eva_dahlberg_cramer_klassrum

Eva Dahlberg Cramér undervisar i matematik och samhällskunskap på gymnasiet.

| Foto: Syda Productions
Corona

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

63-åriga Eva Dahlberg Cramér är en av många lärare som tillhör en riskgrupp för att drabbas extra hårt vid en covid 19-infektion. I hennes fall är det en kombination av flera hälsofaktorer som gör att hon är illa rustad att möta ett aggressivt virus.

– Folk dör ju av detta och jag har inte de bästa förutsättningarna om jag skulle drabbas. Jag är mycket rädd, säger hon till Skolvärlden.

Många lärare i riskgrupp vill inget hellre än att jobba hemma. Men inte Eva Dahlberg Cramér. Trots rädslan är hon samtidigt glad att vara tillbaka i klassrummet tillsammans med sina elever efter vårens undervisning på distans.

– Jag tycker jättemycket om mitt jobb och jag älskar mina elever. Även om distansundervisningen fungerade så är det ju inte lika bra som att vara på plats. Jag får sån energi i mötet med eleverna!

Jag har nog tänkt jobba några år till om jag har möjlighet

Hennes önskan är att hon ska få fortsätta jobba på plats med eleverna, men på ett sätt som minimerar smittorisken. Ledningen på Schillerska gymnasiet i Göteborg där hon jobbar är lyhörda för lärarnas önskemål, men hon undrar varför förvaltningen inte planerat och satt in åtgärder för att skydda henne och andra i riskgrupp redan innan höstterminens start.

– Vi kan ha upp till 35 elever i ett litet klassrum och det känns inte så lämpligt nu. Det var ju inte okänt i våras att det här kunde fortsätta under hösten, men det verkar vara först nu man funderar över hur man ska skydda oss.

Skolan har fattat beslut om delvis distansundervisning, endast 60 procent av eleverna på studieförberedande program ska vara på plats samtidigt, och man har öppnat fler entréer för att minska trängsel. Men det är åtgärder som kommer först nu.

– Vi är 100 lärare som suttit i massa möten tillsammans och vi har haft uppstartsmingel där alla skulle hämta av samma mat. Det är jättetrevligt i vanliga fall, men kanske inte i det här läget, säger hon.

Eva Dahlberg Cramér är Lärarnas Riksförbunds ombud på skolan, och på fackets initiativ har skolledningen beställt munskydd och visir till de lärare som önskar skydda sig. Men det dröjer innan de finns på plats.

– Man har varit sen med planeringen av åtgärder, säger hon.

Ska jag offra mötet med eleverna?

Hon bedriver en mindre del av sin undervisning i matematik och samhällskunskap på distans fortfarande, och tror att ledningen skulle låta henne jobba hemma mer om hon bad om det. Men det hon vill är att få jobba på plats utan att vara rädd.

– Jag är i valet och kvalet. Ska jag offra det här trevliga och roliga mötet med eleverna för att känna mig säkrare, men ge dem en sämre undervisning? Att sitta hemma och skriva långa ekvationer på ett papper och prata med en skärm är inte samma sak som att möta eleverna i klassrummet.

Hur skulle du vilja att man gjorde?

– Skydd framme vid katedern har jag tagit upp, och då har vaktmästaren fått i uppdrag att bygga ett sådant. Men det gör han ju knappast på en dag. Jag tror att man borde göra en riskbedömning för varje skola. Det borde man redan gjort. Och alla möten mellan rektorer och personal borde kunna ske på distans.

Eva Dahlberg Cramér har sett på nära håll hur svår sjukdomen kan vara, då hennes man låg sjuk i covid-19 i åtta veckor mellan maj och juli. Han tillhör ingen riskgrupp och har nästan återhämtat sig helt, men var svårt sjuk under lång tid.

– Han som är vältränad och utan andra hälsobesvär blev ändå väldigt sjuk och är fortfarande påverkad. Jag vet det sjutton om jag klarar mig med livet i behåll om jag blir drabbas av så allvarlig covid, säger Eva Dahlbergh Cramér.

Hon känner till andra lärare i 60-årsåldern som har sagt upp sig för att de inte tycker att det är värt risken att jobba kvar som lärare.

– Men det är väldigt tråkigt att säga tack och hej under de här omständigheterna. Jag tycker jättemycket om mitt jobb och jag älskar mina elever. Så jag har nog tänkt jobba några år till om jag har möjlighet, säger hon.

Kommentera