Corona

Ny studie: Var fjärde grund­skol­lärare smittad av covid-19

"Misstag att inte ta lärarnas oro på allvar"

Corona test vuxen covid läkare prov

Riskbedömningar och prioritering i vaccinationskön hade minskat antalet smittade och oroliga lärare, anser Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Undersökningen
 • Var fjärde grundskollärare har haft konstaterad covid-19 (samt 2 procent med pågående smitta).
 • Andelen konstaterat smittade i gymnasieskolan är närmare 15 procent (samt 3 procent med pågående smitta).
 • Andelen konstaterat smittade studie- och yrkesvägledare är 15 procent.
 • 6 av 10 svarande bedömer att de blev smittade på arbetsplatsen.
 • Kollegor/elever kommer ofta till skolan trots symtom på smitta (24%).
 • 8 av 10 har någon gång känt olust/rädsla för att gå till arbetet p.g.a covid-19.
 • Informationen om smittläget och smittskyddsåtgärder på skolorna är bristfälliga.
 • Endast 3 procent av lärarna och studie- och yrkesvägledarna har blivit vaccinerade.

Ur Lärarnas Riksförbunds medlemspanel drogs ett slumpmässigt urval om 1 000 lärare/studie- och yrkesvägledare som mötte detta kriterium, och ett extra urval om 50 studie- och yrkesvägledare drogs för att kunna analyseras separat. Svarsfrekvensen i undersökningen var 59 procent. Undersökningen genomfördes 20–28 april.

Lärare smittas av covid-19 i högre grad än befolkningen i stort, visar en ny studie. Värst drabbade är grundskollärare som insjuknat i mer än dubbelt så hög utsträckning som genomsnittet.
– Man har inte tagit lärarnas oro på allvar, och det här visar att det är ett misstag, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Folkhälsomyndighetens företrädare har konsekvent sagt att lärare inte löper större risk att smittas av coronaviruset än andra yrkesgrupper i samhället. Lärarnas Riksförbunds senaste medlemsundersökning visar dock en annan bild:

 • Nästan var fjärde grundskollärare, eller 24 procent, har haft konstaterad covid-19.
 • Närmare 15 procent av lärarna på gymnasiet, samt studie- och yrkesvägledare, har haft konstaterad covid-19.
 • 6 av 10 svarande bedömer att de blev smittade på arbetsplatsen.
 • Det kan jämföras med att cirka 10 procent av befolkningen i åldrarna 20–89 år har haft konstaterad covid-19, enligt LR:s analys av Folkhälsomyndighetens siffror i april.

– Det pratas ju mycket om hur smittspridning sker, om skolorna ska vara öppna eller stängda och så vidare. Man har hela tiden sagt att ”det finns ingen ökad smittspridning bland lärare”. Men det vi ser här är ju att det finns en ökad andel smittade bland lärare och vägledare, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande LR.

Att andelen smittade är som högst i grundskolan ser hon som en indikation på att gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning hjälpt till att hålla smittan nere något.

­– Det är svårt att följa riktlinjer och rekommendationer, för att inte säga omöjligt. En del rekommendationer har uppfattas som rena hån av lärarkåren, och det är allvarligt att man under så här långt tid inte tagit det på allvar. Man har inte tagit lärarnas och vägledarnas oro på allvar, och det här visar att det är ett misstag, säger Åsa Fahlén.

”Man hade kunnat prioritera lärarna i vaccinationskön”

Undersökningen har mätt oron, och även de siffrorna talar ett tydligt språk: Hela åtta av tio lärare i enkäten uppger att de har känt olust eller rädsla för att gå till jobbet på grund av smittorisken.

– Det är en väldigt stor andel av våra medlemmar som mår dåligt av detta. Man ska inte behöva vara rädd för att gå till jobbet, och förutsättningarna för att göra ett bra jobb samtidigt som man är rädd är inte goda, säger Åsa Fahlén.

Vad hade beslutsfattare och arbetsgivare kunnat göra annorlunda för att minska smittorisker och oro?

– Man hade kunnat prioritera lärarna i vaccinationskön. Då hade vi sannolikt inte haft varken den stora andelen oroliga eller de höga smittotalen. Man hade kunnat göra riskbedömningar överallt, det har inte gjorts. Och när man inser att man inte kan följa riktlinjerna på en skola kanske man i större utsträckning skulle tagit beslut att gå över till fjärr- och distansundervisning.

En annan uppseendeväckande siffra i LR:s undersökning handlar om arbetsgivarnas benägenhet att i enlighet med arbetsmiljölagen skicka in en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket när en person smittas av covid-19 på skolan. 17 procent av de tillfrågade anger att deras arbetsgivare inte skickar någon sådan anmälan.

– Det är ju jätteallvarligt. Det sänder signalen att skolan är en annan verklighet än samhället, där det inte finns någon smitta och det är inte så noga med lagar och regleringar. Det är ett konstigt sätt att lägga grunden för våra elevers tillit till samhällets lagar och institutioner, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm