lararassistanter_per_lindqvist

Per Lindqvist är en av forskarna bakom rapporten.

Avlastning

Ny forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra och mindre tid med kollegorna. Det är några av effekterna som lärare upplevde när lärarassistenter anställdes, visar en ny rapport. 

Per Lindqvist, professor i didaktik vid Mälardalens högskola, har tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och Malmö universitet följt tre skolor, två högstadie- och en gymnasieskola, under två års tid som anställt det som många kallar lärarassistenter. Själva har skolorna använt begreppen heltidsmentorer, skolresurser och socialpedagoger.

– Det har blivit som ett paraplybegrepp för massa andra beteckningar, säger Per Lindqvist.

Rapporten, som publicerades i januari 2020, har väckt stort intresse då ingen liknande studie har gjorts i Sverige – trots att lärarassistenter är någonting som både regeringen och många kommuner har valt att satsa på.

Under 2020 ska kommuner och fristående huvudmän erbjudas totalt en miljard kronor i statsbidrag, som ska användas för att anställa lärarassistenter. Och redan nu har cirka 9 000 personer anställts på grund- och gymnasieskolor för läraravlastande uppgifter, enligt rapporten. I genomsnitt innebär det 1,25 tjänster per grundskola och 2,06 på gymnasiet.

Per Lindqvist, blir lärarassistenterna en avlastning eller en belastning?

– På de skolor som vi undersökte upplevde lärarna att de blev avlastade rent kvalitativt då de blev av med de mer psykosociala bitarna av jobbet, som kontakt med föräldrar och elevproblematik, säger Per Lindqvist.

På skolorna som undersöktes fick lärarna fokusera mer på att undervisa, vilket innebar mer undervisningstid.

– Kvantitativt sett känner de att de jobbar lika mycket, bara det att man fokuserar mer på undervisningsuppgifter, säger Per Lindqvist.

I rapporten beskriver lärare hur den ökade undervisningstiden har lett till att man känner sig som ”undervisningsmaskiner”. Man upplever också andra negativa effekter.

– Ganska många av lärarna som vi pratat med upplever att de blir av med tid som man annars har använt till att prata med kollegor. Det kollegiala har lite grann försvunnit. En del lärare menar också att man saknar kontakten och relationerna med eleverna.

Samtidigt menar de flesta lärare som forskarna pratat med att de positiva aspekterna överväger de negativa.

– Frågar man lärarna om de skulle vilja gå tillbaka till hur det var förut så säger nästan samtliga nej, säger Per Lindqvist.

Säger att de som lärarassistenter ibland själva hade behövt assistenter

Han säger att man även kunde se att andra yrkesgrupper i skolan blev avlastade, som till exempel elevhälsan. Några som däremot inte fick någon avlastning var lärarassistenterna.

– Den här yrkesgruppen kan hamna som en spindel mitt i nätet. Man har många kontaktytor och kommunicerar med väldigt många olika personer så det kan vara lätt hänt att de hamnar i en mycket intensiv arbetssituation. När vi har pratat med dem säger de ibland att de som lärarassistenter själva hade behövt assistenter, säger Per Lindqvist och fortsätter:

– Det kommer att bli en ganska stor yrkesgrupp det här, vem kommer värna om dem och deras intresse? Det blir intressant att se.

I rapporten nämner forskarna åtta aspekter som kan vara avgörande för utfallet för den här typen av avlastande tjänster: Kompetenskrav, uppdragets innehåll, skolans kontext och uppdrag, professionell självförståelse, arbetstidens disposition, kontaktytornas karaktär, fördelning av resurser och fördelning av ansvar. 

Vilken är den absolut viktigaste aspekten för att införandet av lärarassistenter ska bli lyckat?

– Det är nog att de individer man anställer har en systemförståelse för vad en skola är. Om man inte har det är det viktigt att skolan erbjuder en sådan slags introduktionsutbildning, säger Per Lindqvist.

– Annars är risken stor att man rör till det. Man ser inte riktigt var gränserna går mellan olika personalgrupper och man ser inte heller var gränsen går kring skolans uppdrag. Vill det sig riktigt illa kan det få motsatt effekt. 

Flera yrkeshögskolor och folkhögskolor har startat lärarassistent-utbildningar, men det är ofta mycket olika när det kommer till innehåll.

– Vi har tittat i kursplaner och det är väldigt spretigt och varierat. Det kan vara allt från att man inriktar sig på administrativt innehåll till mer terapeutiskt innehåll, säger Per Lindqvist.

Behövs den här yrkesgruppen?

– Just nu är det oundvikligt, för vi har en enorm lärarbrist och vi kommer få en ännu större brist de närmaste åren, så vad ska man göra?

Här kan du ta del av hela rapporten.

Kommentera