Corona

Tegnell om studien: Inget skäl att prioritera lärare för vaccination

FHM kommenterar nya siffrorna som visar andel smittade lärare

Anders Tegnell

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterar Lärarnas Riksförbunds undersökning som visar att var fjärde lärare smittats av corona.

Var fjärde grundskollärare har haft konstaterad covid-19, visar en ny studie. Ändå ser Folkhälsomyndigheten inga skäl till att låta lärare gå före i vaccinationskön.
– Sedan kan man förstås alltid diskutera hur man på olika sätt kan minska oron och skapa en bättre arbetsmiljö i skolorna, säger Anders Tegnell till Skolvärlden.

En ny studie från Lärarnas Riksförbund visar att nästan var fjärde grundskollärare, eller 24 procent, har haft konstaterad covid-19.

När Skolvärlden tar upp siffran med statsepidemiolog Anders Tegnell vid torsdagens pressträff står han fast vid det som Folkhälsomyndighetens företrädare konsekvent har sagt: Lärare inte löper större risk att smittas av coronaviruset än andra yrkesgrupper i samhället.

– Vi ligger nu på ungefär en miljon som har haft covid-19 i Sverige, och vi vet betydligt fler i vissa grupper, säger Anders Tegnell.

Han hänvisar till att Folkhälsomyndigheten genomför samma undersökningar utifrån sina egna register, och att det ”förhoppningsvis ska landa i samma siffror”.

– Det här är en självrapporterad studie, medan vår studie är verifierad via olika typer av laboratorietester och sådant.

För att minska smittspridningen och oron hade LR önskat mer omfattande åtgärder, som förtur i kön när doserna av vaccin fördelas.

– Man hade kunnat prioritera lärarna i vaccinationskön. Då hade vi sannolikt inte haft varken den stora andelen oroliga eller de höga smittotalen. Man hade kunnat göra riskbedömningar överallt, det har inte gjorts. Och när man inser att man inte kan följa riktlinjerna på en skola kanske man i större utsträckning skulle tagit beslut att gå över till fjärr- och distansundervisning, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Att fackets undersökning visar att andelen smittade är högst i grundskolan, vars lärare insjuknat i mer än dubbelt så hög utsträckning som genomsnittet, ser hon som en indikation på att gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning hjälpt till att hålla smittan nere något.

­– Det är svårt att följa riktlinjer och rekommendationer, för att inte säga omöjligt. En del rekommendationer har uppfattas som rena hån av lärarkåren, och det är allvarligt att man under så här långt tid inte tagit det på allvar. Man har inte tagit lärarnas och vägledarnas oro på allvar, och det här visar att det är ett misstag, säger Åsa Fahlén.

Anders Tegnell ser dock inga skäl till att ändra ordningen i vaccinkön.

– Vi har varit tydliga med och det finns en bred förankring runt att det svenska vaccinationsprogrammet i första hand ska arbeta med att få ner antalet allvarliga sjukdomsfall och antalet som avlider i covid-19. Dit hör inte lärargruppen eller skolgrupperna, där drabbas man inte på det viset.

I andra hand fokuserar Folkhälsomyndigheten på att minska smittspridningen i samhället. Inte heller där är det barn som står för den stora smittspridningen, påpekar statsepidemiologen.

– Sedan kan man förstås alltid diskutera hur man på olika sätt, genom olika typer av aktiviteter, kan minska oron och skapa en bättre arbetsmiljö i skolorna.

Han fortsätter:

– Vi har en löpande dialog med Skolverket och andra om detta och håller helt med om att det är viktigt att komma dit eftersom den här situationen med skolan och smittspridningen där kanske är den som vi också kommer se i höst.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm