Behöriga lärare

Här har de störst andel behöriga lärare

Habo är den kommun i Sverige som har störst andel behöriga lärare.

– Det är bra arbetsklimat här, säger Peter Carlsson som är LR:s kommunombud i Habo.

Sedan 1985 arbetar han som lärare i svenska och SO på Hagabodaskolan som är en högstadieskola.

– Det finns en samsyn mellan ledningen och facket att det ska vara behörig personal i skolan. En annan viktig förklaring till den höga andelen behöriga lärare är närheten till Jönköping där det tidigare fanns en lärarutbildning. Många lärarstudenter gjorde en del av sin utbildning här och trivdes.

– Vi har också ett mycket stabilt kollegium. Under min tid på skolan är det inte många lärare som har slutat, förutom vid pensionering.

Nästan samtliga av lärarna i Habo kommun har en högskole­examen i pedagogik. 90 procent är legitimerade grundskollärare, enligt LR:s rankning.
Kommunen hamnar ofta också i topp i andra rankningar, till exempel när det gäller lägst brottslighet, högst trygghet och liknande.

– I år har det blivit ökad konkurrens om lärarna. Några kollegor har flyttat till grannkommuner. Å andra sidan har vi fått lärare från dem. Att flytta på sig är det effektivaste sättet för en lärare att höja sin lön, säger Peter Carlsson.

Kommer det framöver bli svårare att hålla uppe behörigheten?

– Det är det redan. Framförallt har vi problem att rekrytera språklärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm