Anne Pihlo munskydd

Anne Pihlo, ordförande och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Borås, samt styrelseledamot i LR centralt, tycker att frågan om skyddsutrustning skulle gå att lösa.

| Foto: Anders Engström/Shutterstock
Corona

Kommunen vill inte rekommendera skyddsutrustning för lärarna

Nu sällar sig Borås till en rad kommuner där skyddsutrustning för lärare inte prioriteras.
– Jag tycker det är märkligt att skolan ska ha särskilda regler och förhållningssätt. Munskydd rekommenderas i butiker och i kollektivtrafik. Varför skulle inte skolan kunna lösa det, säger föreningsombudet Anne Pihlo.

Efter flera turer beslutade Borås gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning på tisdagen att inte ge någon generell rekommendation om munskydd till elever och lärare. Förvaltningen motiverar sitt ställningstagande med att man inte kan säkerställa en hantering som lever upp till smittskyddets krav.

Anne Pihlo, som också är styrelseledamot i Lärarnas Riksförbund, har förståelse för att det finns svårigheter, bland annat logistiskt, men anser att frågan om skyddsutrustning ändå skulle gå att lösa.

– Absolut. Vi förstår att det finns saker som måste omhändertas på varje skola för att säkerställa en smittsäker hantering. När gymnasiet, för två veckor sedan, gick upp till undervisning i skolan på halvtid gick förvaltningschefen själv ut och sa att ”då kanske vi ska rekommendera munskydd som en extra åtgärd”. Men sedan har man svängt och säger att hanteringen inte kan säkerställas.

I Borås får gymnasielärare fritt använda skyddsutrustning i arbetet. Däremot krävs rektors godkännande för den lärare i grundskolan som vill bära munskydd eller visir.

”Ännu ett resultat av det kommunala självstyret”

Läget skiljer sig åt avsevärt mellan landets kommuner. I Göteborg har lärare tillgång till skyddsutrustning, medan lärarkårerna i exempelvis Örnsköldsvik och Lund nyligen fått tummen ned. Förslaget om fria munskydd till lärare och elever på Lunds gymnasier röstades ned med sju röster mot fyra i utbildningsnämnden.

Hur ser LR på att munskyddsfrågan behandlas olika, vill ni se ett gemensamt beslut/rekommendation för hela landet?

– Ja, som i så många andra frågor tycker vi det. Hade vi kunnat nå dit att vi faktiskt fick ett nationellt beslut för hela skolan hade ingen varit gladare än vi. Det här är ännu ett resultat av det kommunala självstyret. Alla typer av beslut puttas ned till respektive kommun med inkonsekvens som följd.

Som Skolvärlden nyligen uppmärksammade har en fjärdedel av Sveriges grundskolelärare smittats av Covid-19. Anne Pihlo menar att lärare tillhör en av de yrkesgrupper som varit allra mest utsatta under coronapandemin.

– Som yrkesgrupp kan vi förstås inte jämföras med personal som arbetar inom vården och den belastning och de risker de utsätts för, men vi utsätts för betydligt högre risker än många andra yrkesgrupper. Det känns som att skolan alltid ska behandlas lite vid sidan av. Vi förstår att den måste hållas öppen, det är ett viktigt samhällsuppdrag, och vi vill också att skolorna ska vara öppna i så hög utsträckning som möjligt. Men vi som arbetar i skolan förväntas ta högre risker och tänja mer på våra gränser.

Känns det rimligt?
– Nej, verkligen inte. Vår ordförande Åsa Fahlén har krävt att lärare ska kunna prioriteras i vaccineringen. Anders Tegnell uttalade sig sedan om att han inte alls förstod varför vi skulle gå före. Det visar att man inte respekterar lärarkåren så som den förtjänar. Det här är ett av flera områden som visar det, men i just den här frågan har det blivit som allra tydligast. Vår yrkeskår värderas annorlunda och vi förväntas göra lite mer, för elevernas skull.

Är frågan om skyddsutrustning i Borås avslutad nu?

– Ja det tror jag. Vi har kommit så långt vi kan. Att lärare på gymnasiet skyddar sig hjälper inte så mycket om inte eleverna gör det.

Har du något hopp om ett nationellt beslut om skyddsutrustning för lärare?

– Smittspridningen är nu större än någonsin. Man har haft väldigt lång tid på sig för att hitta möjliga lösningar för skolan, bland annat snabbare vaccination och skyddsutrustning, förutom distansundervisning. Vi har i stället gått i motsatt riktning. I samband med att smittspridningen ökade så ökade man samtidigt på antalet elever i skolan.

– Anna Ekström har tagit sin skyddande hand från det här och hänvisat till att ”nu är det upp till varje region”. Jag är ganska pessimistisk och tror inte att det kommer att hända någonting. Vi förväntas bara rida ut det här och hoppas på att det går bra, säger Anne Pihlo.