Annons

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Publicerad 10 april 2019

Relaterat

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Vårändringsbudgeten innebär en satsning på 475 miljoner för fler lärarassistenter i år, med fortsatta satsningar på 500 miljoner året därpå.

På många håll i landet har lärarassistenter redan införts. Per Lindqvist är professor på Linnéuniversitetet och har sedan 2017 drivit ett forskningsprojekt på området.

– Vi skickade ut en enkät med till grundskolorna och gymnasiet där vi frågade om man hade tillsatt den här typen av tjänster de senaste tre åren. Det visade sig handla om 1,4 tjänster per skola, vilket är ganska betydande siffror – och nu blir det så klart ännu större i och med regeringens budget.

Vad lärarassistenterna kallas skiftar däremot.

– Kärt barn har många namn. De här nya yrkeskategorierna kan heta heltidsmentorer, supermentorer, läraradministratör, skolresurser, klassmentor eller skolkoordinator, förklarar Per Lindqvist.

Bland de skolor där nya avlastande tjänster har införts valdes tre ut för närmare observationsstudier under två års tid. Två är högstadieskolor med heltidsmentorer och den tredje är en gymnasieskola där den nya yrkeskategorin kallas för skolresurs. Gemensamt för alla tre skolorna är dock ett stort fokus socialt arbete.

– Heltidsmentorerna sköter exempelvis utvecklingssamtal och kontakt med hemmet. I de fall det behövs har de kontakt med BUP eller polis och agerar koordinator i elevärenden gentemot specialpedagog och kurator. Även på skolan där det kallas skolresurser handlar det mycket om socialt arbete, säger Per Lindqvist.

De uppgifter du beskriver är något befintliga yrkesgrupper i skolan skulle kunna ha. Varför behöver man tillföra en ny yrkeskategori?

– De väletabledare yrkesgrupperna som redan finns på skolan idag så som specialpedagoger, speciallärare och skolkuratorer har på något sätt gränsat in sitt arbete ganska väl. Det sker osynliga förhandlingar hela tiden, men de här yrkesgrupperna är ganska etablerade och det finns stabila gränser kring vad de gör och inte gör.

Samtidigt har alltfler uppgifter hamnat på lärarna.

– Ta till exempel specialpedagoger, idag definierar de sig som ”konsulter” och inte som ”lärarservice” på skolorna. Man sitter sällan med enskilda elever och har någon slags specialundervisning. Istället är det läraren som ska jobba med det här i ordinarie undervisning och specialpedagogen kan ge konsultativ hjälp.

Lärarassistenterna har enligt Per Lindqvist haft en avgränsande effekt på lärarnas uppdrag där man fokuserar på undervisning.

– Men lärarnas arbetsbelastning upplevs som lika stor som innan man fick assistenterna. I vissa fall har man också gått upp i undervisningstid för att det ska gå ihop ekonomiskt.

Ändå upplever många lärare assistentsatsningarna som positiva.

– Men även om arbetsbelastningen är lika stor upplever lärarna den som mindre psykiskt påfrestande. Tidigare kunde de ha klasser där du hade en extrem social problematik att hantera.

Vilka kvalifikationer som krävs för de avlastande yrkena skiljer sig däremot åt.

– På det ena högstadiet har man ställt krav på personlig lämplighet – helt enkelt social kompetens. På den andra skolan däremot vill man ha utbildade lärare som mentorer. På den tredje skolan anställs skolresurserna via Arbetsförmedlingen – det är alltså en arbetsmarknadsåtgärd.

Området kring lärarassistenter är i princip inte beforskat, i synnerhet inte i en svensk kontext. Varför tror du att regeringen väljer att satsa?

– Det är uppenbart. Det kommer saknas otroligt mycket lärare de närmaste åren. Det är klart att det måste finnas vuxna på skolan och då får man uppfinna en ny yrkeskategori. Så krasst är det.

Så lärarassistenterna är här för att stanna?

– När en ny art etableras i ett ekosystem så blir den tilldelad ett revir där den med tiden tillåts dominera. Idag och de närmsta åren framöver har vi en extrem lärarbrist och utbildar väldigt många lärare. Men när tiderna förändras och det blir mindre barnkullar kan det till och med bli en övertalighet av lärare – om lärarna då skulle vilja ta tillbaka reviret tror jag det kan bli svårt att återerövra det revir som lärarassistenterna tagit över.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Annons
Annons

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Annons

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Annons
Annons
Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Annons
Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons