Annons
Rebecka Lindström jobbar som studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun. Foto: Shutterstock / Privat

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Publicerad 4 juni 2020

Fakta

Undersökningen

  • Under pandemin har mer än hälften av vägledningen bedrivits antingen helt eller delvis på distans. Studie- och yrkesvägledarna har använt sig av olika digitala verktyg för att vägleda eleverna. 
  • Närmare en av tre studie- och yrkesvägledare upplever att det inte är möjligt att vägleda eleverna digitalt utifrån den ordinarie planeringen.
  • Mer än 70 procent av studie- och yrkesvägledarna menar att att elevernas förutsättningar när det kommer till val av fortsatta studier och yrke försämrats på grund av coronapandemin.
  • De elever som drabbats hårdast är de som har särskilda behov, elever som är nyanlända och de som inte har svenska som modersmål. 
  • Runt 40% svarar att coronapandemin gjort att deras arbetsbelastningen ökat. 
  • 35% av studie- och yrkesvägledarna upplever att de behövt jobba med sådant som ligger utanför deras vanliga arbetsuppgifter på grund av krisen. 
  • Var fjärde studie- och yrkesvägledare tycker att deras arbetsgivare hanterat krisen dåligt i förhållande. Man menar att det saknats tydliga direktiv, varit problem att genomföra prao och att arbetsgivaren agerat felaktigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enkäten genomfördes 21 april–6 maj 2020 och svarsfrekvensen var nästan 70 procent. Läs hela undersökningen på lr.se/undersokningar

Relaterat

En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Sju av tio menar även att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Sju av tio studie- och yrkesvägledare upplever att coronapandemin gjort att deras elever får sämre förutsättningar inför kommande val av studier och yrke. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya granskning. De elever som drabbas hårdast är nyanlända, elever som inte har svenska som modersmål samt elever som har särskilda behov.

– Det är hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att förbättra situationen. Alla elever har rätt till en bra förberedelse för yrkeslivet efter skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

I granskningen framgår det att de elever som drabbas hårdast är nyanlända, elever som inte har svenska som modersmål samt elever som har särskilda behov. En bild som delas av Rebecka Lindström, studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun. 

– Jag jobbar bland annat med språkintroduktionselever, där har det varit speciellt klurigt att kommunicera på distans. Vi har fått ta in elever för att ses personligen när vi känt att det inte fungerat. Det har också varit svårare att få tag i elever som inte har svenska som mordersmål, säger hon. 

"De ökande kraven som nu ställs på studie och yrkesvägledarna och konsekvensen för eleverna måste uppmärksammas"

Rebecka Lindström upplever det varit en annorlunda tid. Speciellt eftersom elever inte kunnat droppa in som de annars brukar göra. Hon upplever även att de elever som hon vanligtvis behöver gå och hämta i klassrummen har varit svåra att få tag i även digitalt. 

– Jag har märkt att de som är svåra att nå på grund av att de har svårt med sociala situationer tar tillfället i akt och hör av sig digitalt istället. Vilket är positivt, säger hon. 

Granskningen visar att en av tre studie- och yrkesvägledare inte tycker att det varit möjligt att hålla sig till den ordinarie planeringen och genomföra tänkta vägledningsaktiviteter under krisen. 

Det står även klart att mer än hälften av all vägledning har skett på distans under pandemin. Eleven och studie- och yrkesvägledaren har då haft kontakt genom olika digitala verktyg.  

Här upplever de flesta studie- och yrkesvägledarna att den digitala tekniken som använts för att kommunicera med eleverna fungerat bra. Drygt 70 procent uppger att den digitala plattformen som använts varit mer eller mindre välfungerande. 

Men inom vuxenutbildningen svarar nästan hälften av studie- och yrkesvägledarna att det helt saknas en digital plattform. 

– Svagheterna inom vuxenutbildningen för möjligheterna till digital vägledning är oacceptabla. Det är ändå glädjande att så många upplever att det nya digitala arbetssättet fungerar bra. Men de ökande kraven som nu ställs på studie och yrkesvägledarna och konsekvensen för eleverna måste uppmärksammas, säger Åsa Fahlén. 

Runt 40 procent av studie- och yrkesvägledarna upplever att deras arbetsbelastning har ökat under krisen. Hela 35 procent upplever även att de behövt jobba med sådant som ligger utanför deras vanliga arbetsuppgifter. Det har bland annat handlat om att hoppa in och hålla i lektioner när ordinarie lärare som varit sjuka samt administrationsjobb.Rebecka Lindström säger att hon själv inte behövt hoppa in för sjuka lärare och att hennes arbetsbelastning varit hanterbar, men hon menar även att det beror på att hon till viss del jobbade med att chatta och ringa eleverna redan innan pandemin. 

– Att behöva ställa om och hitta nya arbetssätt tar tid och merarbete. Jag tror att det generellt varit betydligt jobbigare för många att gå över till att jobba på distans än det varit för mig personligen.

Det framgår även att det enbart är var fjärde studie- och yrkesvägledare som är nöjd med hur deras arbetsgivare hanterat krisen. Kritiken handlar om otydliga direktiv gällande distansjobb, svårigheter med att genomföra prao samt hur vissa av arbetsgivarna handlat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Det har varit en hel del oklarheter gällande hur vi ska jobba. Det har även skilt sig mellan skolorna, säger Rebecka Lindström, som jobbar på två olika gymnasier i samma kommun. 
– För mig är det ju lätt att jämföra. På den andra skolan, där jag hoppat in och hjälpt till bara den här terminen, har det varit lite svårare. Där var även rekommendationen att vi skulle vara på plats i skolan. Det är märkligt att det skilt sig så mycket, men det kan också bero på att jag varit inhoppare.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons