I skolan

Suzana är årets språkliga eldsjäl – så jobbar hon

suzana_memisevic_FOTO_felix_lideri

”Ett väl utvecklat modersmål förenklar inlärningsprocessen i det svenska språket och i kärnämnen som SO, NO och så vidare”, säger Årets språkliga eldsjäl Suzana Memisevic.

| Foto: Felix Lidéri
Årets språkliga eldsjäl
  • Under konferensen Lärkraft på Stockholmsmässan 2 november mottog Suzana Memisevic priset Årets Språkliga Eldsjäl 2022.
  • Det delas ut av Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst med syfte att uppmärksamma det viktiga arbete modersmålslärare utför, samt visa på goda exempel.

Suzana Memisevic från Malmö är ”Årets språkliga eldsjäl”.
Modersmålsläraren och studiehandledaren brinner för att hennes elever ska känna sig hemma i både den svenska och serbiska kulturen.
– Visa tillit och samtala om kunskapskrav så att elever vet vad som förväntas av dem, säger hon.

Att ha sitt modersmål som undervisningsområde erbjuder breda möjligheter att arbeta med litterära texter med elever, beskriver hon. Samtidigt som eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga och får en grund för språkliga strukturer och grammatik, hinner Suzana samtala med dem om hemlandets seder och traditioner.

– Mina elever vet att jag vill att de ska vara aktiva och delaktiga i mina lektioner. Jag försöker aktivt stötta och hjälpa men jag säger högt att jag har mina förväntningar och att jag ställer krav inom modersmål. Vi lärare måste väcka intresse hos elever och inte vara tråkiga. Som pedagog ska man hitta vägar till och kunna motivera varje enskild elev.

”Elever ska kunna tänka fritt”

Susana Memisevic betonar att hennes uppdrag är att främja elevernas bästa sidor inom modersmål, och att hennes mål är att eleverna ska kunna tänka självständigt, analysera, och fördjupa sig i texter som man arbetar med.

– Att elever ska kunna bygga sina egna åsikter och tänka fritt är väldigt viktigt för mig. Jag vill ge utrymme till elever att uttrycka sina tankar och känslor.

Efter 15 år på Malmö Montessoriskola arbetar hon i dag på Språkcentralen. Vid sidan av modersmålsundervisningen är hon även verksam som studiehandledare.

– Eftersom studiehandledare måste vara insatta i kurs- och ämnesplaner, samt i kunskapskraven för ämnen man handleder i, är ett tätt samarbete med ämneslärare/mentorer otroligt viktigt.

”Mer effektivt”

På frågan om vad som är det första hon tänker på när hon får en ny klass svarar hon:

– Om jag kan erbjuda en elev att fullfölja modersmålslektioner inom någon homogen grupp där det blir mer effektivt och bättre att ha modersmål med sina jämnåriga.

Har du några bra tips till dina modermålskollegor?

– Till den som är ny i yrket att man ska bemöta eleverna genom att visa tillit, och samtidigt samtala om kunskapskrav så att eleverna vet vad förväntas av dem. Man ska som lärare, tycker jag, ge alla elever möjligheten att bli sedda på lektioner, och svara på deras frågor. Tänk på att modersmålslärare är en viktig länk mellan svenska skolan, föräldrar och samhället.

– Vi studiehandledare/modersmålslärare kan hjälpa till med en hel del – allt från praktiska frågor om det svenska skolsystemet i möte med nyanlända elever till att gynna elevers flerspråkighet. Vi pedagoger kan stärka elevers identitet, och hjälpa nyanlända elever att integreras aktivt i det svenska samhället.

”Ge eleverna vingar”

Hon uppmanar till engagemang, att verkligen brinna för sin undervisning.

– Elever märker alltid när man är engagerad som pedagog och stöttar dem. Det ger massor av olika möjligheter för dem att utvecklas. Lyssna på deras frågor och se till att ha en bra föräldrakontakt. Uppmuntra elever till delaktighet och ge dem vingar att flyga vidare.

Hur vet du när du har lyckats med undervisningen?

– När jag uppnått lektionens mål, om man varit tydlig med lektionens innehåll, samt om jag hann konkretisera allt som är viktigt med språk – att elever balanserade mellan att kunna läsa, skriva, uttrycka sig verbalt och lyssna på andra. När elever deltar aktivt och vill veta mer gör mig glad som lärare, likaså när elever kommer och visar böcker dem läst på sitt modersmål. Varje positiv feedback bidrar till att jobbet känns meningsfullt.

Vad anser du om beskrivningen ”modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och även viktig för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället?

– Enligt många forskare är betydelsen av modersmål stor för varje elevs identitet, språk och tankeutveckling. Jag delar den åsikten. Vi modersmålslärare bidrar till att elever blir aktivt tvåspråkiga och det är ett faktum att ett väl utvecklat modersmål förenklar inlärningsprocessen i det svenska språket och inom kärnämnen som SO, NO osv. Modersmålslärare gör skillnad, något jag ser i studiehandledning med elever där man använder båda språken som resurs.

”Har ett gemensamt mål”

…och samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan?”.

– En konstruktiv dialog och samarbete mellan lärare och modersmålslärare har alltid varit av vikt i svensk skola. Vi har ett gemensamt mål; att våra elever ska lyckas. Vi modersmålslärare måste fungera som en liten oas i skolan för nyanlända elever; vi ska erbjuda trygghet och visa hur stora möjligheter som finns i det nya landet. Våra elever ska känna att det går att både behålla sin identitet och upptäcka nya vägar i Sverige.

Kommentera