Lärarlöner

Här tjänar de minst

Lärarna i Hällefors tjänar sämst i Sverige.

– Det är en bruksort där man uppenbarligen inte har premierat utbildning, säger Lisbeth Fast som är ordförande för LR i Örebro län.

Mellan toppen och botten i lärarnas löneliga – Nacka och Hällefors – är det mindre än 30 mil. Avståndet är betydligt större när det gäller lärarnas löner och kommuninvånarnas inkomster.

2014 hade en genomsnittlig Nackabo över 20 år en nettoinkomst på 358 612 kronor medan en motsvarande person i Hällefors fick nöja sig med 199 402 kronor.

– Hällefors är inte den enda kommunen i Örebro län där lärarna tjänar dåligt. Samma sak är det i till exempel Hallsberg, Kumla, Degerfors och Ljusnarsberg. Gemensamt för dessa kommuner är att man av tradition inte värderar utbildning speciellt högt, säger Lisbeth Fast. 

Tvingar inte lärarbristen fram löneökningar i låglönekommuner, åtminstone om de vill ha behöriga lärare?

– Jo, det som de tidigare försummat måste de punga ut med nu. Risken är bara att lärare som redan är anställda inte får upp sina löner. 

Kommunstyrelsens ordförande i Hällefors, Annahelena Jernberg (S), säger att kommunen under de senaste två åren har prioriterat högre lärarlöner.

– Men så har även grannkommunerna gjort. Det pågår just nu ett köpslående om lärarna. Lönerna har stigit mer än vad vi har kunnat prioritera. Vi är en liten kommun som inte har obegränsat med pengar.

Kommentera