juridik_elev

Hovrätten går på elevens linje.

Särskilt stöd

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

Skolvärlden har tidigare skrivit om fallet med en elev i Malmö stad som väntade ett år på ett åtgärdsprogram. I november 2019 dömde Malmö tingsrätt kommunen att betala 20 000 i diskrimineringsersättning.

Det var det första fallet som prövar frågan om rätten till särskilt stöd utifrån diskrimineringslagen. Tingsrätten gick på linjen att det är ett brott mot lagen att inte ge stöd i tid, och nu gör alltså Hovrätten samma bedömning.

Karin Henrikz är jurist på organisationen Malmö mot diskriminering, som driver fallet. Hon hoppas att domen kan få stor betydelse.

Karin Henrikz
Karin Henrikz

– Vår förhoppning är att det här gör att man inser från skolors, kommuners och politikers håll att det här är en kränkning och en överträdelse. Följer man inte skollagen så kan det kosta, och förhoppningsvis blir det ett incitament för att ge de resurser som behövs, sa hon till Skolvärlden i samband med tingsrättens dom i november.

Hur lång tid som är skälig att vänta på särskilt stöd avgörs inte i domen, som dock slår fast att ett år är för länge. Ingen uppgift finns i dagsläget om Malmö stad tänker överklaga målet till Högsta domstolen.

Kommentera