Strejk

Strejken avblåst efter lärarfackens varsel

strejk-kyrka-avblast

Konflikten mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och facken slutar med att arbetsgivaren backar och accepterar medlarnas bud.

Redan innan lärarfackens strejkvarsel träder i kraft backar SKAO och skriver på medlarnas avtal.

I fredags varslade Lärarnas samverkansråd om strejk på ett 40-tal tjänster efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) avvisat ett bud från medlare. Nu står det klart att arbetsgivaren backar och skriver på avtalet.

Varslet skulle trätt i kraft den 11 maj samtidigt med anslutna i Vision och Kyrkans akademikerförbund SSR. Sedan tidigare var 500 Kommunalanslutna uttagna i strejk, och 5 000 berördes av övertidsblockad.

Lärarnas Riksförbunds förhandlingschef Ingrid Lindholm drar slutsatsen att fackens stridsåtgärder tycks ha haft avsedd effekt.

– Vi har ju agerat på vårt håll och sedan har ju medlarna jobbat på från sitt håll. Vårt syfte var att få SKAO att ändra sig och få till ett avtal, vi ville ju ha det vi sagt ja till. Nu blir det så och det känns bra, säger hon.

Bakgrunden till konflikten är att SKAO på torsdagen sade nej till ett medlarbud som enligt Ingrid Lindholm i allt väsentligt motsvarar de kollektivavtal som slutits med Sveriges kommuner och regioner (SKR) respektive friskolornas arbetsgivarorganisationer.

Skolvärlden ställde frågan varför lärarfacken varslar om strejk i det här sammanhanget som endast omfattar ett mycket litet antal medlemmar, men inte i den kommunala eller privata avtalsrörelsen.

– En konflikt måste alltid ha ett mål och ett syfte. Man måste vilja uppnå något, och man måste bedöma att konflikten kan bidra till att uppnå det målet. Det här är ju en bedömning som hela tiden görs utifrån den specifika situation som är aktuell i varje avtalsrörelse, svarar Ingrid Lindholm.

Och så har inte varit fallet i de kommunala och privata avtalsrörelserna?

– Nej inte hittills.

Lärarnas samverkansråd är LR:s och Lärarförbundets gemensamma förhandlingsorganisation. Ett 90-tal LR-medlemmar arbetar i skolor och pedagogiska verksamheter som drivs av SKAO, medan Lärarförbundet även organiserar kyrkomusiker.

Kommentera