niklas_blixt_lararbrist

Niklas Blixt är orolig över den stigande lärarbristen.

Lärarbristen

Lärarbristen ökar: Här är de unga för få

De unga lärarna är få, pensionsavgångarna ökar och elevkullarna växer.
– Problemen kommer bara bli större, säger gymnasieläraren Niklas Blixt i Västervik.

Västervik är en av de kommuner som sannolikt kommer drabbas av en allt större lärarbrist framöver, med ett stort antal lärare som snart går i pension och relativt få unga lärare samtidigt som elevkullarna växer. Det visar Skolvärldens senaste granskning av lärarbristen.

Niklas Blixt är lärare i historia och latin på Västerviks gymnasium, och lokal kommunföreningsordförande för Lärarnas Riksförbud. Han känner igen bilden som ges i undersökningen.

– Så är det.  Än så länge har vi inte haft så mycket pensionsavgångar inom teknik och matte, men det kommer nog bli en utmaning för kommunen på sikt, säger han.

I skrivande stund är det bara ett fåtal dagar kvar till terminsstart, och fortfarande är ett antal lärartjänster i kommunen inte tillsatta.

Niklas Blixt
Niklas Blixt

– Det är tungt att rekrytera. Framför allt på grundskolan, men det finns tjänster som är svåra att fylla även på gymnasiet och komvux.  Vi sitter just gemensamt med Lärarförbundet och diskuterar rekryteringsstrategier, men vad som kommer ut av det vet jag inte riktigt. Jag är väl inte så förhoppningsfull att vi ska komma på något som andra kommuner inte gör, säger Niklas Blixt.

Magnus Bengtsson, utbildningschef i Västerviks kommun med huvudansvar för rekrytering, bekräftar även han bilden av en åldrande lärarkår som inte förnyas tillräckligt snabbt.

Magnus Bengtsson
Magnus Bengtsson

– Vi har ett stort rekryteringsbehov och ett antal pensionsavgångar. Det är en utmaning för hela Sverige att få tag på lärare.

I en specifik satsning för att locka yngre lärare till kommunen har nyutexaminerade lärare i Västervik erbjudits lön redan över sommaren för att sedan börja jobba till höstterminen, vilket några har nappat på. En annan åtgärd är enligt Magnus Bengtsson att skapa så attraktiva VFU-platser som möjligt för lärarstudenter.

– Det har ökat antalet VFU-praktikanter och ökat intresset för vår kommun bland stunderna. Det tror vi kommer ge resultat på sikt, säger han.

Trots tomma lärartjänster tycker han att rekryteringsläget är något bättre i år än förra året vid samma tid.

– Till hösten saknar vi fortfarande en del tjänster men det återstår en tid innan det landar. Det ser bra ut, är min bedömning just nu, säger Magnus Bengtsson.

Men både han och Niklas Blixt på Västerviks gymnasium blickar mot kommande år med viss bävan.

– Lärarrekryteringen kommer att vara en av de viktigaste frågorna framöver. I kombination med en nationell lärarbrist är det givetvis en utmaning, säger Magnus Bengtson.

– Problemen kommer ju bara bli större och större. Det är väl den långsiktiga strategin från kommunen man vill se. Vi har legat lågt i lärarlöner jättelänge, och för att vända den negativa trenden måste man göra en satsning, säger Niklas Blixt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm