Annons
Claes Hoglert är matematiklärare på Parkskolan och ordförande för LR i Östersund. Foto: Jens Blixth

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Publicerad 31 maj 2019

Relaterat

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Efter valet i fjol tog de fyra traditionella allianspartierna över styret av Östersunds kommun. En av de första åtgärderna som utlovades var en satsning på lärarassistenter.

– Vi hoppas att femton ska vara på plats i höst, säger Per Löfstrand (L) som är kommunalråd och ansvarig för utbildningsfrågor i kommunledningen.

– Tanken är att lärarassistenterna ska arbeta på de grundskolor där vi har stora problem med måluppfyllelsen och som är i störst behov av stöd.

Vad ska de göra?

– De ska stödja lärarna, till exempel genom att arbeta som rastvakter, finnas med i klassrummen, hjälpa till med att hålla ordning och kopiera. Det ska inte vara elevassistenter, utan lärarnas assistenter.

Vore det inte bättre att anställa fler lärare?

– Det vore toppen med ett tvålärarsystem om det fanns ekonomi för det. Dessutom råder det lärarbrist, och då kan lärarassistenter vara ett bra komplement. Ur ett ekonomiskt perspektiv är också det en bra lösning. Det är billigare att ha en lärarassistent anställd än en lärare, säger Per Löfstrand.

Blir de inte en slags B-lärare?

– Nej. De ska vara assistenter till lärarna och hjälpa dem i deras yrkesutövning. De ska inte fungera som lärare.

Många lärare är kritiska till planerna på att brett införa lärarassistenter i Sverige och menar att det de främst behöver hjälp med inte är exempelvis kopiering, som lyfts fram som en arbetsuppgift som en lärarassistent kan ha.

– Jag är numera universitetslektor, men arbetade tidigare inom gymnasieskolan i 20 år. Vi hade då omgångsvis hjälp av personer som arbetsprövade och som fungerade som assistenter. De var ett enormt hjälpmedel. Lärarassistenter kan hjälpa till med många saker, säger Per Löfstrand. 

Som vad då?

– Om läraren till exempel ska förbereda en samhällskunskapslektion kan assistenten skanna nätet för att kolla vad det står om Israel–Palestina-konflikten. Vilken information finns det där som jag som lärare inte har? Vad står det i utländska och svenska medier? Förhoppningsvis går det att hitta personen som har den kompetensen.

– En person som har läst en grundkurs i statsvetenskap kan till exempel vara en bra assistent till en samhällskunskapslärare. I matematik kan det vara bra att ha en assistent som har läst en termin i det ämnet. Erfarenhet av arbete som sekreterare kan också vara positivt, säger Per Löfstrand.

Det är ett populistiskt förslag från politiken.

Claes Hoglert, matematiklärare på Parkskolan och ordförande för LR i Östersund, säger att kommunens planer på att införa lärarassistenter inte har diskuterats med lärarfacken.

– Jag förstår inte riktigt vad de ska göra. Det som behövs i skolan, förutom fler lärare, kuratorer och andra yrkesgrupper, är bland annat skolfritidsledare. Det är en personalgrupp som är mycket viktig för en bra skolmiljö, men som i princip är bortsparad. Sådana borde man satsa på att införa igen.

Återkommande vittnar många lärare om hur mentorskapet tar allt mer av deras tid och är en tung del av arbetet.

– Men det är inte arbetsuppgifter som kan tas över av lärarassistenter, utan som kräver utbildad personal.

Tanken med lärarassistenterna är att de, förutom att exempelvis rastvakta och hålla ordning, ska kunna hjälpa lärarna med en del administrativa sysslor, till exempel kopiering. Det är väl bra?

– Jag tycker att det är bättre att satsa på skolfritidsledare och låta dem hålla i rastverksamheten.

– Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat. Skolan ska dessutom bli mer digital. Lärarassistenterna kan knappast heller hjälpa oss med att exempelvis rätta prov. Det behöver jag som lärare göra själv för att kunna bedöma eleverna och veta vad jag bör lägga ned mer tid på. Dessutom kommer jag som lärare att vara ansvarig för det som lärarassistenten gör. Jag tycker att idén är feltänkt. Det är ett populistiskt förslag från politiken.

Vad bör man göra i stället för att underlätta för lärarna?

– Minska på kraven när det gäller dokumentation och administration och börja lita på professionen. I dag har den tilliten till stora delar gått förlorad. Vi lärare behöver dessutom fler kollegor, säger Claes Hoglert.

Hur kan man locka tillbaka de lärare som lämnat skolan?

– Genom att förbättra både den sociala och fysiska arbetsmiljön, minska på arbetsbelastningen, ge lärarna ordentligt med tid till för- och efterarbete, återgå till den reglerade undervisningstiden, begränsa storlekarna på undervisningsgrupperna, höja lönerna och se till att elever med särskilda behov också får det.

– För att flera ska vilja bli lärare behöver yrkets status höjas, och då räcker det inte med att satsa på att införa några lärarassistenter.

Claes Hoglert säger att flera att av Östersunds skolor är mycket slitna.

– I en del fall är den fysiska arbetsmiljön rent bedrövlig. Jag tror inte att det finns någon annan personalgrupp som skulle acceptera så dålig fysisk arbetsmiljö som många lärare har. På en del håll får tio lärare dela på en skrubb.  

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Skolmarschen

Här möter Anna Ekström personerna bakom Skolmarschen: ”Jag är bekymrad”

Nedskärningar

Här möts Skolmarschens initiativtagare och utbildningsminister Anna Ekström för att diskutera nedskärningarna i skolan.

Annons
Annons
Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Ny i yrket

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 

Annons
Arbetsmiljö

Fuktskadad skola fick stänga igen: ”Halva personalen mår dåligt”

Arbetsmiljö

Andningssvårigheter, torra ögon och eksem. Den dåliga luften på särskolan i Lysekil har fått skyddsombudet att stänga verksamheten. 

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Andria Zafirakou fick många erbjudanden efter Global Teacher Prize men har valt att jobba kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

Efter kritiken: ”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons