Annons
Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Publicerad 12 februari 2020

Relaterat

I fjol öppnade de båda lärarfacken för ny organisering av landets lärare.
Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.
– Båda förbunden har sagt att vi vill göra någonting nytt som är bättre för våra medlemmar, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande. 

Under hösten 2019 skrev Skolvärlden om att Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet (LF) inlett samtal för att hitta konturerna av en eventuell ny organisering av landets lärare.

I september fattade de respektive förbundsstyrelserna beslutet att man ska lyfta frågan och det har nu landat i en proposition som läggs fram på LR:s kongress och LF:s extrakongress i maj.

Kongressen kommer inte att ta beslut om en ny organisering, utan då handlar det om att ge styrelsen ett mandat att utreda möjligheterna – och i ett senare skede eventuellt föreslå en ny organisering till förbundets kongress.

Båda förbunden har sedan tidigare tagit fram initiala principer, där Lärarnas Riksförbund står för tio stycken och Lärarförbundet sex stycken. Förbunden har sedan tittat på principerna och haft dem som grund för att undersöka om det är möjligt att hitta någon form av ny organisering för respektive medlemsgrupper.

– De initiala principerna var som en bakgrund inför styrelsens beslut i januari. Det var då som respektive förbundsstyrelse tog beslutet att lägga en proposition till kongresserna. Vi tycker att det är en sådan viktig principiell fråga att nu kongressen måste ta ställning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Bland LR:s initiala principer finns bland annat en punkt som poängterar att den eventuella nya organisationen måste vara något helt nytt och ingen sammanslagning:

”Ingen sammanslagning och i LR:s fall inget nytt Lärarförbund. Ingen ’blek’ kompromiss mellan befintliga organisationer utan en organisering som på ett bättre sätt än idag tillvaratar medlemmarnas intressen”.

På en annan punkt skriver LR att det bör vara ”en organisering som tar hänsyn till olika medlemsgruppers särart och yrkesidentitet. Organiseringen bör vara av federativ karaktär där det finns olika spår för olika medlemsgrupper”.

LÄS MER OM DETALJERNA HÄR.

Förbunden är överens om att det är en helt ny organisation som är aktuell. För att tala klarspråk – ni vill sådana fall starta ett nytt förbund där nuvarande LF och LR läggs ner för att bygga upp ett nytt förbund?

– En sammanslagning är uteslutet och det är för tidigt att tala om hur en ny organisering skulle kunna se ut. Utgångspunkten har varit att vi inte ska slå ihop förbunden, för att då blir det någon slags kompromiss. Utgångspunkten från början har varit att vi ska försöka hitta någonting nytt. Vi har inget mandat i den här frågan, utan vi ska fråga kongressen om man är villig att ge det här mandatet och tillsätta en utredning. Den här utredningen ska då utifrån de 16 principerna, och det som vi kommit fram till som underlag, se över och komma fram till ett konkret förslag på hur en ny organisering skulle kunna se ut. Det konkreta förslaget kommer sådana fall att läggas till nästa kongress, säger Åsa Fahlén. 

Men den här nya organisationen skulle kunna innebära att det startas ett helt nytt förbund?

– Det vet vi egentligen inte, utgångspunkten är att det ska vara någonting nytt. Det är klart om vi bara skulle gå ihop så skulle det kanske bli ett större lärarförbund, men båda förbunden har sagt att vi vill göra någonting nytt som är bättre för våra medlemmar, något som är starkare. 

Åsa Fahlén.

I de initiala principerna skriver ni att ”organiseringen bör vara av federativ karaktär där det finns olika spår för olika medlemsgrupper”. Vad innebär det? 

– Det handlar om att vi tycker att en av alla styrkor i dag är att vi bedriver lärarfrågor. Blir vi väldigt många med olika yrkeskategorier så finns det en risk att man tappar vassheten. Vi vill i det här nya att den finns med, därför är den punkten med i de initiala principerna. Sedan har vi tittat på hur man skulle kunna göra, men det är inget som är beslutat. Vi vill se om det går att förena vår princip om en federativ karaktär med Lärarförbundets princip om att det ska vara en organisation. Det undersöker vi. Hade det visat sig vara helt omöjligt kanske inte min röst i styrelsen hade varit att jag velat ta det till kongressen. Jag tror att det finns möjlighet att kombinera de principerna, säger hon. 

Ni nämner också medlemskonkurrensen mellan förbunden som ett bekymmer. Upplever ni att ni slår ut varandra i dag?

– Vi ser att våra medlemsgrupper blir mer och mer lika. Det är klart att två förbund som har lika medlemsgrupper konkurrerar om samma medlemmar. Den energin skulle man i stället kunna lägga på att förbättra villkoren för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Kan det inte vara bra med konkurrens då?

– Konkurrens kan vara bra om man konkurrerar med att man har olika åsikter. För mig inte det viktiga varit hur vi organiserar oss, jag har inte haft någon principiell ståndpunkt om det ska vara ett, två eller flera förbund. Det viktiga för mig är den politiken man bedriver. Jag tycker att vi i dag står närmare varandra när det gäller utbildningspolitik – men frågan är om vi står varandra tillräckligt nära? Det måste vi titta på och ge det en chans, säger Åsa Fahlén.

Du har tidigare sagt att ”Lärarförbundet har sedan länge haft en tanke om att de vill göra någonting gemensamt. Från LR:s håll har inte det trycket funnits”. På vilket sätt står LF och LR närmare varandra nu?

– Det är flera punkter. LF fattade nyligen beslut om att bara ansluta behöriga lärare till exempel, och så har vi haft det länge. Det är en sådan punkt där de har närmat sig oss. Sedan närmar de sig oss i den statliga frågan, men de har inte riktigt satt ner foten. Det är en jätteviktig fråga för oss. Där har de lite kvar tycker vi.  

De båda förbundens initiala principer har omvandlats till gemensamma beskrivande konturer vid sidan av principerna, som ligger kvar. Har ni fått ge efter någonting i det som senare blivit en del av konturerna av en möjlig ny organisation?

– Nej, och det har varit ingången. Alla 16 principerna måste tillgodoses. Det är inte så att vi eller LF har ruckat på några punkter utan vi måste hitta någonting för att alla principer tas till vara. En blek kompromiss kommer inte att hjälpa någon, säger Åsa Fahlén.

Ni skriver att ”målet för en facklig organisation är att maximera medlemsnyttan i form av bra villkor”. Räcker inte förbunden till var för sig i dagsläget?

– Jag kan tycka att ibland så utnyttjar arbetsgivaren situationen att vi är två förbund. Vi skulle kunna vara mer samspelta och där skulle vi kunna bli bättre. Vi har också organisationer och kanslier som arbetar på varsitt håll. Det finns saker som skulle kunna effektiviseras och i stället lägga mer pengar på själva verksamheten där ute.

Vad kan ni uppnå tillsammans som ni inte kan uppnå i dag?

– Min förhoppning är att vi ska kunna bli tuffare vad gäller villkorsfrågor. När man är två organisationer kan det vara svårt att få ihop det och bli riktigt vass när vi går in i avtalsrörelser. 

Var ni inte tillräckligt starka i avtalsförhandlingarna var för sig trots att ni hade ett samverkansavtal?

– Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi kunde ha varit starkare där.

LR öppnar för att Skolledarförbundet och SULF (universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation) ska vara en naturlig del i denna organisering. Varför öppnar ni för det här?

– Vi ser att vi inte bara är två fackförbund på utbildningssidan utan det är även Skolledarförbundet och SULF. Vi har ett bra samarbete inom Saco, så för oss är det helt naturligt att hela utbildningssektorn måste formera sig. I våra principer öppnar vi för att erbjuda Skolledarförbundet och SULF att vara en del av detta.

– Vi har valt att ha lärarna i ett eget fackförbund och det är en ganska stark åsikt inom Lärarnas Riksförbund. Det är där det federativa kommer in, ska man bilda någonting nytt måste det vara en tydlig åtskillnad mellan lärare och skolledare – det vill även Skolledarförbundet, det är därför de har ett eget förbund. Samtidigt borde vi, på en mer övergripande nationell nivå, kunna ha ett tätare samarbete och vara starka tillsammans. Utredningen får titta noggrannare på om man kan få ihop de här olika principerna – där har utredningen något att bita i.  

I de initiala principerna skriver ni på en punkt att ”det behöver tas fram ett 10-punktsprogram som tydligt anger den skolpolitiska inriktningen.” Kan du ge något exempel på vad innebär det?

– Det handlar om det jag nämnde tidigare. För att det här ska bli av krävs det att vi kommer överens om vad är det för utbildningspolitik som vi ska driva och kan vi hitta något som gör oss starka i villkorsfrågor. Det är två superviktiga saker att uppnå.

På punkt 8 av de initiala principerna skriver LR att ”en ny organisering behöver utgå från att medlemsgrupperna har en akademisk tillhörighet”. Även om Lärarförbundet har satt stopp för nya obehöriga lärare så finns många obehöriga lärare kvar. Kommer den nya organisationen även att organisera obehöriga lärare?

– Det måste utredningen titta på så klart. Men ställningstagandet som LF har tagit tidigare ligger i linje med hur vi ser på situationen. Den medlemskategori som LF har och som inte är färdigutbildade måste vi titta på och hitta en lösning på. Jag har ingen aning om hur det skulle gå till. 

I propositionen skriver ni även att ”innan det blir aktuellt att en kongress fattar ett slutgiltigt beslut kommer LR att genomföra en medlemsomröstning.” Vad innebär det?

– Det står så i våra stadgar. Om den här utredningen nu får tillsättas som utreder frågan och som kommer att komma fram till ett förslag så måste vi ha en medlemsomröstning.

– Även om det här är en tuff fråga för förbundet att ta så tycker jag att det är bra att just kongressen, som är vårt högsta beslutande organ, får välja väg åt förbundet. Det är en viktig demokratisk väg att gå. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Hot och våld

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Annons
Annons

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

Annons

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Annons
Annons
Annons
Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

ny facklig organisering

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Fackligt

Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.

Per Kornhall: ”Lärare har mycket att vinna”

Fackligt

Skolexperten Per Kornhall om ny eventuell facklig organisering för lärare. ”Lärare har mycket att vinna på det”, skriver han.

Sex- och samlevnadsundervisning

”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga”

Slutreplik

Skolans undervisning om pornografi ska ta upp att det som sker i porrfilmer är på riktigt, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

”Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr”

Replik

Öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver, skriver RFSU i en replik.

Kommentera

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Debatt

Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Sexualkunskap

Utgå från elevernas erfarenheter och låt dig inte skrämmas av propaganda, råder Kalle Röcklinger.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Coronaviruset

Lärare isoleras från skola – vistades i samma område som coronasmittad

Corona

”Det är en bra försiktighetsåtgärd”, säger Frida Hagelin, biträdande huvudskyddsombud för LR i Kungsbacka.

Debatt

”Vi måste lyfta läraryrkets vita fläckar”

Debatt

”Med rätt verklighetsbild kan vi fördela resurserna rätt och göra de mest lönsamma prioriteringarna”, skriver Beata Kull.

Kommentera
Debatt

”Trygghet är en förutsättning för att lära sig”

Debatt

Ideologi, resursbrist och förutfattade meningar väger ofta tyngre än att ta reda på vad eleven verkligen behöver, skriver debattörerna.

Kommentera

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna

NPF

Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till trender, skriver Sara Bruun.

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Politik

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen.

Debatt

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Debatt

”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Kommentera
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt

Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

Kommentera

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt

”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Luf.

Kommentera
Lärarbrist

Skolverkets larm: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Lärarbrist

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand, med längre väntetiden för lärarlegitimation som följd.

Debatt

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Debatt

Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, skriver Douglas Thor från Muf.

Kommentera
Förintelsens minnesdag

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Stockholm

Menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

Föräldrarelationer

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Debatt

”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Kommentera
Lov och frånvaro

Här är loven flexibla: ”Kan ta ut dagarna när eleven har behov”

Skollov

Eleverna har 14 dagars ”semester” att ta ut under terminen.

Elever på semester utan lov riskerar böter

Lov

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern.

Politik

Oppositionen ger till skolan – genom att ta från skolan

Budget 2020

En halv miljard som regeringen vigt åt lärarassistenter ska finansiera oppositionens extra pengar till välfärden.

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Lärarbrist

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Hot och våld

M: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

Förslag

”Vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal”, säger Kristina Axén Olin.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons