lararstudenter
Foto: Andreas Hillergren
VFU

Lärarstudenterna om VFU-problemen

Över 1 700 lärarstudenter svarade i Skolvärldens enkät om hur deras VFU fungerar. Här är några av deras svar på frågan om handledaren hade tid för dem.

”De två timmarna per vecka som skulle vara avsatta för handledning blev 20 minuter.”

”Handledaren försvann ofta från lektioner och lärarrum vilket resulterade i att halva tiden spenderades med att leta efter denne.”

”Både ja och nej. Lärarna har ofta mycket att stå i med antingen bedömningar, möten eller utvecklingssamtal. Ofta får man en fast tid i veckan där man på en halvtimme ska ventilera hela veckan och gå igenom sina lektionsplaneringar.”

”Tillräcklig tid avsätts inte från skolorna. Det skulle behövas mer tid som exempelvis hur de gör hos sjuksköterskor där de som är handledare är sjuksköterskor på 50 procent och hand-ledare på 50 procent.”

”Olika handledare har olika mycket tid. Jag har alltid fått någon form av stöd, antingen gällande planering eller direkt efter lektioner för att utvärdera situationen.”

”Min handledare var superbra, men det var väldigt tajt med tid.”

”Det fanns ingen tid avsatt för det. Planeringstid försvann när handledaren fick ta timmar för sjuka kollegor, finns inte vikarier.”

”Stressade och hårt arbetsbelastade handledare som verkligen gjorde sitt yttersta för sina elever, och då fanns det knappt om tid för återkoppling till oss lärarstudenter. Förståeligt – man vill ju inte att ens tid på VFU ska gå ut över eleverna, samtidigt som man behöver få återkoppling på sitt jobb.”

”Första VFUn, fick bara ta över all kemiundervisning, utan support. Andra VFUn, mycket nöjd så det vägde upp.”

”Om jag inte hade fått erfarenheter av mitt kommande yrke genom att tidigare ha jobbat på skola/fritidshem där jag trivdes, hade jag troligtvis hoppat av min utbildning nu på grund av VFU:n.”

”Under sista praktiken hade jag en ny handledare som hade mycket tid. Min förra hade knappt någon tid alls för mig.”

”Tycker att handledarna gjort sitt allra bästa att ge tid till handledning, men ibland har det varit svårt att få till tid att prata. Oftast blir det lite mellan lektioner och på raster mm. Inte så mycket planerad handledning under vissa VFU-perioder.”

”Varken ja eller nej, det fanns lite tid men ingen kunskap om vägledning.”

”Man upplever att det finns mycket problem i skolverksamheten och handledare avråder ofta studenter från att bli lärare. Det verkar inte finnas tillräckligt stöd för vare sig nya eller erfarna lärare.”

”Jag är ute på VFU just nu och min handledare har verkligen inte tid för mig eller min studiekamrat. Vi båda funderar på att hoppa av utbildningen.”

”Nja är nog rätt svar. Jag har haft tre olika LLUare och de har gett mig olika mycket handledning.”

”De två första praktikperioderna hade jag gott om tid med examinatorn. Den sista praktikperioden hade jag en handledare som jobbade strax under halvtid och då var vi två studenter på samma praktikplats och handledare. Lite olyckligt eftersom det var den sista praktikperioden.”

”Tre av fyra hade jag samma handledare och hon var fantastisk. Sista gången fick jag en lärare som inte hade utbildning i att vara handledare och han ville inte ha en student egentligen utan det var rektorn som hade beslutat det utan att tillfråga honom. Så det fungerade dåligt.”

”Mina två första VFU-perioder var på en skola som höll på att gå i konkurs. Stämningen var otroligt laddad, lärare ifrågasatte vårt val av utbildning och bad oss att tänka om. Upplevelsen fick mig att söka en annan utbildning.”

”Trots stort engagemang från handledaren så upplevde jag inte att det fanns så mycket tid att handleda mig. Jag upplever även begreppet handleda som ogripbart. Ibland har jag undrat över vilken roll handledaren har och jag som lärarkandidat. Sådana saker diskuterades aldrig på högskolan.”

”Arbetskulturen på skolorna präglas mestadels av stress, klagomål på rektorer och annat negativt som är ganska dränerande att ta del av dagligen. Man får lite av en chock varje gång man kommer ut till skolorna, men samtidigt är det ju den tråkiga verkligheten tyvärr.”

”Min handledare är ofta väldigt stressad och har alltid så mycket att göra och planera. Hon pratar aldrig speciellt positivt om läraryrket utan det handlar mest om hur mycket det är att göra och hur mycket hon måste jobba och hur mycket ansvar det är. Man blir lite avskräckt då.”

”Har ända sedan början känt mig som en börda för min handledare, har därför haft minimal kontakt med hen.”

”Under första vfu:n upplevdes inte detta i den mån som jag hoppades på. Fick sen byta vfu-plats och där fungerar det bättre.”

Kommentera