laptop_elev_distans
Foto: Aleksandr Davydov
Undersökning

Teknik som funkar ett skolmåste i coronatider

9 av 10 lärare uppger att tekniken fungerar väl under corona. Samtidigt känner nästan lika många en ökad arbetsbelastning.

Undersökningen
  • 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige. Tidigare redovisad siffra.
  • 25 procent av grundskollärare som undervisar på distans uppger att undervisningen i grundskolan bedrivs som fjärrundervisning, det vill säga att undervisningen sker på distans i realtid. Motsvarande siffra för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är 82 respektive 46 procent.
  • Över 90 procent av lärarna tycker att tekniken fungerar bra eller mycket bra för egen del.
  • Nästan 90 procent av lärarna som i någon utsträckning undervisar på distans anser att tekniken fungerar bra eller mycket bra för eleverna. Här finns dock en skillnad mellan skolformerna betydligt. Siffrorna för grundskola och vuxenutbildning ligger på 70 procent.

Läs hela undersökningen på lr.se/undersokningar

I Lärarnas Riksförbunds pågående undersökning om hur skolan och skolpersonalen påverkas av coronapandemin har turen kommit till tekniken. Granskningen visar att en tydlig majoritet av de fjärr­undervisande lärarna tycker att både hårdvara och mjukvara fungerar väl både för dem själva och för eleverna, något som är helt avgörande i den rådande situationen.

– Det är glädjande siffror. Men samtidigt ser det väldigt olika ut runt om i landet. Lärare som jag har talat med vittnar exempelvis om att alla elever inte har tillgång till egen dator eller en studievänlig miljö och att internetuppkopplingarna kan svaja betänkligt. Det är ingen bra grund för en likvärdig skola, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande LR.

I rapporten uppdagas skillnader mellan skolformerna. Nästan 90 procent av alla svarande lärare som jobbar med distansundervisning upppger att tekniken fungerar väl för eleverna, men i grundskolan och på vuxenutbildningen är motsvarade siffra 70 procent.

Åsa Fahlén konstaterar också att även om att det hastiga skiftet till undervisning på distans fungerat förhållandevis väl rent tekniskt, så har det lett till en ökad arbetsbörda för lärarna.

–  I framförallt grundskolan har arbetsbelastningen ökat dramatiskt under coronapandemin. I dag undervisar lärarna parallellt, med elever på plats både i klassrummet och i hemmet framför datorskärmarna. Självklart ökar trycket på dessa lärare och det blir ännu viktigare att arbetsgivaren säkerställer en dräglig arbetsmiljö, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm