avtal_2019
Fackligt

Skiss: Så kan en ny organisering se ut

Här är lärarfackens utgångspunkter och exempel på organisering av hela utbildningssektorn från för- till högskola, inklusive skolledare.

Dagens två lärarfack har var för sig sammanfattat vad de ser som viktiga principer för grundandet av en eventuell ny organisering som ska samla hela lärarkåren, studie- och yrkesvägledare och skolledare under ett tak.

På följande punkter står man eniga:

  • Syftet med en ny organisering är att den fackliga nyttan för medlemmarna ska bli bättre än vad som är fallet inom befintliga organisationer.
  • Det handlar inte om ett övertagande eller sammangående, utan om upprättandet av något helt nytt.
  • Närliggande organisationer som Skolledarna och SULF kan komma att utgöra en del av ett nytt förbund – som alltså skulle organisera även rektorer och lärare på universitet och högskola.
  • Organisationen ska spegla de olika professionernas särart och identitet, både vad gäller vilka frågor som drivs externt och genom att alla yrkesgrupper representeras i den interna demokratiska medlemsstrukturen.
  • Förbundet ska vara medlemsnära och ha en stark lokal organisation.
  • Den politiska agendan ska utgå ifrån medlemmarnas vardag och behov.

Lärarnas Riksförbund är ensamt om att lyfta följande:

  • Om skolledare omfattas av organisationen behöver dessa finnas i ett eget spår med en egen ordförande.
  • Organisationen ska präglas av öppenhet och transparens, och det ska finnas tydliga och granskande organ.
  • En organisering för studenter måste ha en hög grad av självständighet.
  • Alla medlemsgrupper ska ha en akademisk tillhörighet.

(Att de punkterna inte finns med i Lärarförbundets lista betyder inte att de motsätter sig innehållet.)

Gemensamt föreslår förbunden att det skapas separata föreningar för förskola, grundskola, gymnasieskola högskola, studenter och skolledare under ett nationellt paraply. Föreningarna ska ha tydliga mandat och ledas av en styrelse med en ordförande.

I varje kommun skapas en kommunförening med en styrelse som innefattar representanter från samtliga skolformer som finns inom kommunen. Yrkesföreningar, ämnesföreningar och intresseföreningar inrättas för att säkra särart och yrkesidentitet.

Ett exempel på hur organisationen kan byggas upp ser ni här.

Kommentera