Våga vara lärare

Så blev lärare anmälda

En lärare anmäldes för att hen sagt att en elev var dålig förlorare. En annan för att ha haft för bråttom i undervisningen. Här är exempel på anmälningar mot lärare till Skolinspektionen.

2015 gjordes det 813 anmälningar till Skolinspektionen gällande kränkande behandling (personal–elev). Av dessa ledde 156 anmälningar till kritik, varav 83 resulterade i förelägganden.

Av de 83 anmälningar som ledde till förelägganden, var det 23 som handlade om en lärare.

Här är exempel på anmälningar som Skolinspektionen inte bedömt som kränkningar:

Elev blev kränkt för att läraren, enligt eleven, sagt att ”de som inte klarar det här provet blir underkända”. Enligt läraren sade hen att ”de som inte klarar provet får göra om det”.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Förälder anmäler en friskola för kränkande behandling av elev efter att en psykolog observerat elever i klassrummet utan vårdnadshavares medgivande.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Elev anser sig kränkt efter att läraren föst alternativt släpat eleven ut ur klassrummet efter att eleven, som sprang runt och skrek, vägrat lämna klassrummet.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Föräldrar anser att deras barn blivit kränkt efter att hen bland annat blivit bestulen och personal hållit ”förhörsliknande” samtal med hen.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Mamma anmäler skolan för kränkande behandling av hennes dotter. Enligt modern har kränkningen bland annat bestått i att lärarna har för bråttom i undervisningen och att lärare även antytt att eleven haft med sig för svaga kunskaper från grundskolan till gymnasiet.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Gymnasieskola anmäls för kränkande behandling efter att ha stängt av en elev. Enligt skolan är eleven avstängd för att förhindra att hen skulle kränka andra elever. Enligt skolan har eleven hotat såväl elever som skolpersonal.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Förälder anmäler skola för kränkande behandling av hens barn efter att skolpersonalen bland annat tagit grepp om elevens armar, handleder och händer. Enligt skolan har agerandet legat inom ramen för vad som kan anses vara normal konfliktlösning.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Förälder anmäler skola efter att, enligt egna uppgifter, själv ha blivit kränkt av en lärare.
Beslut: Skolinspektionen har inte tillsyn över eventuella kränkningar av föräldrar.

Elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling efter att skolpersonal ringt hem till hens föräldrar och berättat att hen slagits på skolan. I verkligheten hade hen, enligt egna uppgifter, bara gått emellan när en kompis blev slagen.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Elev anser sig ha blivit kränkt efter att ha blivit slagen i ansiktet i samband med att hen skrämde en annan elev. När en lärare fick reda på vad som hänt förklarade hen att eleven fick skylla sig själv när hen skrämdes på det viset. Eleven fick inga synliga skador eller märken.
Beslut: Ingen kränkande behandling.

Lärare anmäld för kränkande behandling av en elev efter att ha sagt att eleven var en dålig förlorare.
Beslut: Inte kränkande behandling.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm