning väljs bort till förmån för andra aktörer. I förlängningen så blir du även bestraffad genom att du kommer att förlora ditt jobb.

Trots att vi jobbar på en väldigt liten vuxenutbildning har vi sett otaliga exempel på elever som har klarat fina studieresultat via externa aktörer som enligt oss är en total omöjlighet att uppnå. En omöjlighet som inte ska få förekomma i den svenska skolan, där alla ska bli bedömda så likvärdigt som möjligt.

Vi/samhället ska veta att elever som har läst de olika kurserna/programmen, även ska besitta de av Skolverket bestämda kunskapskraven.

Skulle Skolverket se liknande brister på en kommunal skola, så skulle kommunen få vite i storleken större, pedagoger skulle få sluta eller i grövsta fallen skulle skolan få stänga.

I skollagen 2010:800, kap 20, 2§ står det:

“Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling”

Ovan hoppas vi att samtliga kommuner ser som att den fysiska undervisningen inte ska väljas bort till förmån för den digitala.

Som avslutning vill vi förtydliga att vi förstår att väldigt få kommuner kan ha kompetensen för att bedriva undervisning i alla ämnen och kurser som erbjuds, men som verkligheten ser ut nu så är kvalitetsskillnaden alldeles för stor.

Ronnie Edvardsson 

Ann Torstensson 

Anette Samuelsson 

Pedagoger vuxenutbildningen, Ljusnarsbergs kommun 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm