Annons
Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, om att Härryda använder statsbidrag på rektorslöner.

Skolverket: ”Det blir bevakning på Härryda”

Publicerad 22 maj 2019

Relaterat

Chefen för statsbidragsenheten på Skolverket reagerar när Skolvärlden informerar honom om bidragen till Härryda. 
– Vi kommer att följa upp det här när pengarna är använda. Det blir en bevakning på Härryda, säger Andreas Spång.

Lärarnas Riksförbund och Kommunal i Härryda riktar skarp kritik mot kommunens hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet som Skolverket delar ut.

Enligt facken handlar oenigheten till stor del om att kommunen vill lägga statsbidragspengar på annat än vad de är avsedda för, som bland annat befintliga rektorstjänster och personal som kommer arbeta inom fritidshemmet.

– Som lokalt ombud i min kommun har jag verkligen försökt att göra allt i min makt för att få systemet att funka och få de här pengarna att nå fram till klassrummen, så som det var tänkt, säger Anna Carlsson, kommunombud för LR i Härryda.

Andreas Spång på Skolverket poängterar att det framgår tydligt att pengarna ska användas till nya eller utökade insatser.

– Sedan är det klart att det blir en bedömningsfråga vad som är nya och vad som är utökade insatser. Det ska inte finansiera insatser som redan ligger i plan, det är tydligt. Fritidsverksamheten omfattas inte av förordningen, säger han. 

Ett krav i statsbidraget är att huvudmannen ska upprätta en plan och där ska det framgå att det är nya eller utökade insatser, och att de går mot förskoleklass och grundskola, och på ett eller annat sätt leder till en ökad likvärdighet eller höjd kunskapsutveckling. 

– Man kan göra det här på väldigt många olika sätt, vilket också är tanken med statsbidraget. Men planen ska samrådas med fackliga organisation. Det är huvudmannen som tar ansvar för att innehållet i planen rimmar med villkoren i statsbidraget, säger Andreas Spång.

Skolverket har i samband med Härrydas ansökan, innan kommunen fick pengarna beslutade, varit i kontakt med kommunen och bett att man kompletterar sin plan så att den inte ska omfatta fritidshemmet. 

– Sedan kommer vi att följa upp det när pengarna är använda. Då föresätter vi att Härryda inte använder medlen till fritidshemmet. Så det blir en bevakning på Härryda.

Det känns som att bidraget inte har fungerat smärtfritt om det kan gå till att finansiera rektorstjänster som redan finns. Hur ser du på det? 

– Jag skulle säga att systemet inte är testat än. Vi har inte granskat och kontrollerat de villkor som förordningen ställer i den omfattningen som vi kommer att göra. Vi är på god väg att rulla ut en granskning kring kostnadsvillkoret vi har i samband med ansökan 2019, säger han.

Skolverket har redan nu valt ut tio kommuner att granska som berör 2018 års ansökningsomgång, varav sju är utvalda på grund av att i räkenskapssammandraget har sänkt sina kostnader och tre kommuner som valts ut efter att Skolverket har fått signaler. Ambitionen är att granska och fatta beslut kring kommunerna i augusti 2019. 

– Det är självklart inte okej om kommuner eller enskilda använder det här statsbidraget mot bidragets villkor. Har man använt det i strid mot förordningen så kommer vi återkräva pengarna, och vid ett återkrav så blir det så att vi kommer att återkräva alla pengarna. 

Förstår du att lärare tappar tron till riktade statsbidrag om det används som det gör? 

– Ja, i det här enskilda fallet så kan man så klart ha förståelse för att det känns frustrerande att inte få sin röst hörd. Men på generell nivå så är det snarare så att vi kommer att kontrollera och vi har en apparat för att kontrollera att de villkoren följs.

Regeringen beslutade i slutet av april att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018. 

– De resurser som regeringen satsar på skolan ska gå till undervisning och elevhälsa, inte till annat. När vi tillför resurser ska det märkas ute i skolorna. Därför är det viktigt att vi följer användningen av likvärdighetsbidraget noga, sa utbildningsminister Anna Ekström, i en skriftlig kommentar när det beslutades. 

Statskontoret ska bland annat analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts, följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget, samt hur villkoren för bidraget har påverkat de kommunala huvudmännens fördelning av medel till övriga verksamheter. 

– Det är väldigt välkomnande att Statskontoret får ett uppdrag att utvärdera bidraget. Det rör sig om jättemycket pengar och det är en stor satsning ifrån regeringen och det är bra att det är fler myndigheter, än bara Skolverket, som tittar på den här frågan. De kanske ser saker som vi kommer missa och då får vi så klart se över det, säger Andreas Spång.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Annons
Annons

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Annons

Så hittade Fredrik tillbaka till läraryrket: ”Jag var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

Annons
Annons
TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

Annons

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons