LR stud

”Lärarnas undervisning ska styras av läroplanen och vila på vetenskaplig grund”, säger Lina Hading, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

| Foto: Privat, Shutterstock
Arbetsmiljö

Oro för avhopp och lärarflykt efter påtryckningar: ”Skandal”

Avhopp och lärarflykt. LR Studs ordförande Lina Hading varnar för att politiska påtryckningar kan få allvarliga konsekvenser för skolans verksamhet. 
– Det är en skandal att utomstående tycker sig ha rätt att gå in och peta i undervisningen, säger hon.

Uppgifterna om SD-politikern Johan Oh­lins försök att styra en lärares undervisning får Lina Hading, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, att reagera starkt:

– Att som utomstående försöka påverka undervisningen är väldigt problematiskt. Varken politiker eller vårdnadshavare ska lägga sig i. Det är läraren, som faktiskt har gått en lång universitetsutbildning, som ska avgöra innehållet.

Den senaste veckans rapportering gör att hon är väldigt bekymrad över vad som väntar studerande LR-medlemmar.

– Att komma ut som lärarstudent och riskera att bli ifrågasatt i sin undervisning är väldigt problematiskt. Vi pratar om att läraryrket är i en kris och att det råder brist på lärare. Den här typen av arbetsmiljöproblem kommer verkligen inte locka fler att utbilda sig och stanna kvar i yrket.

Hon fortsätter:

– Lärarnas undervisning ska styras av läroplanen och vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och professionell kompetens. Vi ska inte öppna upp för att lekmän för ökade möjligheter att gå in och påverka undervisningen.

”Inget som våra studenter vill komma ut till”

Det var i januari som från Johan Ohlin, kommun­fullmäktiges ordförande i Hörby,  mejlade Fredrik Clausson, lä­rare på Polhemskolan i Lund.

SD-politikern hade lyssnat i bakgrunden på sitt barns digitala historielektion och bland annat reagerat på att stormningen av USA:s kongressbyggnad beskrevs som försök till statskupp. Han kände sig beklämd av lärarens ”omaskerade väns­terslagsida” och skrev även att han planerar att ” dokumentera vidare undervisning och återkommer vid behov”.

– Min uppfattning är att mejlet innehöll ett förtäckt hot om att jag kommer att observeras, säger Fredrik Clausson, i en intervju med Skolvärlden.

Lina Hading ser allvarligt på situationen, och varnar för att större politisk inblandning i skolans verksamhet riskerar att få allvarliga konsekvenser.

– Det är en skandal att utomstående, trots lärarens kompetens, tycker sig ha rätt att lägga sig i. Det urvattnar respekten för läraryrket och är inget som våra studenter vill komma ut till, säger hon.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om att SD:s riksdagsledamot Markus Wiechel ifrågasätter att utbildningsminister Anna Ekströms (S) motsätter sig att makthavare lägger sig i lektionsinnehållet.

I en skriftlig riksdagsfråga vill han att ministern redogör för vilka åtgärder hon tänker vidta i syfte att stärka föräldrars möjlighet att engagera sig i sina barns skolgång, och hur det kan kopplas till föräldrar som är partianknutna.

Lina Hading är skeptisk.

– Att ge utomstående större inflytande skulle absolut leda till att lärarnas situation blir sämre. Läraren är auktoritär i klassrummet och så ska det förbli. Du går inte en lärarutbildning i flera år för att politiker och föräldrar ska kunna gå in och peta i din undervisning.

För att säkerställa att makthavare och vårdnadshavare inte försöker påverka lärarnas objektivitet i undervisningen måste den här typen av incidenter diskuteras. Det måste göras tydligt för alla att det inte är okej. Det är också viktigt att arbetsgivare, kollegor och facket backar den lärare som utsatts, vilket gjorts väldigt bra i aktuellt fall, säger hon.

– Att lyfta debatten är såklart ett steg. Det är viktigt att vi pratar och problematiserar frågan. Sedan tror jag också att det är viktigt att vi står emot och säger nej till förslag som innebär att utomstående ska kunna ha mer synpunkter på lektionsinnehållet.

Som LR Studs ordförande är hennes råd till nyblivna lärare som upplever påtryckningar att söka hjälp och stöttning hos rektor och kollegor.

– Sedan kan man såklart vända sig till det fackliga ombudet på skolan. Det är viktigt att försvara yrkesprofessionaliteten och kompetensen, även om det kan kännas svårt.

Kommentera