bo

Psykologen, författaren och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén har forskat i lågaffektivt bemötande i över 20 år.

Lågaffektivt bemötande

Hejlskov Elvén efter kritiken: Skolan använder lågaffektivt bemötande fel

Lågaffektivt bemötande misstänks vara anledningen till det ökade våldet på en grundskola i Stockholm. Psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén tror att skolan använder metoden på ett felaktigt sätt.
– Vi ser ibland att man missförstår metoden och man tror att man inte får göra någonting, säger han.

Lågaffektivt bemötande på skolan

Hantera klassrummet

Strategier för ett fungerande klassrumsklimat som utgår från Bo Heljskov Elvén teorier:

 • Se till att uppgifterna som eleverna ska utföra är intressanta, begripliga och meningsfulla.
 • Se till att de fysiska ramarna är optimala rörande utrymme, ljudmiljö och beteendereglerande inredning och andra faktorer.
 • Arbeta aktivt på att skapa god kontakt med eleverna så att du förtjänar auktoriteten.
 • Skapa lugn i klassrummet genom struktur och förutsägbarhet, listor och scheman och begripliga regler.
 • Satsa på samarbete och att själv vara lugn i svåra situationer.
 • Undvik bestraffningar, utskällningar och tillrättavisningar och se till att eleverna känner sig rättvist behandlade.

Hantera konflikter

Så hanterar du en konfliktsituation om du jobbar med lågaffektivt bemötande utifrån Bo Hejlskov Elvéns teorier.

 • Reagera lugnt och behärskat.
 • Undvik ögonkontakt vid konfliktrisk.
 • Undvik beröring när en elev är upprörd.
 • Respektera det personliga utrymmet.
 • När du känner behov av att gå framåt, gå två steg baklänges.
 • Ställ dig aldrig mitt emot eleven.
 • Undvik att markera dig, t.ex. genom att spänna dina muskler.
 • Sätt dig, gärna på golvet. Då tar du mindre plats i elevens medvetande.
 • Prata lugnt i inledningen av förloppet. Om eleven förlorar kontrollen ska du inte prata alls.
 • Ge dig. Att ge sig handlar inte om att ge sig varje gång eleven vill något annat än vi. Ofta handlar det om att rädda en situation.
 • Avled, humor är effektivt i detta sammanhang.

Skolvärlden skrev under torsdagen om att antalet hot- och våldsincidenter har ökat kraftigt på Hjulsta grundskola i Stockholm det senaste året. Skyddsombudet på skolan uttryckte sin misstanke att det har att göra med skolledningens införande av vad de för personalen har uppgett är lågaffektivt bemötande.

– Vi kan inte se någon annan anledning till det ökade våldet, sa Irene Ziverts, biträdande kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Psykologen, författaren och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén har forskat i lågaffektivt bemötande i över 20 år. Han föreläser flitigt om metoden – både i praktik och teori, för pedagoger att ska kunna bemöta personer med ett problemskapande beteende.

Bo Hejlskov Elvén tycker att kritiken mot metoden är problematisk.

– Den beskrivning som ges av situationen på skolan är inte lågaffektivt bemötande. En grundläggande sak i lågaffektivt bemötande är att vi har verktyg för att hantera situationen. Det fungerar inte att inte göra någonting. Du måste ha bra verktyg för att inte eskalera situationen, säger han.

Tror du att de använder metoden felaktigt?

– Ja, de verkar ju ha slutat jobba, verkar det som – och det är inte lågaffektivt bemötande. Vi ser ibland att man missförstår metoden och man tror att man inte får göra någonting. Orsakerna till att det händer kan vara att man inte har utbildat personalen, utan man har en chef som säger ”ni får inte göra vissa saker” – men man berättar inte vad de får göra och hur de ska göra, säger Bo Hejlskov Elvén och fortsätter:

– Det som är viktigt med just lågaffektivt bemötande är att det är ett ramverk. Man måste kunna hantera det som händer, man har verktyg för att hantera det, man måste kunna utvärdera det som händer och sedan måste man göra förändringen så att det inte händer igen. Där blir vi väldigt effektiva och då minskar våldet väldigt kraftigt.

Bo Hejlskov Elvén menar att det alltid kommer att finnas våld i skolan, vilket gör det extra viktigt att ha rätt verktyg för att kunna hantera situationerna. Men då handlar det om att tro på metoden.

– Låt mig komma med en hypotes här. Vad händer om lärare får en rektor som säger ”ni ska jobba på det här viset” och personalen inte riktigt tror på det? Då sätter lärare sig troligen inte riktigt in i metoden fullt ut. Det låter som att det inte är helt implementerat på skolan, utan bara ett beslut.

När Bo Hejlskov Elvén gör implementeringsprocesser på skolor så handlar det om att börja med föreläsningar för personalen och sedan jobbar man vidare med en grundlig handledning.

– Vi ändrar också hela sättet att dokumentera på skolan så att vi får den här utvärderingsdelen att fungera också. Det är ett strukturerat arbetssätt på hela skolan. Det finns ingen metod du kan införa genom ett enkelt beslut, utan man måste träna personalen i att använda metoden.

Så om det inte fungerar med lågaffektivt bemötande på en skola, då gör man fel?

– Så skulle jag säga. För när vi får det att fungera så fungerar det väldigt bra. Men det gäller vilken metod som helst. Man får inte glömma utbilda personalen ordentligt.

Kommentera