Annons
Rebecka Lindström jobbar som studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun. Foto: Shutterstock / Privat

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Publicerad 4 juni 2020

Fakta

Undersökningen

  • Under pandemin har mer än hälften av vägledningen bedrivits antingen helt eller delvis på distans. Studie- och yrkesvägledarna har använt sig av olika digitala verktyg för att vägleda eleverna. 
  • Närmare en av tre studie- och yrkesvägledare upplever att det inte är möjligt att vägleda eleverna digitalt utifrån den ordinarie planeringen.
  • Mer än 70 procent av studie- och yrkesvägledarna menar att att elevernas förutsättningar när det kommer till val av fortsatta studier och yrke försämrats på grund av coronapandemin.
  • De elever som drabbats hårdast är de som har särskilda behov, elever som är nyanlända och de som inte har svenska som modersmål. 
  • Runt 40% svarar att coronapandemin gjort att deras arbetsbelastningen ökat. 
  • 35% av studie- och yrkesvägledarna upplever att de behövt jobba med sådant som ligger utanför deras vanliga arbetsuppgifter på grund av krisen. 
  • Var fjärde studie- och yrkesvägledare tycker att deras arbetsgivare hanterat krisen dåligt i förhållande. Man menar att det saknats tydliga direktiv, varit problem att genomföra prao och att arbetsgivaren agerat felaktigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enkäten genomfördes 21 april–6 maj 2020 och svarsfrekvensen var nästan 70 procent. Läs hela undersökningen på lr.se/undersokningar

Relaterat

En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Sju av tio menar även att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Sju av tio studie- och yrkesvägledare upplever att coronapandemin gjort att deras elever får sämre förutsättningar inför kommande val av studier och yrke. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya granskning. De elever som drabbas hårdast är nyanlända, elever som inte har svenska som modersmål samt elever som har särskilda behov.

– Det är hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att förbättra situationen. Alla elever har rätt till en bra förberedelse för yrkeslivet efter skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

I granskningen framgår det att de elever som drabbas hårdast är nyanlända, elever som inte har svenska som modersmål samt elever som har särskilda behov. En bild som delas av Rebecka Lindström, studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun. 

– Jag jobbar bland annat med språkintroduktionselever, där har det varit speciellt klurigt att kommunicera på distans. Vi har fått ta in elever för att ses personligen när vi känt att det inte fungerat. Det har också varit svårare att få tag i elever som inte har svenska som mordersmål, säger hon. 

"De ökande kraven som nu ställs på studie och yrkesvägledarna och konsekvensen för eleverna måste uppmärksammas"

Rebecka Lindström upplever det varit en annorlunda tid. Speciellt eftersom elever inte kunnat droppa in som de annars brukar göra. Hon upplever även att de elever som hon vanligtvis behöver gå och hämta i klassrummen har varit svåra att få tag i även digitalt. 

– Jag har märkt att de som är svåra att nå på grund av att de har svårt med sociala situationer tar tillfället i akt och hör av sig digitalt istället. Vilket är positivt, säger hon. 

Granskningen visar att en av tre studie- och yrkesvägledare inte tycker att det varit möjligt att hålla sig till den ordinarie planeringen och genomföra tänkta vägledningsaktiviteter under krisen. 

Det står även klart att mer än hälften av all vägledning har skett på distans under pandemin. Eleven och studie- och yrkesvägledaren har då haft kontakt genom olika digitala verktyg.  

Här upplever de flesta studie- och yrkesvägledarna att den digitala tekniken som använts för att kommunicera med eleverna fungerat bra. Drygt 70 procent uppger att den digitala plattformen som använts varit mer eller mindre välfungerande. 

Men inom vuxenutbildningen svarar nästan hälften av studie- och yrkesvägledarna att det helt saknas en digital plattform. 

– Svagheterna inom vuxenutbildningen för möjligheterna till digital vägledning är oacceptabla. Det är ändå glädjande att så många upplever att det nya digitala arbetssättet fungerar bra. Men de ökande kraven som nu ställs på studie och yrkesvägledarna och konsekvensen för eleverna måste uppmärksammas, säger Åsa Fahlén. 

Runt 40 procent av studie- och yrkesvägledarna upplever att deras arbetsbelastning har ökat under krisen. Hela 35 procent upplever även att de behövt jobba med sådant som ligger utanför deras vanliga arbetsuppgifter. Det har bland annat handlat om att hoppa in och hålla i lektioner när ordinarie lärare som varit sjuka samt administrationsjobb.Rebecka Lindström säger att hon själv inte behövt hoppa in för sjuka lärare och att hennes arbetsbelastning varit hanterbar, men hon menar även att det beror på att hon till viss del jobbade med att chatta och ringa eleverna redan innan pandemin. 

– Att behöva ställa om och hitta nya arbetssätt tar tid och merarbete. Jag tror att det generellt varit betydligt jobbigare för många att gå över till att jobba på distans än det varit för mig personligen.

Det framgår även att det enbart är var fjärde studie- och yrkesvägledare som är nöjd med hur deras arbetsgivare hanterat krisen. Kritiken handlar om otydliga direktiv gällande distansjobb, svårigheter med att genomföra prao samt hur vissa av arbetsgivarna handlat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Det har varit en hel del oklarheter gällande hur vi ska jobba. Det har även skilt sig mellan skolorna, säger Rebecka Lindström, som jobbar på två olika gymnasier i samma kommun. 
– För mig är det ju lätt att jämföra. På den andra skolan, där jag hoppat in och hjälpt till bara den här terminen, har det varit lite svårare. Där var även rekommendationen att vi skulle vara på plats i skolan. Det är märkligt att det skilt sig så mycket, men det kan också bero på att jag varit inhoppare.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons