skytte_millington

Alexander Skytte och Jiang Millington uppmanar kommunerna att ta sitt ansvar för skola och elever med särskilda behov.

Debatt

”Kommuner – ta ert ansvar för både lärare och elever med behov”

Debatt. ”Lärare och föräldrar har samma mål att få varje barn genom skolan med goda skolresultat. Men kommunerna måste ge realistiska förutsättningar för skolan och lärarkåren att arbeta”, skriver Jiang millington och Alexander Skytte i en gemensam debattartikel.

Nu reser sig landets lärare i protest mot neddragningar i skolan. Lärarmarscher i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Jönköping planeras och fler är på gång.

Trots högkonjunktur väljer kommun efter kommun att lägga två helt motstridiga krav på lärarna: sparkrav och krav på ökad undervisningstid och bättre kvalitet i undervisningen.

Tillsammans med lärarna står föräldrar till barn med särskilda behov, som dagligen bevittnar hur lärarna vänder ut och in på sig själva för att ge alla barn det de behöver.

Samtidigt som skolorna möts av besparingar läggs det ut rökridåer. Något samtliga politiker är eniga om är att skolan är viktig att satsa på. Därför går det inte att säga att man ska spara på skolan, det vore ett politiskt självmord.  

Men satsa på skolan kostar pengar, och det är man inte villig att betala för. Därför hävdas istället att kompensation för inflation och centrala löneavtal är detsamma som satsningar, när det istället alltså handlar om årliga budgetuppräkningar, något som görs i alla kommunala verksamheter.

Mer kronor och ören än förra året innebär inte med automatik en satsning, men för den oinsatte låter allt så bra. Oavsett hur vackra ord som används i mål och budgetdokument går siffror inte att mörka. När kostnadsökningarna inte täcks i budgeten kommer nedskärningarna. Och när nedskärningarna börjar att kännas, då söndras den fasad som dolt effektiviseringskraven.

Barnen behöver lärare som har en rimlig chans att göra ett bra jobb.

Dessa effektiviseringskrav drabbar alla elever, men allra hårdast slår det mot de som inte har marginal och förmåga att stå ut med större klasser, mindre uppmärksamhet från de vuxna och som behöver mer stöd och stöttning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. De barn som vill men inte kan sitta still och vänta på sin tur, eller som behöver en extra motor för att avsluta en uppgift eller som inte kan släppa bråket på rasten och försöker göra upp med sin antagonist i klassrummet, de barnen kommer att “förstöra för hela klassen” och de vet att det är det de gör. Många av dem tar själva konsekvenserna genom att till slut vägra gå till skolan alls.

Barnen behöver lärare som har en rimlig chans att göra ett bra jobb. Det är inte barn med ADHD:s fel att de brister i sin exekutiva förmåga och därför inte kan vänta en hel lektion på att få hjälp. Det är inte lärares fel att de inte hinner anpassa efter alla elevers behov och se och ge varje elev uppmärksamhet under lektionen. Både eleven och läraren går hem efter skolan med en klump av ångest i magen över att inte ha kunnat, inte ha räckt till, att inte ha levt upp till vad som förväntas.

När lärarna nu går ut i protester mot huvudmän som sviker lärarkåren och kämpar för en sund arbetsmiljö står vid deras sida de föräldrar till barn som behöver deras professionalism allra mest och som är mest sårbara.

Utan lärares stora engagemang är barnen som faller utanför den allt snävare normalnormen utelämnade. Lärare och föräldrar har samma mål att få varje barn genom skolan med goda skolresultat och väl rustade inför vuxenlivet.

Därför kräver vi tillsammans:

  • Att Sveriges huvudmän tar skoluppdraget på allvar och ger realistiska förutsättningar för skolan och lärarkåren att arbeta.
  • Att de kommunala huvudmännen har tydliga planer för hur de ska möta den enorma lärarbristen.
  • Att huvudmännen följer Skollagen och tar ansvar för de elever som inte når gymnasiebehörighet.

Jiang Millington, förälder, intiativtagare till föräldranätverket Barn i Behov

Alexander Skytte, lärare, initiativtagare till Lärarmarschen

Kommentera