pax_socialdemokraterna_0

Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige (t.v), läraren Annie Stenfeldt, läraren Lina Partti och Matilda Ernkrans (S).

Arbetsmiljö

Metoden hyllas efter besöket: ”Fler skolor skulle ha nytta av det”

Arbetsmetoden Pax har lett till fler lugna klassrum och bättre arbetsmiljö för lärare.
Nu har Pax även väckt politikernas intresse – som vill se metoden på fler skolor i landet. 

Kort om Pax
  • Pax är en modell för lärare att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet.
  • Pax introduceras stegvis i klassrummet under cirka tre månader.
  • Den ökade arbetsron gör att det frigörs mer effektiv tid för undervisning.
  • Arbetssättet har positiva effekter på många delar av livet för de elever som gått i ett Pax-klassrum. 
  • Det finns över 50 välgjorda vetenskapliga studier gjorda på Pax.

Pax-rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Och här kan du läsa mer om Pax i skolan.

Skolvärlden har tidigare skrivit om arbetsmetoden Pax som används för att skapa studiero i klassrummen, och som samtidigt leder till en bättre arbetsmiljö för lärarna (läs mer om hur det fungerar här).

Forskningsresultaten från Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet visar att mängden störande och ofokuserat beteende har minskat till hälften – samtidigt som lärarnas stressnivå sjunkit till en tredjedel. 

– Vi tror att det här arbetssättet kan vara en del i lösningen på arbetsmiljöproblemen, och flera andra utmaningar, som lärare och elever står inför, säger Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige, i en tidigare intervju med Skolvärlden. 

Pax har gett ett eko i Skolsverige. Nu har arbetsmetoden även väckt politikernas uppmärksamhet. 

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Matilda Ernkrans var i mitten av maj på besök på Kästa skola i Huddinge kommun för att se hur Pax fungerar i praktiken.

– Jag vill fokusera och jobba mer med trygghet och studiero i skolan, och det finns så klart olika sätt att ta sig an det. Förutom mobilförbud i klassrummet så måste man hitta sätta att jobba förebyggande i skolan för trygghet och studiero, därför ville jag se hur Pax fungerade, säger hon. 

Matilda Ernkrans tycker att det var spännande att se hur Pax bidrog till ett tydligt ledarskap och struktur i klassrummet.

– Det ger större möjligheter för barnen att faktiskt kunna koncentrera sig och ta till sig av de kunskaper de behöver. Det var intressant och fascinerande att se. Det var ett tydligt ledarskap i klassrummet. Läraren behövde inte höja rösten en enda gång, ändå var det tyst och lugnt, säger Matilda Ernkrans.

– Jag hoppas att fler inspireras av sådana här typer av modeller, för det tror jag svensk skola behöver. 

Lina Partti under en lektion. Foto: Privat.
Lina Partti under en lektion. Foto: Privat.

Läraren Lina Partti arbetar sedan slutet av 2016 med Pax-metoden med sina elever i årskurs 2 på Kästa skola. Hon höll i lektionen när S-politikern var och besökte skolan. 
 
– Det var kul att politikerna ville komma till vår skola och lyfta det positiva vi gör i klassrummet, det behövs mer sådant. Pax är en väldigt bra metod. Förutom att det bidragit till en bättre studiero i klassrummet för eleverna så har det också bidragit till en bättre arbetsmiljö för mig som lärare. Min stressnivå har minskat jättemycket sedan vi började med Pax, säger Lina Partti. 

Matilda, vad kan du som politiker göra för att sprida den här typen av goda exempel vidare?

– Det är klart att det är en utmaning att sprida goda exempel i ett sådant decentraliserat skolsystem med olika huvudmän som vi har i Sverige. Men jag tillhör de som tycker att staten av den anledningen behöver ta ett större ansvar, säger Matilda Ernkrans och tillägger:

– Till viss del så tycker jag att den socialdemokratiskledda regeringen vi har nu, och den utbildningspolitik som vi har lagt fram, har gett mer nya verktyg för att sprida goda exempel – som Samverkan för bästa skola och de nationella utvecklingsprogrammen. Men det behövs tydligare statlig styrning och då över hela landet. Det måste finns fler skolor och klasser som skulle ha nytta av Pax-verktyget, eller liknande verktyg som jobbar med det tydliga ledarskapet. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm