Annons
Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, om att Härryda använder statsbidrag på rektorslöner.

Skolverket: ”Det blir bevakning på Härryda”

Publicerad 22 maj 2019

Relaterat

Chefen för statsbidragsenheten på Skolverket reagerar när Skolvärlden informerar honom om bidragen till Härryda. 
– Vi kommer att följa upp det här när pengarna är använda. Det blir en bevakning på Härryda, säger Andreas Spång.

Lärarnas Riksförbund och Kommunal i Härryda riktar skarp kritik mot kommunens hantering av statsbidraget för ökad likvärdighet som Skolverket delar ut.

Enligt facken handlar oenigheten till stor del om att kommunen vill lägga statsbidragspengar på annat än vad de är avsedda för, som bland annat befintliga rektorstjänster och personal som kommer arbeta inom fritidshemmet.

– Som lokalt ombud i min kommun har jag verkligen försökt att göra allt i min makt för att få systemet att funka och få de här pengarna att nå fram till klassrummen, så som det var tänkt, säger Anna Carlsson, kommunombud för LR i Härryda.

Andreas Spång på Skolverket poängterar att det framgår tydligt att pengarna ska användas till nya eller utökade insatser.

– Sedan är det klart att det blir en bedömningsfråga vad som är nya och vad som är utökade insatser. Det ska inte finansiera insatser som redan ligger i plan, det är tydligt. Fritidsverksamheten omfattas inte av förordningen, säger han. 

Ett krav i statsbidraget är att huvudmannen ska upprätta en plan och där ska det framgå att det är nya eller utökade insatser, och att de går mot förskoleklass och grundskola, och på ett eller annat sätt leder till en ökad likvärdighet eller höjd kunskapsutveckling. 

– Man kan göra det här på väldigt många olika sätt, vilket också är tanken med statsbidraget. Men planen ska samrådas med fackliga organisation. Det är huvudmannen som tar ansvar för att innehållet i planen rimmar med villkoren i statsbidraget, säger Andreas Spång.

Skolverket har i samband med Härrydas ansökan, innan kommunen fick pengarna beslutade, varit i kontakt med kommunen och bett att man kompletterar sin plan så att den inte ska omfatta fritidshemmet. 

– Sedan kommer vi att följa upp det när pengarna är använda. Då föresätter vi att Härryda inte använder medlen till fritidshemmet. Så det blir en bevakning på Härryda.

Det känns som att bidraget inte har fungerat smärtfritt om det kan gå till att finansiera rektorstjänster som redan finns. Hur ser du på det? 

– Jag skulle säga att systemet inte är testat än. Vi har inte granskat och kontrollerat de villkor som förordningen ställer i den omfattningen som vi kommer att göra. Vi är på god väg att rulla ut en granskning kring kostnadsvillkoret vi har i samband med ansökan 2019, säger han.

Skolverket har redan nu valt ut tio kommuner att granska som berör 2018 års ansökningsomgång, varav sju är utvalda på grund av att i räkenskapssammandraget har sänkt sina kostnader och tre kommuner som valts ut efter att Skolverket har fått signaler. Ambitionen är att granska och fatta beslut kring kommunerna i augusti 2019. 

– Det är självklart inte okej om kommuner eller enskilda använder det här statsbidraget mot bidragets villkor. Har man använt det i strid mot förordningen så kommer vi återkräva pengarna, och vid ett återkrav så blir det så att vi kommer att återkräva alla pengarna. 

Förstår du att lärare tappar tron till riktade statsbidrag om det används som det gör? 

– Ja, i det här enskilda fallet så kan man så klart ha förståelse för att det känns frustrerande att inte få sin röst hörd. Men på generell nivå så är det snarare så att vi kommer att kontrollera och vi har en apparat för att kontrollera att de villkoren följs.

Regeringen beslutade i slutet av april att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018. 

– De resurser som regeringen satsar på skolan ska gå till undervisning och elevhälsa, inte till annat. När vi tillför resurser ska det märkas ute i skolorna. Därför är det viktigt att vi följer användningen av likvärdighetsbidraget noga, sa utbildningsminister Anna Ekström, i en skriftlig kommentar när det beslutades. 

Statskontoret ska bland annat analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts, följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget, samt hur villkoren för bidraget har påverkat de kommunala huvudmännens fördelning av medel till övriga verksamheter. 

– Det är väldigt välkomnande att Statskontoret får ett uppdrag att utvärdera bidraget. Det rör sig om jättemycket pengar och det är en stor satsning ifrån regeringen och det är bra att det är fler myndigheter, än bara Skolverket, som tittar på den här frågan. De kanske ser saker som vi kommer missa och då får vi så klart se över det, säger Andreas Spång.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons