Politik

Fackliga kritiken: Liberalerna har svikit sitt vallöfte

Åsa Fahlén regeringen

”Redan innan regeringen tillträtt har Liberalerna brutit ett av sina viktigaste vallöften”, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

| Foto: Linda Broström och SVT Play

Den nya regeringen flaggar för många reformer på skolans område. Men LR saknar en hjärtefråga.
– Vad hände med att staten skulle ta ett större ansvar för skolan? Redan innan regeringen tillträtt har Liberalerna brutit ett av sina viktigaste vallöften, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

För att öka likvärdigheten vill den tillträdande regeringen införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Syftet är att via statlig styrning av finansieringen stärka likvärdigheten.

– Vi förväntade oss klart mycket mer än bara en bindande skolpengsnorm för att säkra likvärdigheten. Inte minst förväntade vi oss ett löfte om att staten skulle ta ett större ansvar för skolans finansiering och tillskjuta mer pengar. Det är bra att man på något sätt tar i den här frågan men det räcker inte.

Åsa Fahlén efterlyser ett klart besked om att staten går in och tar ett tydligt ansvar för finansieringen över hela landet.

– Vi hade hellre velat att staten skulle stå för skolpengen.

”Hur ska det finansieras?”

I det så kallade Tidöavtalet, framgår att ”satsning görs för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne”.

– Vi har en brist i dag på läromedel och det satsas väldigt lite, och olika. Det innebär mer förberedelsearbete för lärarna. Många lärare ägnar mycket tid åt att tillverka egna läromedel i stället för att lägga krutet på själva undervisningen. Frågan är hur de ska finansiera det här. Handlar det bara om krav på huvudmännen?

Timplanen utökas med fokus på svenska och matematik. ”Detta förutsätter att lärarnas administrativa börda har lättats och lärarnas undervisningsskyldighet getts en tydligare reglering”.

– Det är positivt, vi vill också ha en reglering av undervisningstiden som är kärnan i lärarnas uppdrag. Men det förutsätter att den regleras på rätt nivå.

Ett förändrat betygssystem med kunskapsfokus ska införas för att motverka betygsinflation. ”Författningsändringar och myndighetsuppdrag mot betygsinflation, till exempel genom tydligare koppling mellan en skolas genomsnittliga resultat i nationella prov och genomsnittlig betygsnivå”.

– Där har vi sagt att vi är öppna för att utreda det. Vi har inte stängt dörren för att byta betygssystem men har heller inte sagt att vi måste göra det. Men vi ser flera negativa konsekvenser i det system vi har.

”Vi kommer att ligga på”

Vilka blir Sveriges Lärares krav på regeringen?

– Sveriges Lärares krav är tydligt. Vi vill ha ett ökat statligt ansvarstagande, vilket saknas i de här dokumenten. Ser vi på regeringsunderlaget som finns så har både Liberalerna och Sverigedemokraterna pratat om en statlig skola. Vi vet att Kristdemokraterna inte är främmande för det och lyfte i dag ett statligt ansvarstagande för sjukvården, och utifrån våra diskussioner vet jag att det inte är långt borta. Men den frågan dök inte upp.

– Vi kommer att ligga på, det är en helt nödvändig utveckling för att kunna vända skutan och få en positiv utveckling i svensk skola.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm