Josef Milerad och ett tomt klassrum.

För att kunna minska smittspridningen och oron i skolan anser Josef Milerad att det behövs ett mer omfattande stöd.

| Foto: Kristina Sahlen och Shutterstock
Smittspridning

Läkare: ”Vi riskerar nya skolstängningar lång tid framöver”

Många skolläkare saknar mer specifika och konkreta råd för att hantera situationer med risk för smitta, enligt en ny undersökning. Överläkaren Josef Milerad varnar för allvarliga konsekvenser.
– Utan specifika riktlinjer riskerar vi nya skolstängningar en lång tid framöver, säger han.

"Skolhälsovården (EMI) under Covid-19 pandemin"
  • Undersökningen gjordes i form av en anonym enkät till medlemmarna i svenska skolläkarföreningen som utgör majoriteten av landets fasta anställda skolläkare.
  • 149 medlemmar besvarade den digitala enkäten och ytterligare 18 svarade utan att besvara då de av olika skäl inte arbetade som skolläkare under pandemin.
  • Syftet med undersökningen har bland annat varit att kartlägga hur pandemin påverkat den medicinska delen av elevhälsan och dess möjligheter att vaccinera elever enligt det nationella programmet, genomföra hälsokontroller samt hjälpa till elever i behov remiss till hälso och sjukvården.
  • Du kan ta del av hela undersökningen här.

Undersökningens resultat är inget som förvånar Josef Milerad, som är skolöverläkare och universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet.

– Jag har hört från kollegor om hur olika smittskyddsrutinerna ser ut. Det är ett av skälen till att vi gjorde den här undersökningen, för att få det svart på vitt. Det är olyckligt att vi inte har mer tydliga och specifika  råd med en sådan hög samhällspridning för ingen vet ju helt säkert hur den bäst ska hanteras. Till och med de skarpaste forskarna är oense, och i skolan tvingas man hantera situationen efter bästa förstånd, säger Josef Milerad.

Tillsammans med Michail Theodosiou, specialist läkare i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsneurologi med habilitering, står han bakom den digitala enkäten, som besvarades av 149 medlemmar i Skolläkarföreningen i slutet på januari 2021.

Undersökningen visar att upp emot 30 procent av landets skolläkare kan ha varit sjuka i covid-19, och att många saknar mer specifika och konkreta råd från myndigheter för att dämpa smittspridning i skolmiljöer.

– Min bild att det i sin tur påverkar övrig skolpersonal där också råder en väldigt stor osäkerhet. Framför allt när det kommer till hur de ska göra och vad som är rätt.

Resultatet visar dessutom att mindre än hälften av landets elevhälsa använder skyddsutrustning vid patientnära arbete.

– Ingen barnläkare eller allmänläkare skulle ta emot patienter utan skyddsutrustning. Vi släpper inte in föräldrarna på rummet utan att de har munskydd på sig. Gör man samma undersökningar med vaccinationer inom elevhälsan är det däremot fritt fram på vissa skolor , där behövs ingen skyddsutrustning. Det finns ingen ursäkt för det och det strider, tycker jag, mot patientsäkerheten, säger Josef Milerad.

”Skolan är landets största och kanske personaltätaste arbetsplats”

För att minska smittspridningen och oron på skolorna menar han att det krävs tydliga och enhetliga riktlinjer.

– Alla vet att det är viktigt att tvätta händerna och håll avstånd, men det behövs mer i en miljö där vi är så många och så nära varandra – för även när vi har vaccinerat alla personer över 18 år så kommer vi fortfarande ha 1,4 miljoner barn som inte är vaccinerade. Vi vet inte vet hur deras immuniteten är och hur motståndskraftiga de är mot mer smittsamma varianter som kan komma till Sverige. Vi måste planera för det värsta och hoppas på det bästa.

Om beslutsfattare anser att barn utan akuta luftvägssymtom inte kan smitta så kommer skolan att bagatellisera riskfaktorer och kanske underlåta att vidta försiktighetsåtgärder, fortsätter Josef Milerad.

– Har man en sådan förenklad bild av smittspridningen vid covid-19 att bara personer som är akut sjuka eller har klara luftvägssymptom som sprider smittan så kommer man inte kunna fatta väl underbyggda  beslut.

För att kunna vidta rätt åtgärder anser han att det behövs ett mer omfattande stöd.

– Det här är en helt ny  smitta som har överraskat och gäckat många prognoser. Jag menar att för skolans del måste man samla all tillgänglig kunskap och det gör man bäst genom en brett tillsatt  expertgrupp som både kan smittskydd och skolans miljö. Den gruppen skulle i samarbete med andra kunna både ger råd och svara på  frågor från skolledare och rektorer så att de får stöd att fatta väl underbyggda  beslut.

– Skolan är landets största och kanske personaltätaste arbetsplats. Det är en svår miljö för att begränsa smitta utan att stänga och det är det vivill undvika.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm