world_map
Pisa 2015

Så gick det för de andra länderna i Pisa

Estland och Finland är de grannländer som lyckades bäst i Pisa, men allra bäst är Singapore som rankas högst i samtliga ämnen. Totalt deltog 72 länder i studien.

Sverige bröt en negativ trend men ligger alltjämt relativt långt ner på listan över nationer i Pisa-resultaten.

Vårt grannland Finland med sin hyllade skola fortsatte å sin sida att tappa placeringar. Det är det land i OECD som tappat mest i naturkunskap sedan 2006, men ligger trots det på plats fem av 72 i det ämnet. I läsförståelse ligger de på plats fyra.

Även Estland ligger resultatmässigt bra till med en tredjeplats i naturvetenskap och placeringar inom topp tio i både läsförståelse och matematik.

Norge presterar bättre än Sverige i läsförståelse medan Danmark ligger på samma nivå och Island ligger under.

Shaihang har tidigare dominerat listorna men denna gång representerar de tillsammans med provinserna Beijing, Jiangsu och Guangdong i stället Kina, som hamnar något längre ner. Förutom Singapore som toppar alla listorna så representeras Asien i toppen även av Hong Kong, Japan, Macao och Sydkorea. De fattigaste barnen Vietnam får lika bra resultat som genomsnittseleven i OECD.

I USA oroas man nu av ett fall från plats 28 till 35 i matematik, sämre än OECD-genomsnittet. Å andra sidan är USA det land där likvärdigheten ökat allra mest sedan 2006. Socioekonomisk bakgrund spelar nu mindre roll för resultaten i USA än det gör i Sverige.

Kommentera