ulle_ar_ny
Lärarlönelyft

Kommunens ”interna problem” snuvar lärarna på lönelyft

I Ulricehamnn går 280 lärare miste om lärarlönelyftet, eftersom kommunen avstått från att söka statsbidraget.
I Älvkarleby har lärarna fått sina pengar – men kommunen var för sent ute och nu tas pengarna från den egna skolbudgeten.
– Man kan inte skylla på annat än ren inkompetens, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Ulricehamn är enda kommun som inte ansökt om statsbidraget. Flera chefer inom skolan saknas i kommunen, och det stod klart för ett par månader sedan att det inte blir något lärarlönelyft i den här omgången.

– Jag har varit arg tidigare, men när jag fick veta att det bara var fyra kommuner som inte sökt blev jag ännu argare. Det här är inte ett sätt att visa att man tar hand om sin personal eller att man är en attraktiv arbetsgivare. Vi har pendlingsavstånd till Borås och Jönköping och en lärare som har 35 000 här och som skulle fått 38 000 med lärarlönelyftet är mer benägen att flytta på sig, säger Eva Rönnestad, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ulricehamn.

Eskilstuna, Enköping och Älvkarleby har missat, trots flera påminnelser från Skolverket.

– Vi har skickat ut påminnelser, och även tidigare under året skickat information. Det är hemskt olyckligt om de missat att söka på grund av bristande rutiner, säger Joakim Feldt, avdelningschef på Skolverket.

Älvkarleby har redan börjat betala ut löneökningen för sina lärare, och har sökt för en tvåårsperiod.

– Lärarna kommer att fortsätta att få det, vi får plocka pengarna från annat håll. Det får vi ta från den allmänna påsen pengar vi har för skolan, säger Ola Johansson, kommunens skolchef.

I Ulricehamn fick Lärarnas Riksförbund veta att det inte skulle bli något lärarlönelyft, anledningen är interna problem i skolledningen.

Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, menar att det är ytterligare ett tecken på kommunernas bristande förmåga att ta ansvar för skolan.

– Anledningen till att regeringen gjort reformen är att kommunerna inte tar ansvar, men sedan när staten går in och hjälper, inte ens då klarar man av det. Det är för bedrövligt, helt enkelt. Så svårt kan det inte vara med den administrationen, säger Svante Tideman.

Ulricehamns kommun har under dagen lämnat in en ansökan till Skolverket om att få en veckas utökad rekvireringstid för medel från Lärarlönelyftet.

– Vi kom under våren för sent in i processen för att kunna genomföra en bra hantering av urvalet kring vilka av våra pedagoger som skulle komma ifråga. Därför togs beslut under sommaren i sektor lärandets ledning om att en löneökning baserad på Lärarlönelyftet i Ulricehamn skulle gälla från 1 januari 2017, säger Ionie Oskarson, tf barn- och utbildningschef, i ett pressmeddelande.

Den korta tiden mellan besked och deadline har lett fram till att kommunen nu gjort en framställan till Skolverket där man ansöker om ytterligare en veckas inlämningstid.

– Får vi fram till 10 november, klarar vi det och lärarlönelyftet kan gälla från 1 juli för de 153 medarbetare som blir aktuella, säger Ionie Oskarsson

Avslår Skolverket Ulricehamns kommuns ansökan, kvarstår 1 januari som startperiod.

Kommentera